×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 17

Iosafat, fiiul lui Asa, împărăţeaşte în locul tătâne-său, şi făcându-să putearnic de bogăţii şi de arme, prin toată Iudeea trimite învăţători legii lui Dumnezeu. Şi să numără căpeteniile oştilor lui, împreună cu ostaşii săi.

1 Şi au împărăţit Iosafat, fiiul lui, în locul lui, şi s-au întărit Iosafat preste Israil.

2 Şi au dat puteare în toate cetăţile Iudei ceale tari şi au pus povăţuitori în toate cetăţile Iudei şi în cetăţile lui Efraim, care le-au fost luat Asa, tatăl său.

3 Şi au fost Domnul cu Iosafat, pentru că au umblat în căile lui David, tătâne-său, ceale dintâiu, şi n-au căutat idolii.

4 Ci pre Domnul Dumnezeul tătâne-său au căutat şi întru poruncile tătâne-său au umblat, şi nu după faptele lui Israil.

5 Şi au îndreptat Domnul împărăţiia în mâna lui şi au dat tot Iuda daruri lui Iosafat, şi s-au făcut lui avuţie şi mărire multă.

6 Şi s-au înălţat inima lui în calea Domnului, încă au stricat şi ceale înalte şi desişurile din pământul Iudei.

7 Şi în anul al treilea al împărăţiei lui au trimis pre povăţuitorii săi şi pre fiii celor tari, pre Avdia şi pre Zaharia, şi pre Natanai şi pre Mihea, ca să înveaţe în cetăţile Iudei.

8 Şi împreună cu ei, leviţii Semea şi Nata-nia şi Zavdia şi Asiil şi Semiramot şi Ionatan şi Adonia şi Tovia şi Tovadonia, leviţii, şi împreună cu ei, Elisama şi Ioram, preoţii.

9 Şi învăţa în Iuda şi era cu dânşii Cartea Legii Domnului, şi umbla prin cetăţile Iudei şi învăţa norodul.

10 Şi s-au făcut frica Domnului preste toate împărăţiile pământului, ceale de primprejurul Iudei, şi nu da războiu asupra lui Iosafat.

11 Şi cei de alt neam aducea lui Iosafat daruri şi argint şi dări, şi aravii aducea lui berbeci de oi, şeapte mii şi şeapte sute, şi ţapi, şeapte mii şi şeapte sute.

12 Şi au crescut Iosafat mare până la înălţime, şi au zidit în Iudeea lăcaşuri şi cetăţi tari.

13 Şi lucruri multe au făcut el în Iudeea, şi bărbaţi războinici tari, putearnici, era în Ierusalim.

14 Şi acesta e numărul lor, după casăle familiilor lor, şi în Iuda, mai-mari preste mii, Edna, căpeteniia, şi cu el, fiii cei tari ai puterii, trei sute de mii.

15 Şi după el, Ioanan, povăţuitoriul, şi cu dânsul, doao sute şi optzeci de mii.

16 Şi după el, Amasia a lui Zari, carele de bunăvoie s-au adus Domnului, şi cu dânsul, doao sute de mii cu putearea tari.

17 Şi din Veniamin, tare cu putearea, Eliada, şi cu dânsul săgetari şi păvăzaşi, doao sute de mii.

18 Şi după el, Iozavad, şi cu dânsul, o sută şi optzeci de mii, tari la războiu.

19 Aceştia sânt slujitorii împăratului, afară de cei ce i-au pus împăratul în cetăţile ceale tari, în toată Iudeea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.