×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 27

Să vesteaşte bunătatea lui Ioatam, carele, biruind pre împăratul lui Amon, i-au pus mare dajde. Acestuia îi urmează necredinciosul lui fiiu, Ahaz.

1 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era Ioatam, când au început a împărăţi, şi şeasesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Ierusa, fata lui Sadoc.

2 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, după toate câte au făcut Ozia, tatăl lui, ci nu au întrat în besearica Domnului, şi norodul încă păcătuia.

3 Acesta au zidit poarta Casii Domnului cea înaltă, şi zidul Opel au zidit multe.

4 Şi au zidit cetăţi în muntele Iudei, şi în dumbrăvi lăcaşuri şi turnuri.

5 Acesta au făcut războiu asupra împăratului fiilor lui Amon şi l-au biruit pre el, şi-i da lui fiii lui Amon pe an o sută de talanţi de argint şi zeace mii de cori de grâu, şi de orz zeace mii, aceastea i-au dat lui împăratul fiilor lui Amon preste an, în anul dintâiu, şi în anul al doilea şi al treilea.

6 Şi s-au întărit Ioatam, pentru că şi-au îndreptat căile înaintea Domnului Dumnezeului său.

7 Şi cealelalte cuvinte a lui Ioatam, şi războiul şi faptele lui, iată, scrise sânt în Cartea împăraţilor lui Iuda şi a lui Israil.

8 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era când au început a împărăţi, şi şeasesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim.

9 Şi au adormit Ioatam cu părinţii săi şi s-au îngropat în cetatea lui David, şi au împărăţit Ahaz, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.