×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 14

După Avia au împărăţit Asa, carele au stricat idololatriia, cetăţi au întărit şi pre Zare, împăratul Etiopiei, care venisă asupra lui cu o mie de mii, ajutorindu-l Domnul l-au biruit.

1 Şi au murit Avia cu părinţii săi, şi l-au astrucat în cetatea lui David, şi au împărţit Asa, fiiul lui, în locul lui, în zilele lui Asa au odihnit pământul Iudei zeace ani.

2 Şi au făcut Asa ce e bun şi drept înaintea Domnului Dumnezeului său.

3 Şi au stricat jertvenicile celor străini şi ceale înalte, şi au sfărâmat stâlpii şi au tăiat desişurile.

4 Şi au zis Iudei ca să caute pre Domnul Dumnezeul părinţilor lor, şi să facă leage şi poruncile Lui.

5 Şi au stricat din toate cetăţile Iudei jertvenicile şi idolii, şi au fost în pace împărăţiia lui.

6 Şi au zidit cetăţi cu ziduri în pământul Iudei, că au fost în pace pământul, şi n-au avut el războiu în anii aceştia, că l-au odihnit pre el Domnul.

7 Şi au zis Iudei: „Să zidim cetăţile aceastea şi să facem ziduri şi turnuri şi porţi şi zăvoară în pământul care-l stăpânim, că precum noi am cercetat pre Domnul Dumnezeul nostru, ne-au cercetat pre noi şi ne-au dat pace primprejur, şi ne-au sporit noao”.

8 Şi au avut Asa ostaşi, carii purta arme şi râdica scuturi, şi suliţi în pământul Iudei, trei sute de mii, şi în pământul lui Veniamin păvăzaşi, şi arcaşi doao sute şi optzeci de mii, toţi aceştia era războinici tari.

9 Şi au ieşit asupra lor Zare Etiopul cu puteare de o mie de mii şi cu trei sute de cară, şi au venit până la Marisa.

10 Şi au ieşit Asa înaintea lui şi au rânduit războiul în valea despre miiazănoapte, la Marisa.

11 Şi au strigat Asa cătră Domnul Dumnezeul său şi au zis: „Doamne, nu easte cu neputinţă Ţie a mântui întru mulţi sau întru puţini, întăreaşte-ne pre noi, Doamne Dumnezeul nostru, că spre Tine nădăjduim şi întru numele Tău am venit asupra mulţimei aceştii multe, Doamne Dumnezeul nostru, Tu eşti, să nu să întărească omul asupra Ta”.

12 Şi au bătut Domnul pre etiopi înaintea Iudei, şi au fugit etiopii.

13 Şi i-au gonit pre ei Asa şi norodul lui până la Ghedor, şi au căzut etiopii, cât nu era întru ei scăpare, că s-au frâmt înaintea Domnului şi înaintea puterii Lui, şi prădară prăzi multe.

14 Şi au tăiat satele lor împrejurul Ghedorului, că au fost spaima Domnului preste dânşii, şi au prădat toate cetăţile lor, că multe prăzi au adus ei cu sine.

15 Încă şi sălaşurile agonisealelor lor şi pre alimazoni au tăiat, şi au luat oi multe şi cămile, şi s-au întors în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.