×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 21

Iosafat moare, şi în locul lui urmează Ioram, fiiul lui cel fără de leage, care omorând pre toţi fraţii săi şi pre unii dintră căpeteniile lui Iuda şi Ilie, prorocul, mai înainte îi vesteaşte prin scrisoare bolnăvire şi moarte şi rumpere casii şi împărăţiei, care au şi urmat.

1 Şi au adormit Iosafat cu părinţii săi şi s-au îngropat lângă ei în cetatea lui David, şi au împărăţit Ioram, fiiul lui, în locul lui.

2 Şi au avut el fraţi şeasă, fii a lui Iosafat: Azaria şi Isil şi Zaharia şi Asaria, Mihail şi Zafatia, toţi aceştia era fiii lui Iosafat, împăratului Iudei.

3 Şi le-au dat lor tatăl lor daruri multe, argint şi aur şi arme, cu cetăţile ceale zidite în pământul Iudei, iară împărăţiia o au dat lui Ioram, că acesta easte cel dintâiu născut.

4 Şi s-au sculat Ioram preste împărăţia tătâne-său şi s-au întărit, şi au ucis pre toţi fraţii săi cu sabiia, şi dintru boiarii lui Israil.

5 De treizeci şi doi de ani era Ioram, când au început a împărăţi, şi opt ani au împărăţit în Ierusalim.

6 Şi au umblat în calea împăraţilor lui Israil, precum au făcut casa lui Ahaav, că fata lui Ahaav era muiarea lui, şi au făcut ce e rău înaintea Domnului.

7 Ci n-au vrut Domnul să piiarză de tot casa lui, David pentru legătura care au făcut cu David, şi precum au zis lui, că-i va da lui luminătoriu şi fiilor lui în toate zilele.

8 În zilele acealea, s-au despărţit Edom de la Iuda şi şi-au făcut şie împărat.

9 Şi au mers Ioram cu boiarii săi, şi toată călărimea cu el, şi au fost şi s-au sculat noaptea, şi au bătut Edom pre cel ce-l încunjurasă pre el şi mai-marii carălor, şi au fugit norodul la lăcaşurile sale.

10 Şi s-au despărţit Edom de Iuda până în zioa aceasta, şi s-au despărţit Lomna în vreamea aceaea de la mâna lui, pentru că au părăsit pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi;

11 Şi pentru că şi el au făcut înalte în cetăţile Iudei, şi pre cei ce lăcuia în Ierusalim i-au făcut să curvească şi au amăgit pre Iuda.

12 Şi au venit la el scrisoare de la Ilie, prorocul, zicând: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui David, tătâne-tău: «Pentru că n-ai umblat pre calea lui Iosafat, tătâne-tău, şi pre căile lui Asa, împăratul lui Iuda,

13 Ci ai umblat pre căile împăraţilor lui Israil, şi ai făcut pre Iuda să curvească şi pre cei ce lăcuiesc în Ierusalim, precum au curvit casa lui Ahaav, şi pre fraţii tăi, fiii tătâne-tău, cei mai buni decât tine, i-ai omorât,

14 Iată, Domnul te va bate pre tine cu rană mare, întru norodul tău şi întru fiii tăi şi întru muierile tale şi întru toată casa ta.

15 Şi tu vei boli cu slăbiciune rea şi cu boala pântecelui, până când vor ieşi dinlăuntru ale tale, cu boala, din zi în zi!»”

16 Şi au râdicat Domnul asupra lui Ioram pre cei de alt neam, şi pre aravi şi pre cei hotărâşi cu etiopii.

17 Şi s-au suit asupra lui Iuda şi l-au asuprit, şi au luat toată avearea, care au aflat în casa împăratului, şi pre fiii lui şi pre featele lui, şi nu i-au rămas lui fecior, fără numai Ohozia, cel mai mic dintră fiii săi.

18 Şi după aceastea toate, l-au lovit pre el Domnul la pântece cu o boală fără de leac.

19 Şi au fost din zile în zile, şi când au venit vreamea zilelor zile doaoa, au ieşit ceale dinlăuntru ale lui cu boala şi au murit cu boală rea, şi nu i-au făcut lui norodul îngropăciune, ca îngropăciunea părinţilor lui.

20 De treizeci şi doi de ani era când au început a împărăţi şi opt ani au împărăţit în Ierusalim, şi au umblat întru nelaudă şi s-au îngropat în cetatea lui David, dară nu în mormânturile împăraţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.