×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 19

Iosafat, întorcându-să acasă de la acel războiu nenorocit, îl ceartă Iu, prorocul, pentru ce au dat ajutoriu lui Ahaav. Porunceaşte judecătorilor pre carii i-au fost rânduit să ţie dreptatea, preoţilor şi leviţilor, să sporească cinstea lui Dumnezeu şi drept să înveaţe pre norod.

1 Şi s-au întors Iosafat, împăratul Iudei, la casa sa cu pace, în Ierusalim.

2 Şi au ieşit întru întâmpinarea lui Iu, a lui Anan, prorocul, şi i-au zis lui: „Împărate Iosafat, au păcătosului tu ajuţi, sau pre cei urâţi Domnului îi iubeşti? Pentru aceaea s-au făcut asupra ta mănie de la Domnul.

3 Ci cuvinte bune s-au aflat întru tine, că ai stricat desişurile în pământul Iudei şi ai îndreptat inima ta, ca să caute pre Domnul”.

4 Şi au lăcuit Iosafat în Ierusalim, şi iarăşi au ieşit la norodul cel din Virsavee, până la muntele lui Efraim, şi i-au întors pre ei cătră Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

5 Şi au pus judecători în toate cetăţile Iudei ceale tari, în cetate şi în cetate.

6 Şi au zis judecătorilor: „Vedeţi ce faceţi voi, că nu omului judecaţi voi, ci Domnului, şi cu voi cuvintele judecăţii.

7 Şi acum să fie frica Domnului preste voi şi păziţi şi faceţi, că nu easte la Domnul Dumnezeul nostru nedreptate, nici caută la faţă, nici ia daruri”.

8 Şi în Ierusalim au pus Iosafat din preoţi şi din leviţi şi din patriarşii lui Israil, la judecata Domnului, ca să judece pre cei ce lăcuia în Ierusalim.

9 Şi le-au poruncit lor, zicând: „Aşea să faceţi, cu frica Domnului, şi cu adevăr şi cu inimă plină.

10 Că orice judecată va veni la voi a fraţilor voştri, carii lăcuiesc în cetăţile lor întră sânge şi întră sânge, şi întră poruncă şi întră rânduială, şi întră îndreptări şi întră judecăţi, aleageţi-le lor ca să nu greşească Domnului şi să nu vie urgie preste voi şi preste fraţii voştri, aşea să faceţi şi nu veţi greşi.

11 Şi, iată, Amaria, preotul, va fi povăţuitoriu preste voi întru tot cuvântul Domnului, şi Zavdia, fiiul lui Ismail, va fi povăţuitoriu în casa Iudei întru tot cuvântul împăratului, şi cărturarii şi leviţii sânt înaintea feaţii voastre, întăriţi-vă şi faceţi, şi va fi Domnul cu cel bun”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.