×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 3

Adunându-să norodul în Ierusalim, să zideaşte oltariul pre care să aduc jârtvele; şi în şeapte zile să prăznuiaşte praznicul corturilor, şi în al doilea an al întoarcerii să întemeiază besearica, glăsuind norodul de bucurie şi de plângere.

1 Şi au sosit luna a şeaptea, şi fiii lui Israil era în cetăţile sale, şi s-au adunat norodul la un om în Ierusalim.

2 Şi s-au sculat Iisus, a lui Iosedec, şi fraţii lui, preoţii, şi Zorovavel, a lui Salatiil, şi fraţii lui, şi au zidit jertvenicul Dumnezeului lui Israil, ca să aducă preste el arderea de tot, după cum easte scris în Leagea lui Moisi, omului lui Dumnezeu.

3 Şi au aşezat jertvenicul în locul său, măcar că-i spăriia pre ei noroadele pământului, şi au rădicat pre el ardere de tot Domnului, dimineaţa şi sara.

4 Şi au făcut sărbătoarea corturilor, după cum easte scris, şi ardere de tot au adus în fieştecare zi, cu număr, după cum easte rânduit în fieştecare zi.

5 Şi după aceasta, arderi de tot necurmate, şi la lună noao şi la toate sărbătorile Domnului ceale sfinţite, şi toate care de bunăvoie le aducea fieştecine Domnului.

6 Şi într-o zi a lunii a şeaptea, au început a aduce ardere de tot Domnului, iară Casa Domnului încă nu să întemeiasă.

7 Şi au dat argint pietrarilor şi teslarilor, şi bucate şi beuturi şi untdelemn sidoneanilor şi tirilor, ca să scoaţă leamne de chedru din Livan la marea Iopiei, după cum le-au poruncit Chir, împăratul persilor.

8 Iară în anul al doilea, după ce au venit ei la Casa Domnului Dumnezeu, cea din Ierusalim, în luna a doao, au început Zorovavel, a lui Salatiil, şi Iisus, a lui Iosedec, şi ceialalţi din fraţii lor, preoţii şi leviţii, şi toţi cei ce venisă din robie în Ierusalim, şi au pus pre leviţi, carii era de doaozeci de ani şi mai mari, ca să fie ispravnici preste cei ce făcea lucrurile în Casa Domnului.

9 Şi au stătut Iisus şi fiii lui şi fraţii lui, Cadmiil şi fiii lui, fiii lui Iuda, toţi împreună, ca să fie ispravnici preste cei ce făcea lucrurile în Casa lui Dumnezeu, fiii lui Inadad, fiii lor şi fraţii lor, leviţi.

10 Şi când au pus temeiu, ca să zidească Casa Domnului, au stătut preoţii împodobiţi cu trâmbiţe, şi leviţii, fiii lui Asaf, cu chimvăli a lăuda pre Domnul după mânile lui David, împăratul lui Israil.

11 Şi au răspuns cu laudă şi cu mărturisire Domnului că-i bun, că în veac e mila Lui preste Israil, şi tot norodul striga cu glas mare, lăudând pre Domnul pentru întemeiarea Casii Domnului.

12 Şi mulţi din preoţi şi din leviţi şi din căpeteniile familiilor, cei bătrâni, carii ştiia casa cea dintâiu întru temeiul său, şi această casă înaintea ochilor săi, plângea cu glas mare, şi gloata cu chiuit şi cu veselie înălţa cântarea.

13 Aşea cât norodul nu putea cunoaşte glasul cel ce însemna veselie de glasul plânsorii norodului, că striga norodul cu glas mare, şi glasul să auzea de departe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.