×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 23

Iodae, arhiereul, au ucis pre Ioas când era de şeapte ani împărat Iudei, şi au făcut de s-au ucis Gotoliia şi s-au întors cinstea lui Dumnezeu: Iară norodul au stricat casa, oltarele şi idolii lui Vaal.

1 Şi în anul al şeaptelea, s-au întărit Iodae şi au luat pre cei mai mari preste sute, pre Azaria, fiiul lui Ioram, şi pre Ismail, fiiul lui Ionan, şi pre Azaria, fiiul lui Ovid, şi pre Maasia, fiiul lui Adia, şi pre Elisafan, fiiul lui Zaharia, împreună cu sine, în Casa Domnului.

2 Şi au încungiurat pre Iuda şi au adunat pre leviţi din toate cetăţile Iudei, şi pre mai-marii familiilor lui Israil, şi au venit în Ierusalim.

3 Şi au făcut toată adunarea Iudei legătură în Casa lui Dumnezeu cu împăratul, şi le-au arătat lor pre fiiul împăratului şi le-au zis lor: „Iată, fiiul împăratului să împărăţască precum au grăit Domnul de casa lui David.

4 Şi acum acesta easte cuvântul carele veţi face: a treia parte dintră voi, carii întră sâmbăta dintră preoţi şi dintră leviţi la porţile întrărilor;

5 Şi a treia parte în casa împăratului, şi a treia parte în poarta cea din mijloc, şi tot norodul în curţile Casii Domnului.

6 Şi să nu între în Casa Domnului fără numai preoţii şi leviţii, şi carii slujesc din leviţi, ei să între, că sfinţi sânt,şi tot norodul să păzască pazele Domnului.

7 Şi vor încungiura leviţii pre împăratul pre împregiur şi, primprejur, bărbat, şi arma sa în mâna sa, şi cel ce va întra în casă va muri şi vor fi cu împăratul ieşind şi întrând el!”

8 Şi au făcut leviţii şi tot Iuda după toate câte le-au poruncit lor Iodae, preotul, şi au luat fieştecarele pre bărbaţii săi de la începutul sâmbetei până la ieşitul sâmbetei, că n-au slobozit Iodae, preotul, pre cei rânduiţi.a

9 Şi au dat Iodae, preotul, la cei preste sute rânduiţi sabiile şi scuturile şi armele care era a împăratului David în Casa Domnului.

10 Şi au pus pre tot norodul pre fieştecarele cu armele sale, de la umărul casii cel drept până la umărul casii cel stâng, înaintea jertvenicului şi înaintea casii, împrejurul împăratului.

11 Şi au scos pre fiiul împăratului şi i-au pus lui cunună împărătească şi mărturiile, şi l-au făcut pre el împărat, şi l-au uns pre el Iodae, preotul, şi fiii lui, şi au zis: „Să trăiască împăratul!”

12 Şi au auzit Gotolia glasul norodului celui ce alerga şi a celui ce mărturisea şi lăuda pre împăratul, şi au întrat la împăratul în Casa Domnului.

13 Şi au văzut, şi, iată, împăratul sta în scaonul său şi la întrare boiarii şi trâmbiţele, şi boiarii împrejurul împăratului, şi tot norodul pământului s-au veselit şi au trâmbiţat cu trâmbiţele, şi cântăreţii cu organele cântări şi lăudând laudă, şi şi-au rupt Gotolia haina sa, şi au strigat şi au zis: „Sfătuind aţi sfătuit”b.

14 Şi au ieşit Iodae, preotul, şi au poruncit sutaşilor şi mai-marilor puterii, şi le-au zis lor: „Scoateţi-o afară din casă şi ieşiţi după ea şi o omorâţi cu sabiia!” Că au zis preotul: „Să nu moară în Casa Domnului!”

15 Şi i-au dat ei slobozire, şi au ieşit pre poarta călăreţilor casii împăratului şi o au omorât pre ea acolo.

16 Şi au pus Iodae legătură întră sine şi întră norod şi întră împăratul, ca să fie norod Domnului.

17 Şi au întrat tot norodul pământului în casa lui Vaal şi o au stricat pre ea şi oltarele ei, şi idolii lui i-au zdrumicat, şi pre Matan, preotul lui Vaal, l-au omorât înaintea jertvenicilor lui.

18 Şi au dat Iodae, preotul, lucrurile Casii Domnului prin mâna preoţilor şi a leviţilor care le-au împărţit David în Casa Domnului, şi au adus arderi de tot Domnului, precum easte scris în Leagea lui Moisi, cu veselie şi cu cântări prin mâna lui David.

19 Şi au pus portari la porţile Casii Domnului, ca să nu între cel ce easte necurat la tot lucrul.

20 Şi au luat pre patriarşi şi pre cei putearnici şi pre boiarii norodului şi pre tot norodul pământului, şi au suit pre împăratul în Casa Domnului, şi au întrat prin poarta cea mai dinlăuntru în casa împăratului, şi au pus pre împăratul să şează pre scaonul împărăţiei.

21 Şi s-au bucurat tot norodul pământului şi cetatea s-au odihnit, şi pre Gotolia o au omorât cu sabiia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.