×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 29

Iezechiia, curăţind besearica, întorcând preoţii, leviţii şi cântăreţii, înnoiaşte slujba lui Dumnezeu cea părăsită şi aduce multe arderi de tot şi jertve cu mare veselie.

1 Şi Iezechia au început a împărăţi când era de doaozeci şi cinci de ani, şi doaozeci şi noao de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Avia, fata lui Zaharia.

2 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, după toate câte au făcut David, tatăl lui.

3 Şi au fost după ce au stătut împărat, în luna dintâiu au deşchis uşile Casii Domnului şi le-au grijit.

4 Şi au băgat pre preoţi şi pre leviţi, şi i-au pus la laturea cea de cătră răsărit.

5 Şi au zis lor: „Ascultaţi-mă, leviţi, acum vă curăţiţi, şi curăţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri, şi scoateţi necurăţiia dintru ceale sfinte.

6 Că s-au depărtat părinţii noştri şi au făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi L-au părăsit pre El, şi şi-au întors faţa sa de cătră cortul Domnului şi au dat dosul.

7 Şi au închis uşile besearicii şi au stâns luminile, şi tămâie n-au tămâiat şi arderi de tot n-au adus în sfântul Dumnezeului lui Israil.

8 Şi s-au măniiat cu mănie Domnul pre Iuda şi pre Ierusalim, şi i-au dat pre ei întru spaimă şi întru stângere şi întru şuierare, cum vedeţi voi cu ochii voştri.

9 Şi, iată, s-au rănit părinţii noştri cu sabie, şi fiii noştri şi featele noastre şi muierile noastre s-au robit în pământ străin pentru aceastea.

10 Acum, dară, puneţi în inima voastră, ca să faceţi legătură cu Domnul Dumnezeul lui Israil, şi va întoarce iuţimea măniei Sale de cătră noi.

11 Şi acum, nu lăsaţi, că pre voi v-au ales Domnul să staţi înaintea Lui, să slujiţi Lui, şi să-I fiţi Lui slujind şi tămâind”.

12 Şi s-au sculat leviţii Maat, a lui Amasi, şi Ioil, al lui Azaria, din fiii lui Caat, şi din fiii lui Merari, Chis, a lui Avdi, şi Azaria, a lui Ilaelil, şi din fiii lui Gherson, Iodaad, al lui Zemat, şi Ioadam, aceştia sânt fiii lui Ioaha.

13 Şi din fiii lui Elisafan, Zamvri şi Ieil. Şi din fiii lui Asaf, Zaharia şi Matania.

14 Şi din fiii lui Eman, Ieil şi Semei, şi din fiii lui Iditun, Samea şi Oziil.

15 Şi au adunat ei pre fraţii săi, şi s-au curăţit după porunca împăratului din porunca Domnului, ca să curăţască Casa Domnului.

16 Şi au întrat preoţii înlăuntru, în Casa Domnului, ca să curăţască, şi au scos toată necurăţiia carea s-au aflat în Casa Domnului şi în curtea Casii Domnului, şi o au luat leviţii, şi o au dus în părăul Chedrilor, afară.

17 Şi au început în zioa dintâiu a lunii noao ceii dintâiu a să curăţi, şi în zioa a opta a lunei au întrat în besearica Domnului şi au curăţit Casa Domnului în opt zile, şi în zioa a şeseasprăzeace a lunei ceii dintâiu au săvârşit.

18 Şi au întrat înlăuntru la Iezechia, împăratul, şi au zis: „Curăţit-am toate ceale din Casa Domnului, jertvenicul arderii de tot şi vasele lui, şi masa punerii-înainte şi vasele ei.

19 Şi toate vasele care le-au pângărit împăratul Ahaz, întru împărăţiia sa, după ce s-au depărtat de la Domnul, le-am gătit şi le-am curăţit, iată, sânt înaintea jertvenicului Domnului”.

20 Şi au mânecat Iezechia, împăratul, şi au adunat pre mai-marii cetăţii şi s-au suit în Casa Domnului.

21 Şi au adus viţei şeapte, berbeci şeapte, miei şeapte, iezi de capre şeapte, pentru păcat şi pentru împărăţie şi pentru ceale sfinte şi pentru Israil, şi au zis fiilor lui Aaron, preoţilor, să se suie pre jertvenicul Domnului,

22 Şi să jertvească viţeii, şi au luat preoţii sângele şi l-au turnat preste jertvenic, şi au junghiiat berbecii şi au turnat sângele preste jertvenic, şi au junghiiat mieii şi au vărsat sângele preste jertvenic.

23 Şi au adus iezii cei pentru păcat înaintea împăratului şi a adunării, şi au pus mâinile lor preste ei.

24 Şi i-au junghiiat pre ei preoţii şi au stropit sângele lor preste jertvenic, ca să facă curăţire pentru tot Israilul, că au zis împăratul: „Pentru tot Israilul să fie arderea de tot şi ceale pentru păcat!”

25 Şi au pus pre leviţi în Casa Domnului cu chimvale şi cu alăute şi cu copze, după porunca lui David, împăratului, şi a lui Gad, văzătoriului împăratului, şi a lui Natan, prorocului, că din porunca Domnului era rânduiala aceaea, cu mâna prorocilor Lui.

26 Şi au stătut leviţii cu organele lui David şi preoţii cu trâmbiţele.

27 Şi au zis Iezechia să aducă arderea de tot preste jertvenic, şi când au început a aduce arderea de tot, au început a cânta Domnului şi trâmbiţele cătră organele lui David, împăratul lui Israil.

28 Şi toată adunarea să închina şi cântăreţii cânta şi trâmbiţele trâmbiţa, până ce s-au săvârşit arderea de tot.

29 Şi după ce au săvârşit a aduce, s-au întors împăratul şi toţi câţi era cu dânsul, şi s-au închinat Domnului.

30 Şi au zis Iezechia, împăratul, şi mai-marii leviţilor să laude pre Domnul cu cuvintele lui David şi ale lui Asaf, prorocului, şi lăuda cu veselie şi căzură şi să închinară Domnului.

31 Şi au răspuns Iezechia şi au zis: „Acum aţi umplut mâinile voastre Domnului, apropiiaţi-vă şi aduceţi jertve de laudă în Casa Domnului. Şi au adus adunarea jertve de laudă în Casa Domnului şi tot nevoitoriul cu inima au adus arderi de tot.

32 Şi au fost numărul arderii de tot care au adus adunarea viţei şeaptezeci, berbeci o sută, miei doao sute, la arderea de tot Domnului, toate aceastea.

33 Şi cei sfinţiţi, viţei şease sute, oi trei mii.

34 Iară preoţii era puţini, şi nu putea să belească arderea de tot, şi le ajuta lor fraţii lor, până ce s-au săvârşit lucrul şi până ce s-au curăţit preoţii, că leviţii mai lezne să curăţăsc decât preoţii.

35 Şi arderea de tot era multă, şi seurile săvârşirii mântuirii şi turnările arderii de tot, şi s-au isprăvit lucrul în Casa Domnului.

36 Şi s-au bucurat Iezechia şi tot norodul, pentru că au gătit pre Dumnezeu noroduluia, căci fără de veaste s-au făcut cuvântul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.