×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 3

Să zideaşte besearica cu pridvorul, cu catapeteazma şi cu doi stâlpi de aramă înaintea uşii besearicii.

1 Şi au început Solomon a zidi Casa Domnului în Ierusalim, în muntele lui Amoria, unde S-au arătat Domnul lui David, tatălui său, în locul carele l-au gătit David în aria lui Orna Ievuseului.

2 Şi au început a zidi în luna a doao, în anul a patra a împărăţiei sale.

3 Şi aceastea au început Solomon a zidi Casa lui Dumnezeu, de lungă, după măsura cea dintâiu, de coţi şeasezeci, şi de largă, de coţi doaozeci.

4 Şi pritvorul cel dinaintea casii, lung cât era de lată faţa casii, de coţi doaozeci, şi înălţimea, de coţi o sută şi doaozeci, şi l-au aurit pre dinlăuntru cu aur curat.

5 Şi casa cea mare o au blănit cu leamne de chedru şi o au aurit cu aur curat, şi au cioplit pre dânsa finici şi lanţuri.

6 Şi au împodobit casa cu pietri scumpe spre mărire şi o au aurit cu aur din Faruim.

7 Şi au aurit cu aur casa şi păreţii ei şi porţile şi podurile şi uşile ei, şi au cioplit heruvimi pre păreţi.

8 Şi au făcut casa Sfintei Sfintelor, lungimea ei după lăţimea casii, de doaozeci de coţi, şi lărgimea ei de doaozeci de coţi, şi o au aurit cu aur curat, cu heruvimi, cu şease sute de talanţi.

9 Şi trasul cuielor, trasul unui cuiu de cincizeci de sicli de aur, şi casa de sus o au aurit cu aur.

10 Şi au făcut în casa Sfintei Sfintelor doi heruvimi, lucru din leamne neputrede, şi i-au aurit pre ei cu aur.

11 Şi aripile heruvimilor era de doaozeci de coţi de lungi, şi o aripă era de cinci coţi, şi să atingea de păreatele casii, şi ceaealaltă aripă de cinci coţi, şi să atingea de aripa celuialalt heruvim.

12 Şi aripile heruvimilor întinsă era de doaozeci de coţi, şi aceştia era stând pre picioarele lor, şi feaţele lor cătră casă.

13 Şi au făcut catapeteasmă de vânăt şi de mohorât şi de roşu şi de vison, şi au ţăsut în ea heruvimi.

14 Şi au făcut înaintea căsii doi stâlpi, de treizeci şi cinci de coţi de înalţi, şi capetele lor, de cinci coţi.

15 Şi au făcut lănţuşe în davir şi le-au pus preste capetele stâlpilor, şi au făcut rodioare o sută şi le-au pus preste lănţuşe.

16 Şi au pus stâlpii înaintea besearicii, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga, şi au chemat numele celui de-a dreapta Isprăvire, şi numele celui de-a stânga Tărie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.