×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 30

Iezechiia, trimiţind soli în tot Iuda, şi Israilul chiiamă şi îndeamnă norodul spre jertvirea paştilor; care adunându-să, au prăznuit praznicul azimelor patrusprăzeace zile cu mare veselie, aducând multe jârtve.

1 Şi au trimis Iezechia la tot Israilul şi la Iuda, şi au scris cărţi la Efraim şi la Manase, să vie la Casa Domnului în Ierusalim, să facă fasec Domnului Dumnezeului lui Israil.

2 Şi s-au sfătuit împăratul şi boiarii, şi toată adunarea din Ierusalim, ca să facă fasec în luna a doao.

3 Că n-au putut să-l facă în vreamea aceaea, că preoţii nu s-au fost curăţit de ajuns, şi norodul nu s-au fost adunat în Ierusalim.

4 Şi au plăcut cuvântul înaintea împăratului şi înaintea adunării.

5 aŞi au pus cuvânt ca să treacă strigarea prin tot Israilul, de la Virsavee până la Dan, ca să vină să facă fasec Domnului Dumnezeului lui Israil în Ierusalim, că mulţimea nu au făcut după cum era scris.b

6 Şi au mers alergătorii cu scrisorile de la împăratul şi de la boiari în tot Israilul şi Iuda, după porunca împăratului, zicând: „Fiii lui Israil, întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Israil, şi va întoarce pre ei scăpaţi, carii au rămas din mâna împăratului lui Asur

7 Şi nu fiţi ca părinţii voştri şi ca fraţii voştri, carii s-au depărtat de la Domnul Dumnezeul părinţilor săi, şi i-au dat pre ei în pustiire, precum vedeţi voi.

8 Şi nu vă învârtoşeaţi cerbicele voastrec ca părinţii voştri, daţi mărire Domnului Dumnezeului şi întraţi întru sfinţirea Lui, carea o au sfinţit în veac, şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru şi va întoarce de la voi iuţimea măniei Sale.

9 Că de vă veţi întoarce voi la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor avea milă înaintea tuturor celor ce i-au robit pre ei, şi va întoarce pre voi în pământul vostru, că milostiv şi îndurat e Domnul Dumnezeul nostru şi nu va întoarce faţa Sa de cătră voi, de ne vom întoarce la Dânsul”.

10 Şi alergătorii mergea din cetate în cetate, în muntele lui Efraim şi Manasi şi până la Zavulon, şi au fost ca cum i-ar batjocori şi mâscări.

11 Numai oamenii de la Asir şi de la Manase şi de la Zavulon s-au umilit şi au venit în Ierusalim şi în Iuda.

12 Şi au fost mâna Domnului şi le-au dat lor o inimă ca să vie, să facă după porunca împăratului şi a boiarilor, cu cuvântul Domnului.

13 Şi s-au adunat în Ierusalim norod mult, ca să facă sărbătoarea azimelor în luna a doao, adunare multă foarte.

14 Şi s-au sculat şi au stricat jertvenicile ceale din Ierusalim, şi toate întru care tămâia minciunilor le-au surpat şi le-au aruncat în părăul Chedrilor.

15 Şi au junghiiat fasec în a patrasprăzeacea a lunii a doao, şi preoţii şi leviţii s-au ruşinat şi s-au curăţit, şi au adus ardere de tot în Casa Domnului.

16 Şi au stătut la starea sa după rânduiala sa, după porunca lui Moisi, omul lui Dumnezeu, şi preoţii lua sângele din mâna leviţilor.

17 Că mulţi din adunare nu s-au fost curăţit, şi leviţii junghiia fasec la tot cel ce nu putea a se curăţi Domnului.

18 Că mai mulţi din norod, de la Efraim şi de la Manase şi de la Isahar şi de la Zavulon, nu s-au curăţit, ci au mâncat fasec împrotiva Scripturii, şi s-au rugat Iezechia pentru ei, zicând:

19 „Domnul e bun să Se milostivească spre toată inima, carea să îndreptează să caute pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi, şi nu după curăţăniia celor sfinte”.

20 Şi au ascultat Domnul pre Iezechia şi au tămăduit norodul.

21 Şi au făcut fiii lui Israil, cei ce s-au aflat în Ierusalim, sărbătoarea azimelor şeapte zile cu bucurie mare, şi lăudând pre Domnul din zi în zi, şi preoţii şi leviţii cu organe Domnului.

22 Şi au grăit Iezechia la toată inima leviţilor care înţăleg înţăleagere bună Domnului, şi au săvârşit sărbătoarea azimelor şeapte zile, jertvind jertve de mântuire şi mărturisindu-să Domnului Dumnezeului părinţilor lor.

23 Şi s-au sfătuit adunarea împreună să facă alte şeapte zile şi au făcut alte şeapte zile cu bucurie.

24 Că Iezechia au dat adunării o mie de viţăi şi şeapte mii de oi, şi boiarii au dat norodului o mie de viţăi şi zeace mii de oi, şi ceale sfinte ale preoţilor întru mulţime.

25 Că s-au veselit toată adunarea, şi preoţii şi leviţii, şi toată adunarea Iudei, şi cei ce s-au aflat din Ierusalim, şi cei nemearnici carii au venit din pământul lui Israil şi cei ce lăcuiesc în Iuda.

26 Şi s-au făcut veselie mare în Ierusalim, că din zilele lui Solomon, fiiului lui David, împăratul lui Israil, nu s-au făcut praznic ca acesta în Ierusalim.

27 Şi s-au sculat preoţii şi leviţii şi bine au cuvântat pre Dumnezeu, şi s-au auzit glasul lor şi rugăciunea lor în lăcaşul cel sfânt al Lui în ceriu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.