×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 8

Solomon au zidit cetăţile care i le-au dat Hiram şi altele în pământul lui Israil. Şi neamurile pre care nu le-au pierdut, fiii lui Israil le-au supus supt dajde. Aduce arderi. Aşază slujbele preoţilor şi a leviţilor după rânduiala lui David. Trimiţind corabie în Sofira, mult aur aduce.

1 Şi au fost după doaozeci de ani întru carii au zidit Solomon Casa Domnului şi casa sa.

2 Şi cetăţile care le-au dat Hiram lui Solomon le-au zidit Solomon şi au făcut a lăcui acolo pre fiii lui Israil.

3 Şi au venit Solomon în Visova şi o au biruit.

4 Şi au zidit Toedmorul în pustie şi toate cetăţile tari, care le-au zidit în Imat.

5 Şi au zidit Vetoronul cel de Sus şi Vetoronul cel de Jos, cetăţi tari, ziduri, porţi şi zăvoară.

6 Şi Valaatul, şi toate cetăţile ceale tari, care le avea Solomon, şi toate cetăţile carălor şi cetăţile călăreţilor, şi câte au poftit Solomon cu poftă a zidi în Ierusalim şi în Livan, şi întru toată împărăţiia sa.

7 Tot norodul, carele au rămas de la heteu şi de la amoreu şi de la ferezeu şi de la eveu şi de la evuseu, care nu sânt din Israil.

8 Ci era din fiii lor, carii au rămas cu ei pre pământ, pre carii nu i-au pierdut de tot fiii lui Israil şi i-au supus pre ei Solomon supt dajde, până în zioa aceasta.

9 Şi din fiii lui Israil nu au pus Solomon slugi împărăţiei sale, pentru că aceştia era oameni de războiu şi căpetenii şi putearnici, i mai-mari preste cară şi preste călăreţi.

10 Şi aceştia sânt mai-marii ispravnicilor împăratului Solomon, doao sute şi cincizeci, carii îndrepta la lucru pre norod.

11 Şi pre fata lui Faraon o au adus Solomon din cetatea lui David, în casa carea i-au zidit ei, că au zis: „Nu va lăcui muiarea mea în cetatea lui David, împăratului lui Israil, că sfântă easte, pentru că au întrat într-însa sicriiul Domnului”.

12 Atunci au adus Solomon arderi de tot Domnului pre jertvenicul care l-au zidit Domnului înaintea besearicii.

13 Ca după cuvânt din zi în zi să se aducă pre dânsul după poruncile lui Moisi, în sâmbete şi în luni şi în sărbători, în trei vremi ale anului, în sărbătoarea azimelor şi în sărbătoarea săptămânilor şi în sărbătoarea corturilor.

14 Şi au aşezat după judecata lui David, tătâne-său, împărţealele preoţilor, şi după slujbele lor, şi leviţii la pazele sale, ca să laude şi să slujască înaintea preoţilor după cuvânt din zi în zi, şi portarii după împărţealele lor la poartă şi la poartă, că aşea au poruncit David, omul lui Dumnezeu.

15 N-au trecut poruncile împăratului pentru preoţi şi pentru leviţi întru tot cuvântul şi la vistierii.

16 Şi s-au gătit tot lucrul din zioa carea s-au pus temeliia până când au sfârşit Solomon Casa Domnului.

17 Atunci s-au dus Solomon în Gasion Gaver şi în Elatul cel de pre lângă mare, în pământul Idumeii.

18 Şi au trimis Hiram prin mâna robilor săi corăbii şi slugi, carii ştiia marea, şi au mers cu slugile lui Solomon în Sofira şi au adus de acolo trei sute şi cincizeci de talanţi de aur, şi au venit la împăratul Solomon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.