×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 6

Darie, aflând în vistieriia împărăţiei Vavilonului porunca lui Chir despre zidirea besearicii, porunceaşte a să plini, dând şi cheltuiale, şi săvârşindu-să besearica în al şasălea an a lui Darie, cu mare veselie şi cu multe jertve să sfinţeaşte şi să prăznuiaşte Pasha în 7 zile.

1 Atunci, Darie, împăratul, au poruncit şi au căutat în lăzile scrisorilor, unde era vistieriile în Vavilon.

2 Şi s-au aflat în cetatea Amata, care easte căpeteniia ţinutului Midiei, o scrisoare întru care era scris: „Aducerea-aminte:

3 În anul dintâiu a lui Chir, împăratului, Chir, împăratul, au poruncit pentru Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim ca să se zidească, şi loc unde să jertvească jertvele, şi au pus să fie înălţimea ei de şeasezeci de coţi, şi lărgimea de şeasezeci de coţi.

4 Şi case de pietri tari, trei, şi o casă de lemn, şi cheltuiala din casa împăratului să va da.

5 Şi vasăle Casii lui Dumnezeu, ceale de argint şi ceale de aur, care le-au luat Navohodonosor din casa cea din Ierusalim şi le-au adus în Vavilon, să se dea şi să se ducă în besearica cea din Ierusalim, la locul unde s-au pus în Casa lui Dumnezeu.

6 Acum, dară, voi, domnii cei dincolo de râu, Sartarvuzanai, şi cei împreună cu dânşii robi, afarsahei, cei dincolo de râu, depărtaţi-vă de acolo.

7 Şi lăsaţi să se facă lucrul Casii lui Dumnezeu, şi mai-marii jidovilor şi bătrânii jidovilor Casa aceaea a lui Dumnezeu să o zidească în locul său.

8 Şi de la mine poruncă s-au dat ca nu cumva să faceţi ceva cu bătrânii jidovilor, ca să zidească Casa aceaea a lui Dumnezeu, şi din avearea împăratului, din birurile ceale dincolo de râu, cu deadinsul cheltuiala să fie, să se dea oamenilor acelora, ca să nu înceteaze.

9 Şi orice lipsă, şi fii de boi şi berbeci şi miei la arderi de tot Domnului ceriului, grâu, sare, vin, untdelemn, după cuvântul preoţilor celor din Ierusalim, să se dea lor în toate zilele, orice vor ceare.

10 Pentru ca să aducă mirosuri bune Dumnezeului ceriului şi să se roage pentru viiaţa împăratului şi a fiilor lui.

11 Şi de la mine s-au dat poruncă ca tot omul, carele va schimba cuvântul acesta, să va lua lemn din casa lui şi, râdicându-le, să va înfige într-însul, şi casa lui va fi de jaf.

12 Şi Dumnezeu, a Căruia nume lăcuiaşte acolo, să surpe pre tot împăratul şi norodul carele va tinde mâna sa să schimbe sau să piiardă Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim, eu, Darie, poruncesc. Degrab să fie!”

13 Atunci Tamtanai, domnul cel dincolo de râu, şi Satarvuzanai, şi cei dimpreună cu ei robi, ceale ce le-au trimis la ei împăratul Darie foarte cu grabă le-au plinit.

14 Şi bătrânii jidovilor zidea, şi leviţii, după prorociia lui Agheu, prorocului, şi a lui Zaharie, fiiul lui Ada, de nou zidea şi sporea, şi au săvârşit zidirea din porunca Dumnezeului lui Israil, şi din porunca lui Chir şi a lui Darie şi a lui Artasasta, împăraţilor persilor.

15 Şi au săvârşit casa aceasta până în zioa a treia a lunii Adar, când era a şeasa an a împărăţiei lui Darie, împăratului.

16 Şi au făcut fiii lui Israil, preoţii şi leviţii, şi ceialalţi din fiii mutării sfinţirea Casii lui Dumnezeu cu bucurie.

17 Şi au adus la sfinţirea Casii lui Dumnezeu viţei o sută, berbeci doao sute, miei patru sute, iezi de capre pentru păcatul a tot Israilul doisprăzeace, după numărul neamurilor lui Israil.

18 Şi au pus pre preoţi întru împărţealele lor, şi pre leviţi întru rânduialele lor spre slujba Casii lui Dumnezeu în Ierusalim, după cum easte scris în Cartea lui Moisi.

19 Şi au făcut fiii mutării Paştile, în a patrasprăzeacea zi a lunii dintâiu.

20 Că s-au curăţit preoţii şi leviţii, până la unul toţi curaţi era, şi au junghiiat paştile pentru toţi fiii mutării, şi fraţii săi, preoţilor, şi pentru sine.

21 Şi au mâncat fiii lui Israil paştile, cei ce s-au întors din robie şi tot cel ce s-au osebit de necurăţiia neamurilor pământului, şi s-au lipit de ei, ca să caute pre Domnul Dumnezeul lui Israil.

22 Şi au făcut sărbătoarea azimelor şeapte zile cu veselie, că i-au veselit pre ei Domnul, şi i-au întors inima împăratului lui Asur spre dânşii, ca să întărească mâinile lor la lucrurile Casii Dumnezeului lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.