×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 2

Numărul celor ce s-au întors din robiia Vavilonului, povăţuindu-i Zorovavel, în Ierusalim, şi a darurilor ce s-au dat spre înnoirea besearicii.

1 Şi aceştia sunt fiii ţării, carii s-au suit din robiia străinătăţii, cu carea îi înstrăinasă Navodonosor, împăratul Vavilonului, în Vavilon, şi s-au întors în Ierusalim şi în Iudea, fieştecarele în cetatea sa.

2 Carii au venit cu Zorovavel: Iisus, Neemia, Saraia, Reelia, Mardoheu, Valasan, Masfar, Vagus, Reum, Vaana, numărul bărbaţilor norodului lui Israil.

3 Fiii lui Fares, doao mii o sută şeaptezeci şi doi.

4 Fiii lui Safatie, trei sute şeaptezeci şi doi.

5 Fiii lui Ares, şeapte sute şeaptezeci şi cinci.

6 Fiii lui Faat, Moav, cu fiii lui Iisue Ioav, doao mii opt sute doisprăzeace.

7 Fiii lui Elam, o mie doao sute cincizeci şi patru.

8 Fiii lui Zatua, noao sute şi patruzeci şi cinci.

9 Fiii lui Zachu, şeapte sute şeasezeci.

10 Fiii lui Vanui, şease sute patruzeci şi doi.

11 Fiii lui Vavai, şease sute doaozeci şi trei.

12 Fiii lui Asgad, o mie doao sute doaozeci şi doi.

13 Fiii lui Adonicam, şease sute şeasezeci şi şease.

14 Fiii lui Vague, doao mii cincizeci şi şease.

15 Fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru.

16 Fiii lui Atir, din Iezechia, noaozeci şi opt.

17 Fiii lui Vasu, trei sute doaozeci şi trei.

18 Fiii lui Iora, o sută doisprăzeace.

19 Fiii lui Asum, doao sute doaozeci şi trei.

20 Fiii lui Gaver, noaozeci şi cinci.

21 Fiii lui Vetlaem, o sută doaozeci şi trei.

22 Fiii lui Netofa, cincizeci şi şease.

23 Fiii lui Anatat, o sută doaozeci şi opt.

24 Fiii lui Azmot, patruzeci şi trei.

25 Fiii lui Cariatiarim, a lui Hafira şi a lui Virot, şeapte sute patruzeci şi trei.

26 Fiii din Rama şi Gavaa, şease sute doaozeci şi unu.

27 Oameni din Mahmas, o sută doaozeci şi doi.

28 Oameni din Vetil şi din Aia, patru sute doaozeci şi trei.

29 Fiii lui Navu, cincizeci şi doi.

30 Fiii lui Maghevis, o sută cincizeci şi şease.

31 Fiii lui Ilamar, o mie doao sute cincizeci şi patru.

32 Fiii lui Ilam, trei sute doaozeci.

33 Fiii lui Ladadi şi a lui Ono, şeapte sute doaozeci şi cinci.

34 Fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci.

35 Fiii lui Senaa, trei mii şease sute şi treizeci.

36 Şi preoţii, fiii lui Iedua, din casa lui Iisi, noao sute şeaptezeci şi trei.

37 Fiii lui Emir, o mie cincizeci şi doi.

38 Fiii lui Faasur, o mie doao sute patruzeci şi şeapte.

39 Fiii lui Irem, o mie şeaptesprăzeace.

40 Şi leviţi, fiii lui Iisu şi a lui Cadmiil, din fiii lui Oduia, şeaptezeci şi patru.

41 Cântăreţi, fiii lui Asaf, o sută doaozeci şi opt.

42 Fiii portarilor, fiii lui Selum, fiii lui Atir, fiii lui Telmon, fiii lui Acuv, fiii lui Atita, fiii lui Sovai, toţi, o sută treizeci şi noao.

43 Natinei, fiii lui Sutia, fiii lui Asufa, fiii lui Tavaat.

44 Fiii lui Cadis, fiii lui Siaa, fiii lui Fadon.

45 Fiii lui Lavano, fiii lui Agava, fiii lui Acuv.

46 Fiii lui Agav, fiii lui Selami, fiii lui Anan.

47 Fiii lui Ghedil, fiii lui Gaar, fiii lui Raia.

48 Fiii lui Rason, fiii lui Necoda, fiii lui Gazem.

49 Fiii lui Azao, fiii lui Fasi, fiii lui Vasi.

50 Fiii lui Asena, fiii lui Mounim, fiii lui Nefusim.

51 Fiii lui Vaivuc, fiii lui Acufa, fiii lui Arur.

52 Fiii lui Vasalot, fiii lui Mida, fiii lui Arsa.

53 Fiii lui Varcos, fiii lui Sisara, fiii lui Tema.

54 Fiii lui Natie, fiii lui Atufa.

55 Fiii robilor lui Solomon, fiii lui Sote, fiii lui Sefira, fiii lui Fadura.

56 Fiii lui Ieila, fiii lui Darcon, fiii lui Ghedil.

57 Fiii lui Safatie, fiii lui Atil, fiii lui Faherat, fiii lui Asevoim, fiii lui Imei.

58 Toţi natinei, şi fiii lui Avdiselma, trei sute noaozeci şi doi.

59 Şi aceştia care s-au suit de la Telmeleh, Telarisa, Heruv, Idan, Emir, şi n-au putut să spuie casa familiei lor şi sămânţa lor, oare din Israil sânt.

60 Fiii lui Dalaia, fiii lui Vua, fiii lui Tovie, fiii lui Necoda, şeasă sute cincizeci şi doi.

61 Şi din fiii preoţilor, fiii lui Lavia, fiii lui Acus, fiii lui Verzelan, carele şi-au luat din featele lui Verzelan Galaaditeanului muiare,şi s-au chemat pre numele lor.

62 Aceştia au căutat scrisoarea lor, metoesimii, şi nu s-au aflat, şi s-au scos de la preoţie.

63 Şi au zis Atersata lor să nu mânce din sfintele sfintelor, până ce să va scula preot luminat şi desăvârşit.

64 Şi toată adunarea, împreună ca vro patruzeci şi doi de mii şi trei sute şi şeasezeci.

65 Afară de slugile lor şi de slujnicile lor, aceştia şapte mii trei sute treizeci şi şeapte, şi întră aceştia era cântăreţi şi cântăreaţe doao sute.

66 Cai lor, şeapte sute treizeci şi şease, muşcoi lor, doao sute patruzeci şi cinci.

67 Cămile lor, patru sute treizeci şi cinci, asni lor, şeasă mii şeapte sute şi doaozeci.

68 Şi din căpeteniile familiilor, deacă au venit ei la Casa Domnului cea din Ierusalim, au voit ca Casa lui Dumnezeu să o zidească în locul său.

69 Cum era putearea lor, au dat la vistieriia lucrului drahme de aur, şeasăzeci şi una de mii, şi talanţi de argint cinci mii, şi îmbrăcăminţi preoţilor, o sută.

70 Şi au şezut preoţii şi leviţii şi cei din norod şi cântăreţii şi portarii şi natinii în cetăţile sale, şi tot Israilul în cetăţile sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.