×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 31

Norodul sfarmă idolii şi stâlpii din Iuda şi din tot pământul lui, Iezechiia rânduiaşte preoţii şi leviţii spre slujbă; iară norodul aducând de prisosit pârga şi zeciuialele, să fac cămări în Casa Domnului şi să ţin acolo spre hrana neamului leviţilor.

1 Şi după ce au sfătuit toate aceastea, au ieşit tot Israilul, cei ce s-au aflat în cetăţile Iudei, şi au zdrobit stâlpii şi au tăiat desişurile şi au stricat ceale înalte şi capiştele din toată Iudea şi din Veniamin şi din Efraim şi din Manase, până în sfârşit, şi s-au întors tot Israilul, fieştecarele la moşiia sa şi la cetăţile sale.

2 Şi au rânduit Iezechia rânduialele preoţilor şi ale leviţilor, şi rânduialele fieştecăruia după slujba lui, preoţilor şi leviţilor, la ardere de tot şi la jertva mântuirii, şi a lăuda şi a mărturisi şi a sluji în porţile curţii Casii Domnului.

3 Şi partea împăratului din averile lui la arderea de tot cea de dimineaţa şi cea de seara, şi arderile de tot ceale de sâmbăta, şi de la luni noao şi de la sărbători scrise în leagea Domnului.

4 Şi au zis norodului şi celor ce lăcuiesc în Ierusalim să dea partea preoţilor şi a leviţilor, ca să se întărească întru slujba Casii Domnului.

5 Şi după ce au poruncit cuvântul, au adus fiii lui Israil pârga grâului şi a vinului şi a untuluidelemn şi a mierii, şi toată roada ţarinii, şi zeciuiala toată au adus întru mulţime.

6 Şi fiii lui Israil şi a lui Iuda, şi cei ce lăcuia în cetăţile Iudii, şi ei au adus zăciuială din viţăi şi din oi, şi zăciuială din capre, şi au sfinţit Domnului Dumnezeului lor şi au adus şi au pus grămăzi, grămăzi.

7 În luna a treia, au început grămăzile a să întemeia, şi în luna a şeaptea s-au săvârşit.

8 Şi au venit Iezechia şi boiarii şi au văzut grămăzile, şi bine au cuvântat pre Domnul şi pre norodul lui Israil.

9 Şi au întrebat Iezechia de preoţi şi de leviţi pentru grămăzi.

10 Şi au zis cătră el Azaria, preotul, mai-marele casii lui Sadoc: „Şi de când au început a să aduce pârga aceasta în Casa Domnului, am mâncat şi am beut, şi au mai rămas foarte mult, că Domnul bine au cuvântat pre norodul Său, şi mulţimea rămăşiţelor easte aceasta”.

11 Şi au zis Iezechia să gătească cămări în Casa Domnului, şi au gătit.

12 Şi au băgat acolo pârga şi zăciuialele cu credinţă, şi au pus preste eale ispravnic pre Honenia, levitul, şi pre Semea, fratele lui, al doilea după dânsul.

13 Şi Ieil şi Ozia şi Naet şi Asail şi Ierimot şi Iozavad şi Eliil şi Samahia şi Maat şi Vanaia şi fiii lui era puşi prin Honenia şi prin Semei, fratele lui, precum au poruncit Iezechia, împăratul, şi Azaria, povăţuitoriul Casii Domnului.

14 Şi Cori a lui Iemna, levitul, portariul despre răsărit, era preste daruri, ca să dea pârga Domnului şi sfintele sfintelor.

15 Şi prin mâna lui Odom şi a lui Veniamin şi a lui Isus şi a lui Semei şi a lui Amaria şi a lui Sohonia, prin mâna preoţilor cu credinţă, să dea fraţilor săi pre rând, celui mare şi celui mic.

16 Afară de partea bărbătească cea de trei ani şi mai în sus, la tot cel ce întră în Casa Domnului pentru treaba cea de toate zilele, la slujba rânduielei rândului lor.

17 Aceasta easte socoteala preoţilor după casele familiilor, şi leviţii, întru rânduialele lor, de la doaozeci de ani şi mai în sus, în rând,

18 Cu socoteală la toată prăsila fiilor lor şi featelor lor, la toată mulţimea, pentru că cu credinţă au curăţit sfântul.

19 Şi fiilor lui Aaron, celor ce preoţesca, şi cei din cetăţile lor, în toată cetatea şi în cetate, bărbaţii carii s-au numit anume, să dea parte la toată partea bărbătească întru preoţi şi la tot cel numărat întru leviţi.

20 Şi au făcut aşea Iezechia în tot Iuda, şi au făcut ce e bun şi ce e drept înaintea Domnului Dumnezeului său.

21 Şi întru tot lucrul, carele au început a lucra în Casa Domnului, şi în leage şi în porunci au căutat pre Dumnezeul său din tot sufletul său, şi au făcut şi s-au sporit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.