×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 12

Pentru păcatele lui Rovoam şi a norodului lui Iuda, în al cincilea an al împărăţiei lui Rovoam, îl dă Dumnezeu pre el şi pre Iuda în mâinile lui Susachim, împăratului Eghiptului, carele prinzind cetăţile ceale înalte a Iudei, jefuiaşte Ierusalimul luând vistieriia cea împărătească şi a besearicii şi scuturile ceale de aur şi de argint, într-a cărora loc au făcut Rovoam de aramă. Care murind, i-au urmat fiiul său, Aviia.

1 Şi au fost după ce s-au gătit împărăţiia lui Rovoam şi după ce s-au întărit el, au părăsit poruncile lui Dumnezeu şi tot Israilul cu dânsul.

2 Şi au fost în anul al cincilea al împărăţiei lui Rovoam, s-au suit Susachim, împăratul Eghiptului, asupra Ierusalimului, pentru că au greşit înaintea Domnului.

3 Cu o mie şi doao sute de cară şi şeasezeci de mii de călăreţi, şi nu era număr mulţimei carea au venit cu dânsul de la Eghipt, liviiani, trogoditeani şi etiopeani.

4 Şi au bătut cetăţile ceale tari, care era în Iuda, şi au venit în Ierusalim.

5 Şi Sameas, prorocul, au venit la Rovoam şi la boiarii lui Iuda, carii s-au adunat în Ierusalim de cătră faţa lui Susachim, şi le-au zis lor: „Aşea zice Domnul: «Voi M-aţi lăsat pre mine şi Eu voiu lăsa pre voi în mâinile lui Susachim»”.

6 Şi s-au ruşinat boiarii lui Iuda şi împăratul, şi au zid: „Drept e Domnul”.

7 Şi dacă au văzut Domnul că s-au umilit, au fost cuvântul Domnului cătră Samea, zicând: „S-au umilit, nu-i voiu piiarde pre ei, ci preste puţin voiu mântui pre ei, şi nu să va vărsa mâniia Mea preste Ierusalim (prin mâna lui Susachim).

8 Ci vor sluji lui, ca să cunoască slujba Mea, şi slujba împărăţiei pământului”.

9 Şi s-au suit Susachim, împăratul Eghiptului, asupra Ierusalimului, şi au luat vistieriile ceale din Casa Domnului şi vistieriile ceale din casa împăratului, toate le-au luat, şi au luat scuturile ceale de aur care le-au făcut Solomon.

10 Şi au făcut împăratul Rovoam scuturi de aramă în locul lor şi au pus Susachim preste eale mai-mari alergătorilor pre păzitorii porţii împăratului.

11 Şi au fost când întra împăratul în Casa Domnului, întra cei ce păzea şi cei ce alerga şi cei ce să întorcea întru întimpinarea alergătorilor.

12 Şi pentru că s-au umilit el, s-au întors de la el mâniia Domnului, şi n-au perit desăvârşit, că şi în Iuda era cuvinte bune.

13 Şi s-au întărit împăratul Rovoam în Ierusalim şi au împărăţit, şi de patruzeci şi unul de ani era Rovoam când s-au făcut împărat, şi şeaptesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, în cetatea care o au ales Domnul ca să se numească numele Lui acolo de la toate neamurile fiilor lui Israil, şi numele mumei lui era Nooma Amaniteanca.

14 Şi au făcut rău, că nu au îndreptat inima sa să caute pre Domnul.

15 Şi cuvintele lui Rovoam, ceale dintâiu şi ceale de apoi, au nu, iată, sânt scrisă în Cuvintele lui Samea, prorocului, şi a lui Ado, văzătoriului, şi faptele lui? Şi s-au războit Rovoam asupra lui Ierovoam în toate zilele.

16 Şi au murit Rovoam cu părinţii săi şi s-au îngropat în cetatea lui David, şi au împărăţit Avia, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.