×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 26

Să vesteaşte bunătatea lui Ozie, care să numeaşte şi Azarie, fiiului lui Amasie, care biruind pre cei de alt neam, pre aravi şi pre minei, multe cetăţi zideaşte. Şi pentru multă fericirea sa înălţindu-i-să inima, au tămâiat preste jărtvenicul tămâierii. Şi măniindu-să Domnul, l-au lovit cu lepră până la moartea lui, şi Ioaram, fiiul lui, judeca preste împărăţie, care i-au şi urmat în împărăţie.

1 Şi au luat norodul pământului pre Ozia, şi el era fecior de şeasesprăzeace ani, şi l-au făcut pre el împărat în locul lui Amasia, tătâne-său.

2 Acesta au zidit Elatul, acesta l-au întors pre el Iudei, după ce au adormit împăratul cu părinţii săi.

3 Fecior de şeasăsprăzeace ani era Ozia, când au început a împărăţi, şi cincizeci şi doi de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Iehelia, din Ierusalim.

4 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, după toate câte au făcut Amasia, tatăl său.

5 Şi era el căutând pre Domnul în zilele Zahariei, celui ce pricepea în frica Domnului, şi în zilele lui au căutat pre Domnul şi l-au îndreptat pre el Domnul.

6 Şi au ieşit şi au dat războiu asupra celor de alt neam, şi au stricat zidurile Ghetii şi zidurile Iavnirei şi zidurile Azotului, şi au zidit cetăţi în Azot şi întru cei de alt neam.

7 Şi l-au întărit pre el Domnul asupra celor de alt neam, şi asupra aravilor, carii lăcuiesc la pietri şi la minei.

8 Şi au dat mineii daruri lui Ozia, şi era numele lui până la întrarea Eghiptului, că să întărisă foarte.

9 Şi au zidit Ozia turnuri în Ierusalim şi la poarta unghiului, şi la poarta vălii şi la unghiuri, şi le-au întărit.

10 Şi au zidit turnuri în pustie şi au săpat lacuri multe, că avea dobitoace multe, la sefila şi la şes, pluguri şi viiari în munţi şi în Carmil, că era om iubitoriu de plugari.

11 Şi avea Ozia puteare a face războiu, şi a ieşi cu rânduială la războiu şi a întra cu rânduială la număr, şi era numărul lor prin mâna lui Ieil, logofătului, şi a lui Maasiu, a judecătoriului, prin mâna lui Ananie, următoriului împăratului.

12 Tot numărul celor mai de frunte, celor tari la războiu, doao mii şi şeasă sute.

13 Şi cu dânşii, puteare de războiu, trei sute şi şeapte de mii şi cinci sute, aceştia era care făcea războiu, cu puteare tare, şi ajuta împăratului asupra vrăjmaşilor.

14 Şi au făcut Ozia la toată putearea scuturi şi suliţe şi coifuri şi plaşte şi arce şi praştii de pietri.

15 Şi au făcut în Ierusalim unealte cu meşteşuguri gândite, ca să fie în turnuri, şi în unghiuri a zvârli cu săgeţi şi cu pietri mari, şi s-au auzit meşteşugul lor până departe, că minunat să ajuta până ce s-au întărit.

16 Şi după ce s-au întărit, s-au înălţat inima lui cât s-au stricat pre sine şi au păcătuit împrotiva Domnului Dumnezeului său, şi au întrat în besearica lui Dumnezeu ca să tămâiaze preste jertvenicul tămâierilor.

17 Şi au întrat după el Azaria, preotul, şi cu el preoţii Domnului, optzeci feciori tari, şi au stătut împrotiva lui Ozia, împăratului, şi au zis lui:

18 „Nu a ta slujbă easte, Ozia, a tămâia Domnului, ci a preoţilor, fiilor lui Aaron, celor sfinţiţi, să tămâiaze! Ieşi din oltariu, că te-ai depărtat de la Domnul, şi nu va fi ţie aceasta spre mărire de la Domnul Dumnezeu!”

19 Şi s-au măniiat Ozia, şi avea în mâna sa cădealniţa, ca să tămâiază în besearică, şi când s-au măniiat el pre preoţi, au răsărit lepra în fruntea lui înaintea preoţilor în Casa Domnului, deasupra jertvenicului tămâierilor.

20 Şi s-au întors cătră dânsul Azaria, preotul cel mare, şi preoţii, şi, iată, el era lepros în frunte, şi l-au scos pre el de acolo, că şi el grăbea să iasă, că l-au mustrat pre el Domnul.

21 Şi Ozia, împăratul, au fost lepros până la zioa morţii sale, şi în casă osăbită şedea lepros, că au fost scos din Casa Domnului, şi Ioatam, fiiul lui, era preste împărăţiia lui, judecând norodul pământului.

22 Şi cealelalte cuvinte a lui Ozia, ceale dintâiu şi ceale de pre urmă, sânt scrise de Isaiia, prorocul, fiiul lui Amos.

23 Şi au adormit Ozia cu părinţii săi, şia l-au îngropat pre el cu părinţii lui în câmpul îngropării împăraţilor, că au zis că lepros easte, şi au împărăţit Ioatam, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.