×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 1

Plinindu-să şeaptezeci de ani a robiei Vavilonului, Chir, fiind îndemnat de Dumnezeu, sloboade pre israilteani din robie, şi, întorcându-le vasele besearicii lui Solomon, cinci mii şi patru sute, îi îngăduie să înnoiască besearica.

1 Şi în anul dintâiu a lui Chir, împăratului persilor, după ce s-au plinit cuvântul Domnului prin gura lui Ieremie, au deşteptat Domnul duhul lui Chir, împăratului persilor, şi au poruncit să strige în toată împărăţiia sa, încă şi cu scrisoare, zicând:

2 „Aşea zice Chir, împăratul persilor: «Toate împărăţiile pământului au dat mie Domnul Dumnezeul ceriului, şi El au socotit întru mine ca să-I zidesc Lui casă în Ierusalimul cel din Iudea.

3 Cine e întru voi din tot norodul Lui şi va fi Dumnezeul lui cu dânsul, şi să se suie în Ierusalimul cel din Iudea, şi să zidească Casa Domnului lui Israil, El e Dumnezeul Cel din Ierusalim.

4 Şi tot cel rămas din toate locurile unde lăcuiaşte să-l ajute pre el oamenii locului aceluia cu argint şi cu aur şi cu aveare şi cu dobitoace şi cu ceva boi la Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim»”.

5 Şi s-au sculat căpeteniile familiilor Iudei şi a lui Veniamin, şi preoţii şi leviţii, toţi la câţi le-au deşteptat Dumnezeu duhul lor, ca să se suie să zidească Casa Domnului cea din Ierusalim.

6 Şi toţi cei de primpregiur au ajutat cu mânile sale, cu vase de argint, cu aur şi cu aveare şi cu dobitoace şi cu lucruri scumpe, afară de ceale ce de bunăvoie au dat.

7 Şi împăratul Chir au scos vasele Casii Domnului, care le-au luat Navohodonosor din Ierusalim, şi le-au fost pus în Casa Dumnezeului său.

8 Şi le-au scos Chir, împăratul persilor, prin mâna lui Mitradat Gazvareanului, şi le-au numărat lui Sasavasar, căpeteniei Iudei.

9 Şi acesta e numărul lor: năstrăpi de aur treizeci şi năstrăpi de argint o mie, cădealniţe doaozeci şi noao.

10 Şi căţii de aur treizeci şi de argint de al doilea rând patru sute şi zeace, şi alte vase o mie.

11 Toate vasele de aur şi de argint, cinci mii şi patru sute, toate s-au suit cu Sasavasar din robie, din Vavilon, în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.