×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 13

Avia, ieşind la războiu împrotiva lui Ierovoam, dezmântă oastea lui Ierovoam despre războiu asupra sa, zicând că Dumnezeu, pre Carele Israil L-au lăpădat, easte cu dânsul. Şi nădăjduind în Domnul, biruiaşte şi multe cetăţi cuprinde. Şi din patrusprăzeace muieri, naşte feciori doaozeci şi doi, şi feate şeasăsprăzeace.

1 În anul a optsprăzeace al împărăţiei lui Ierovoam, s-au făcut împărat Avia preste Iuda.

2 Şi trei ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele numele mumei lui era Maaha, fata lui Uriil, din Gavaon, şi războiu era întră Avia şi întră Ierovoam.

3 Şi au rânduit Avia războiu putearnic, războinicii puterii, patru sute de mii de bărbaţi tari, şi Ierovoam au rânduit asupra lui războiu de opt sute de mii de războinici tari cu putearea.

4 Şi s-au sculat Avia de la muntele Somoron, carele easte în muntele lui Efraim, şi au zis: „Ascultaţi, Ierovoam şi tot Israilul!

5 Nu ştiţi voi că Domnul Dumnezeu au dat împărăţie preste Israil în veac lui David, şi fiilor lui legătură veacinică?

6 Şi s-au sculat Ierovoam, feciorul lui Navat, sluga lui Solomon, fiiului lui David, şi s-au despărţit de la domnul său.

7 Şi s-au adunat la el bărbaţi pierzători, fii fără de leage, şi au stătut împrotiva lui Rovoam, fiiului lui Solomon, şi Rovoam era mai tinăr şi fricos cu inima şi n-au stătut împrotiva feaţii lui.

8 Şi acum, voi ziceţi să staţi împrotiva feaţii împărăţiei Domnului prin mâna fiilor lui David, şi măcar de sânteţi voi mulţime multă, şi cu voi sânt viţăi de aur, pre carii au făcut voao Ierovoam întru dumnezei.

9 Şi aţi lăpădat preoţii Domnului, pre fiii lui Aaron şi pre leviţi, şi v-aţi făcut voao preoţi din norodul a tot pământului, carele va veni, şi-şi va umplea mâinile cu viţăi din boi şi cu şeapte berbeci, să face preot celui ce nu easte Dumnezeu.

10 Iară noi pre Dumnezeul nostru nu L-am părăsit şi preoţii Lui slujesc Domnului, fiii lui Aaron şi leviţii.

11 Şi după rânduialele lor tămâiază Domnului arderi de tot dimineaţa şi sara şi tămâia tocmirei, şi pun pâni înainte preste masa cea curată, şi sfeaşnicul cel de aur şi luminători arderii, ca să aprinză înde seară, că păzim noi pazele Domnului Dumnezeului părinţilor noştri, iară voi L-aţi părăsit pre Dânsul.

12 Şi, iată, cu noi e de la început Domnul şi preoţii Lui, şi trâmbiţăle însămnării, ca să însămneaze preste noi, fiii lui Israil, nu daţi războiu asupra Domnului Dumnezeul părinţilor noştri, că nu veţi spori!”

13 Şi Ierovoam au întors pre cei ce aleşuia, ca să vie dindărăptul lui, şi au venit dinaintea Iudei şi cei ce aleşuia dindărăpt.

14 Şi s-au întors Iuda, şi, iată, era lui războiul dinainte şi dindărăpt, şi au strigat cătră Domnul, şi preoţii au trâmbiţat cu trâmbiţăle.

15 Şi au strigat bărbaţii Iudei, şi au fost când striga bărbaţii Iudei şi Domnul au bătut pre Ierovoam şi pre Israil înaintea lui Avia şi a Iudei

16 Şi au fugit fiii lui Israil de cătră faţa Iudei, şi i-au dat pre ei Domnul în mâinile lor.

17 Şi i-au bătut pre ei Avia şi norodul lui bătaie mare, şi au căzut răniţi din Israil cinci sute de mii de bărbaţi tari.

18 Şi s-au smerit fiii lui Israil în zioa aceaea, şi s-au întărit fiii Iudei, pentru că au nădăjduit spre Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

19 Şi au gonit Avia dinapoia lui Ierovoam, şi au luat de la el cetăţile aceastea, Vetilul şi satele lui, şi Iesina şi satele ei, şi Efronul şi satele lui.

20 Şi n-au mai putut Ierovoam încă a să împrotivi în toate zilele lui Avia, şi l-au lovit pre el Domnul şi au murit.

21 Şi s-au întărit Avia şi şi-au luat şie patrusprăzeace muieri, şi au născut feciori doaozeci şi doi şi şeasesprăzeace feate.

22 Şi cealelalte cuvinte a lui Avia şi faptele lui, şi cuvintele lui scrise sânt în Cartea prorocului Ado.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.