×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 28

Pentru răutăţile lui Ahaz, în multe chipuri să năcăjeaşte Iuda, întâiu de la asirii, apoi de la fiii lui Israil, carii, pentru nemilostivirea ce au făcut cu Iuda, certându-să de la prorocul, slobod pre iudeii cei robiţi cu prăzile; şi iarăşi de la idumei şi de la cei de alt neam, iară Ahaz, după toate pedeapsele aceastea, încă mai sporeaşte întru nelegiuire, căruia îi urmează credinciosul său fiiu, Iezechiia.

1 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era Ahaz, când au început a împărăţi, şi şeasesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi nu au făcut ce e drept înaintea Domnului, ca David, tatăl lui.

2 Ci au umblat după căile împăraţilor lui Israil, că şi cioplite au făcut.

3 Şi idolilor au jertvit în pământul Venenom şi au trecut pre fiii săi prin foc, după urâciunile neamurilor, pre care le-au scos Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

4 Şi tămâie preste ceale înalte, şi pre dealuri şi supt tot lemnul des.

5 Şi l-au dat pre el Domnul Dumnezeu în mâna împăratului Siriei şi l-au bătut pre el, şi au robit din împărăţiia lui robime multă şi o au dus în Damasc, şi l-au dat pre el în mâinile împăratului lui Israil şi l-au bătut pre el cu rană mare.

6 Şi au ucis Fachee, fiiul lui Romelie, împăratul lui Israil, întru Iuda, într-o zi, o sută şi doaozeci de mii de bărbaţi tari, putearnici, pentru că au părăsit ei pre Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

7 Şi au ucis Zehri cel tare a lui Efraim pre Maasia, fiiul împăratului, şi pre Ezrica, povăţuitoriul casii lui, şi pre Elcana, următoriul împăratului.

8 Şi au robit fiii lui Israil din fraţii lor trei sute de mii, muieri şi fii şi feate, şi prăzi multe au prădat de la ei şi au dus prăzile în Samaria.

9 Şi acolo era un proroc al Domnului, Odid numele lui, şi au ieşit întru întâmpinarea puterii celor ce vinea la Samaria şi le-au zis lor: „Iată, măniia Domnului Dumnezeului părinţilor voştri preste Iuda, şi i-au dat pre ei în mâinile voastre, şi aţi ucis dintru ei cu mănie şi până la ceriuri au ajunsa.

10 Şi acum pre fiii lui Iuda şi Ierusalimul voi ziceţi să-i supuneţi, să vă fie robi şi roabe, au nu, iată, sânt cu voi să mărturisesc Domnului Dumnezeului vostru?

11 Şi acum ascultaţi-mă pre mine şi întoarceţi robimea carea aţi robit din fraţii voştri, că urgiia măniei Domnului e preste voi!”

12 Şi s-au sculat cei mai mari din fiii lui Efraim, Udiia, a lui Ioan, şi Varahia, a lui Mosolamot, şi Iezechia, al lui Selim, şi Amasia, al lui Eldai, asupra celor ce vinea de la războiu.

13 Şi au zis lor: „Nu băgaţi la noi robimea aceasta, ca să nu păcătuim Domnului, pentru ce veţi să adaogeţi preste păcatele noastre şi preste cunoştinţa noastră, că mult easte păcatul nostru şi măniia Domnului preste Israil!”b

14 Şi au lăsat războinicii robimea şi prăzile înaintea boiarilor şi înaintea a toată adunarea.

15 Şi s-au sculat bărbaţii carii chema numele Domnului şi au luat robimea, şi pre toţi cei goli i-au îmbrăcat din prăzi şi i-au încălţat, şi le-au dat lor de mâncat şi de beut, şi i-au uns pre ei şi au ajutorat cu dobitoc pre tot cel neputincios, şi i-au dus pre ei în Ierihon, cetatea finichilor, la fraţii lor, şi s-au întors în Samaria.

16 În vreamea aceaea, au trimis împăratul Ahaz la împăratul Asur, să-i ajute lui şi întru aceasta.

17 Că să râdicasă idumeii şi au lovit în Iuda şi au robit robime.

18 Şi cei de alt neam s-au rădicat şi robea cetăţile şesului despre amiiazăzi a Iudei, şi au luat Vetsamisul şi ceale din Casa Domnului şi ceale din casa împăratului, şi dintr-ale boiarilor, şi au dat împăratul lui Ailonul şi Galironul şi Sohonul, şi satele lui, şi Tamna, şi satele ei, şi Gamza, şi satele ei, şi au lăcuit acolo.

19 Că au smerit Domnul pre Iuda pentru Ahaz, împăratul Iudei, pentru că s-au depărtat cu depărtare de la Domnul.

20 Şi au venit la el Talga Felasar, împăratul lui Asur, şi l-au năcăjit pre el.c

21 Şi au luat Ahaz ceale din Casa Domnului şi ceale din casa împăratului, şi dintr-ale boiarilor, şi le-au dat împăratului lui Asur, măcar că acela nu i-au fost lui întru ajutoriu.

22 Ci numai ca să-l năcăjească pre el, şi au adaos a să depărta de la Domnul, şi au zis împăratul Ahaz:

23 „Căuta-voiu pre dumnezeii Damascului, care mă bat pre mine” Şi au zis: „Că dumnezeii împăratului Siriei ajută lor, pentru aceaea voiu jertvi lor şi-mi vor ajuta mie”. Iar ei au fost lui spre piiadecă, şi la tot Israilul.

24 Şi au depărtat Ahaz vasele Casii Domnului şi le-au tăiat, şi au închis uşile Casii Domnului şi şi-au făcut şie jertvenice în tot unghiul în Ierusalim.

25 Şi în toată cetatea şi cetatea, în Iuda au făcut înalte, ca să tămâiaze dumnezeilor străini întru ceale înalte, şi au măniiat pre Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

26 Şi cealelalte cuvinte ale lui, şi faptele lui ceale dintâiu şi ceale de apoi, iată, scrise sânt în Cartea împăraţilor lui Iuda şi a lui Israil.

27 Şi au adormit Ahaz cu părinţii săi şi s-au îngropat în cetatea lui David, şi nu l-au pus pre el în mormânturile împăraţilor lui Israil, şi au împărăţit Iezechia, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.