×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 4

Facerea oltariului celui de aramă, a mării ceii vărsate, a celor zeace scăldători, a sfeaşnicelor celor de aur, a measelor, a păharălor şi a celoralalte care slujiia spre podoaba besearicii.

1 Şi au făcut jertvenic de aramă de doaozeci de coţi de lung şi de doaozeci de coţi de larg şi de zeace coţi de înalt.

2 Şi au făcut mare vărsată de zeace coţi, dintr-o margine până la ceaealaltă margine, rătundă împregiur, şi de cinci coţi de înaltă, şi împregiur încungiurul ei era de treizeci de coţi.

3 Şi asămânări de viţei pre dedesuptul ei împregiur o încungiura pre ea, de zeace coţi, împregiurul scăldătoarei doao rânduri de viţei era vărsaţi.

4 Doisprăzeace viţei au făcut, trei căutând la miiazănoapte, şi trei căutând la apus, şi trei căutând la amiiazăzi, şi trei căutând la răsărit, şi marea preste ei deasupra, şi dosurile lor era dinlăuntru.

5 Şi grosimea ei era de un pumn, şi buza ei ca o buză de păhar săpată cu odraslă de crin, şi încăpea într-însa trei mii de măsuri, şi o săvârşi.

6 Şi au făcut zeace scăldători, şi au pus cinci de-a dreapta şi cinci de-a stânga, ca să speale într-însele lucrurile arderilor de tot, şi să le curăţască într-însele, şi marea, ca să se speale preoţii într-însa.

7 Şi au făcut sfeaşnice de aur zeace după forma lor, şi le-au pus în besearică, cinci de-a dreapta şi cinci de-a stânga.

8 Şi au făcut zeace mease şi le-au pus în besearică, cinci de-a dreapta şi cinci de-a stânga, şi au făcut năstrăpi de aur o sută.

9 Şi au făcut curtea preoţilor şi curtea cea mare, şi uşi fieştecării curţi, şi uşile lor blănite cu aramă.

10 Şi marea o au pus la unghiul casii de-a dreapta cătră răsărit, în preajma amiiazăzii.

11 Şi au făcut Hiram cârligele şi căldările, şi cratiia jertvenicului şi toate unealtele lui, şi au sfârşit Hiram a face tot lucrul, carele l-au făcut împăratului Solomon, în casa lui Dumnezeu.

12 Stâlpi doi, şi preste ei măciuci cu hotaret preste capetele amânduror stâlpilor, şi mreji doao, care acoperea capetele hotaretilor celor deasupra stâlpilor.

13 Şi clopoţăi de aur patru sute la amândoao mrejile, şi doao rânduri de rodioare la o mreajă, ca să acopere ceale doao măciuci ale hotaretilor celor ce sânt deasupra stâlpilor.

14 Şi temeiuri au făcut zeace, şi scăldătoarele le-au făcut preste temeiuri.

15 Şi o mare şi viţeii cei doisprăzeace supt ea.

16 Şi căldările şi cârligele şi năstrăpile, şi toate unealtele lor, care le-au făcut Hiram şi le-au adus împăratului Solomon în Casa Domnului, de aramă curată.

17 În şesul Iordanului le-au vărsat împăratul în pământ gras, în casa lui Sochot şi întră Saridata.

18 Şi au făcut Solomon toate unealtele aceastea întru mulţime foarte, că n-au lipsit trasul arămii.

19 Şi au făcut Solomon toate unealtele Căsii Domnului, şi jertvenicul cel de aur şi measele, şi preste eale pâinile punerii-înainte.

20 Şi sfeaşnicile şi fofeazele luminei, aseamenea, înaintea jertvenicului de aur curat.

21 Şi verigile lor şi sfeaşnicile şi fofeazele lor şi năstrăpile şi cădealniţile şi căţiile de aur curat.

22 Şi uşa casii cea mai dinlăuntru de la Sfintele Sfintelor, şi uşile căsii besearicii de aur, şi s-au săvârşit tot lucrul carele l-au făcut Solomon în Casa Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.