×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 5

După ce s-au dus în besearică vasăle ceale sfinte şi s-au adus multe daruri, sicriiul legii cu ceale doao Table a lui Moisi să bagă în oltariu, de unde slava Domnului umple besearica.

1 Şi au adus Solomon ceale sfinte a lui David, tătâne-său, argintul şi aurul şi unealtele, şi le-au dat la vistieriia Casii Domnului.

2 Atunci au adunat Solomon pre toţi bătrânii lui Israil şi pre toate căpeteniile neamurilor şi pre toţi mai-marii familiilor lui Israil în Ierusalim, ca să aducă sicriiul legii Domnului din Cetatea lui David, acesta easte Sionul.

3 Şi s-au adunat la împăratul tot Israilul la sărbătoare, aceasta e luna a şeaptea.

4 Şi au venit toţi bătrânii lui Israil şi au apucat toţi leviţii sicriiul,

5 Şi cortul mărturiei şi toate unealtele ceale sfinte, care era în cort, şi l-au adus preoţii, şi leviţii.

6 Şi împăratul Solomon şi toată sinagoga lui Israil şi cei ce să temea şi cei adunaţi a lor mergea înaintea sicriiului jertvind viţăi şi oi fără de număr şi fără de socoteală de mulţi.

7 Şi au băgat preoţii sicriiul legii Domnului în locul său, în oltariul casii, în Sfânta Sfintelor, supt aripile heruvimilor.

8 Şi aripile heruvimilor era întinse preste locul sicriiului, şi acoperea heruvimii preste sicriiu şi preste zăvoarăle lui deasupra.

9 Şi să întindea zăvoarăle cât să vedea capetele zăvoarălor din ceale sfinte înaintea oltariului, iară afară nu să vedea, şi au fost acolo până în zioa aceasta.

10 Nu era în sicriiu altă, fără numai doao tăbli, care le-au pus Moisi în Horiv, când au pus Domnul legătură cu fiii lui Israil, când au ieşit ei din pământul Eghiptului.

11 Şi au fost după ce au ieşit preoţii din ceale sfinte, că toţi preoţii care s-au aflat s-au sfinţit, că nu era rânduiţi pre rând.

12 Şi leviţii şi cântăreţii toţi cu fiii lui Asaf, cu Eman, cu Iditun, şi cu fiii lui şi cu fraţii lui îmbrăcaţi cu veşminte de vison, cu chimvale şi cu alăute şi cu cobze, sta înaintea jertvenicului, şi cu dânşii o sută şi doaozeci de preoţi trâmbiţând cu trimbiţăle.

13 Şi s-au făcut un glas trâmbiţind şi cântând şi glăsuind cu un glas ca să se mărturisască şi să laude pre Domnul, şi dacă au înălţat glas în trimbiţe şi în chimvale şi în organe de cântări, au zis:

14 „Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, că în veac e mila Lui!” Şi casa s-au umplut de norul mărirei Domnului, şi nu putea sta preoţii să slujască de nor, că umplusă mărirea Domnului casa lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.