×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 16

Vaasa, împăratul lui Israil, oştindu-să asupra lui Asa, au chemat Asa pre Ader, împăratul Asiriei, spre ajutoriu, şi pre Anania, prorocul, care pentru aceasta l-au certat, l-au trimis la închisoare. Şi chinuindu-să cu durearea picioarelor şi spre doftori nădăjduind, moare în anul patruzeci şi unul al împărăţiei sale.

1 Şi în anul al treizeci şi opt a împărăţiei lui Asa, s-au suit Vaasa, împăratul lui Israil, asupra lui Iuda, şi au zidit Rama ca să nu-l lasă să iasă şi să între la Asa, împăratul lui Iuda.

2 Şi au luat Asa argint şi aur din vistieriile Casii Domnului şi a casii împăratului, şi au trimis la fiiul lui Ader, împăratul Siriei, carele lăcuia în Damasc, zicând:

3 „Pune legătură întră mine şi întră tine şi întră tatăl mieu şi întră tatăl tău, iată, am trimis ţie aur şi argint, vino de răsipeaşte deasupra mea pre Vaasa, împăratul lui Israil, şi să se ducă de la mine”.

4 Şi au ascultat fiiul lui Ader de împăratul Asa, şi au trimis pre boiarii puterii sale asupra cetăţilor lui Israil, şi au bătut Aionul şi Danul şi Avelmainul, şi toate împrejururile lui Neftalim.

5 Şi au fost dacă au auzit Vaasa, au părăsit a zidi Rama şi au încetat lucrul lui.

6 Şi Asa, împăratul, au luat pre tot Iuda, şi au luat pietrile Ramei şi leamnele ei, care le-au zidit Vaasa, şi au zidit cu eale Gavae şi Masfa.

7 Şi în vreamea aceaea, au venit Anania, prorocul, la Asa, împăratul Iudei, şi i-au zis lui: „Pentru că ai nădăjduit în împăratul Siriei şi n-ai nădăjduit spre Domnul Dumnezeul tău, pentru aceaea s-au mântuit putearea Siriei din mâna ta.

8 Au nu era etiopii şi liviianii puteare multă vitează, şi călăreţi mulţi foarte, şi pentru că ai nădăjduit spre Domnul i-au dat în mâinile tale.

9 Că ochii Domnului privesc preste tot pământul, ca să întărească pre cei ce cu toată inima deplin sânt cătră Dânsul, n-ai ştiut aceasta? De acum va fi cu tine războiu”.

10 Şi s-au mâniiat Asa pre proroc şi l-au pus în temniţă că s-au mâniiat pentru aceasta, şi au stricata Asa întru norod în vreamea aceaea.

11 Şi, iată, cuvintele lui Asa ceale dintâiu şi ceale de apoi scrise sânt în Cartea împăraţilor lui Iuda şi a lui Israil.

12 Şi s-au bolnăvit Asa în anul al treizeci şi noao a împărăţiei sale de picioare, cât foarte s-au bolnăvit, şi în boala sa n-au căutat pre Domnul, ci pre doftori.

13 Şi au adormit Asa cu părinţii săi şi au murit în anul al patruzeci şi unul a împărăţiei sale.

14 Şi l-au îngropat pre dânsul în mormântul carele l-au săpat în cetatea lui David.

15 Şi l-au pus pre el pre pat şi l-au umplut de mirosituri şi cu fealiuri de miruri, a făcătorilor de miruri, şi i-au făcut lui îngropăciune mare foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.