×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 11

Vrând Rovoam să-şi întoarcă cu arme întreagă împărăţiia, îi porunceaşte Dumnezeu prin Samei să nu să oştească împrotiva lui Israil; şi zidind Rovoam cetăţi multe, să adună la el preoţii şi leviţii din tot Israilul, cei izgoniţi de Ierovoam, şi Rovoam îşi ia muieri multe şi ţiitoare.

1 Şi au venit Rovoam în Ierusalim şi au adunat casa Iudei şi a lui Veniamin, o sută şi optzeci de mii de voinici, carii pot face războiu, şi au dat războiu asupra lui Israil, ca să întoarcă împărăţiia lui Rovoam.

2 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Samea, omul lui Dumnezeu, zicând:

3 „Zi cătră Rovoam, fiiul lui Solomon, şi cătră tot Iuda şi Veniamin, zicând:

4 «Aceastea zice Domnul: ‚Să nu vă suiţi, nici să daţi războiu asupra fraţilor voştri, ci să se întoarcă fieştecarele la casa sa, că de la Mine s-au făcut cuvântul acesta!’»” Şi au ascultat cuvântul Domnului şi s-au întors, ca să nu meargă asupra lui Ierovoam.

5 Şi au lăcuit Rovoam în Ierusalim şi au zidit cetăţi zidite în Iudea.

6 Şi au zidit Vitleaemul şi Etanul şi Tecoia.

7 Şi Vetsusa şi Sohotul şi Odolamul.

8 Şi Ghetul şi Marisanul şi Ziful.

9 Şi Adorea şi Lahisul şi Azoica.

10 Şi Saraa şi Elomul şi Hevronul, carele easte a lui Iuda şi a lui Veniamin, cetăţi zidite.

11 Şi le-au întărit cu ziduri şi au pus într-însele povăţuitori şi puneria de bucate, untdelemn şi vin.

12 Şi prin cetate şi cetateb, scuturi şi suliţe, şi le-au întărit întru mulţime foarte şi au împărăţit preste Iuda şi preste Veniamin.

13 Şi preoţii şi leviţii, carii era întru tot Israilul, s-au adunat la el din toate hotarăle.

14 Că au lăsat leviţii lăcaşurile moşiilor sale şi au mers la Iuda în Ierusalim, că i-au scos pre ei Ierovoam şi fiii lui, ca să nu slujască Domnului.

15 Şi ş-au pus şie preoţi celor înalte şi idolilor şi celor deşearte şi viţăilor, care le-au făcut Ierovoam.

16 Şi au scos din neamurile lui Israil pre cei ce au dat inima sa a căuta pre Domnul Dumnezeul lui Israil, şi au venit în Ierusalim, ca să jertvească Domnului Dumnezeului părinţilor săi.

17 Şi au întărit împărăţiia Iudei şi au întărit pre Rovoam, feciorul lui Solomon, în trei ani, că au umblat în căile lui David şi a lui Solomon trei ani.

18 Şi au luat şie Rovoam muiare pre Moolat, fata lui Ierimut, a fiiului lui David, şi pre Avighea, fata lui Eliav, a lui Iese.

19 Şi i-au născut lui fiiu pre Isus şi pre Samoria şi pre Zaam.

20 Şi după aceasta, au luat şie muiare pre Maaha, fata lui Avesalom, şi au născut lui pre Avia şi pre Ieti şi pre Ziza şi pre Salimot.

21 Şi au iubit Rovoam pre Maaha, fata lui Avesalom, mai mult decât pre toate muierile sale şi ţiitoarele sale, că optsprăzeace muieri avea şi ţiitoare şeasezeci, şi au născut doaozeci şi opt de feciori şi şeasezeci de feate.

22 Şi au pus Rovoam mai-mare pre Avia al Maahei povăţuitoriu preste fraţii săi, că cugeta să-l facă pre el împărat.

23 Şi au crescut mai mult decât toţi fraţii lui, şi au împărţit pre toţi fiii săi în toate hotarăle lui Iuda şi a lui Veniamin, şi în toate cetăţile ceale tari, şi le-au dat lor hrană multă foarte şi multe muieri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.