×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 22

Pre necredinciosul Ohoziia, fiiul lui Ioram, împăratul Iudei, îl ucide Iu, împreună şi pre Ioram, împăratul lui Israil. Şi Gotoliia ucigând pre fiii împăratului, Iosaveet au ascuns pre Ioas, cel mai mic născut.

1 Şi cei ce lăcuia în Ierusalim au făcut împărat pre Ohozia, fiiul lui cel mic, în locul lui, pentru că pre toţi cei mai mari i-au ucis tâlhăretul ce au venit asupra lor, aravii şi alimazonii, şi au împărăţit Ohozia, fiiul lui Ioram, împăratului Iudei.

2 De doaozeci de ani era Ohozia, când au început a împărăţi, şi un an au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Gotoliia, fata lui Amvri.

3 Şi acesta au umblat pre calea căsii lui Ahaav, că mumă-sa era lui sfeadnică a păcătui.

4 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, ca casa lui Ahaav, că aceia era lui sfeatnici după ce au murit tatăl său, ca să-l piiarză pre el.

5 Şi în sfaturile lor au umblat, şi au mers cu Ioram, feciorul lui Ahaav, împăratului lui Israil, la războiu asupra lui Azail, împăratului Siriei, la Ramotul Galaadului, şi au lovit săgetătorii pre Ioram.

6 Şi s-au întors Ioram în Iezrael să se vindece de rane, după ce l-au lovit pre el sirii la Ramot, când da el războiu asupra lui Azail, împăratului Siriei, şi Ohozia, fiiul lui Ioram, împăratul Iudei, s-au pogorât să vază pre Ioram, fiiul lui Ahaav, în Iezrael, pentru că era bolnav.

7 Şi de la Dumnezeu s-au făcut perire lui Ohozia, venind la Ioram, şi după ce au venit el, au ieşit împreună cu el Ioram la Iu, feciorul lui Namesi, unsul Domnului, asupra casii lui Ahaav.

8 Şi au fost după ce au făcut Iu izbândă asupra casii lui Ahaav, au aflat pre boiarii Iudei şi pre fraţii lui Ohozia, slujind lui Ohozia, şi i-au ucis pre eia.

9 Şi au zis Iu să caute pre Ohozia, şi l-au prins pre el, lecuindu-să în Samaria, şi l-au adus la Iu şi l-au ucis pre el şi l-au îngropat pre el, că au zis: „Feciorul lui Iosafat easte, carele au căutat pre Domnul cu toată anima sa”. Şi nu era în casa lui Ohozia cine să poată împărăţi.

10 Că Godolia, muma lui Ohozia, văzând că au murit fiiul ei, s-au sculat şi au pierdut toată săminţiia împărăţiei în casa Iudei.

11 Şi au luat Iosaveet, fata împăratului, pre Ioas, fiiul lui Ohozia, şi l-au furat pre el dintră fiii împăratului, carii să ucidea, şi l-au dat pre el şi hrana lui în cămara paturilor, şi l-au ascuns pre el Iosaveet, fata împăratului Ioram, sora lui Ohozia, muiarea lui Iodae, preotului, şi l-au ascuns pre el de la faţa Gotoliei, şi nu l-au omorât pre el.

12 Şi era cu el în Casa lui Dumnezeu as-cuns şease ani şi Gotolia au împărăţit pre pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.