×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 10

Rovoam, lăpădând sfatul bătrânilor şi urmând a tinerilor, piiarde zeace neamuri, şi împărăţind preste doao neamuri Ierovoam, au împărăţit preste zeace.

1 Şi au venit Rovoam în Sihem, că în Sihem s-au adunat tot Israilul ca să-l facă pre el împărat.

2 Şi s-au făcut deacă au auzit Ierovoam, feciorul lui Navat, carele era în Eghipt, unde au fugit de faţa lui Solomon, împăratului, şi au lăcuit Ierovoam în Eghipt şi s-au întors Ierovoam din Eghipt,

3 Şi au trimis şi l-au chemat pre dânsul, şi au venit Ierovoam şi toată adunarea la Rovoam, zicând:

4 „Tatăl tău au îngreoiat jugul nostru, şi acum uşurează-l de slujba cea grea a tatălui tău şi de jugul lui cel greu, carele l-au pus preste noi, şi vom sluji ţie”.

5 Şi le-au zis lor: „Meargeţi şi aşteptaţi până în trei zile, veniţi la mine”. Şi s-au dus norodul.

6 Şi au adunat împăratul Rovoam pre bătrânii cei ce sta înaintea lui Solomon, tătâne-său, când trăia el, zicând: „Cum mă sfătuiţi voi, ca să răspunz norodului acestuia cuvânt?”

7 Şi i-au grăit lui, zicând: „De vei face bine astăzi norodului acestuia şi le vei plăcea şi le vei grăi lor cuvinte bune, vor fi ţie slugi în toate zilele”.

8 Şi au lăsat sfatul celor bătrâni, care l-au dat ei lui, şi s-au sfătuit cu pruncii care au crescut împreună cu el, cei ce sta înaintea lui.

9 Şi au zis lor: „Ce sfat îmi daţi voi, ca să răspunz cuvânt norodului acestuia, care au grăit cătră mine, zicând: «Uşurează jugulcarele l-au pus tatăl tău preste noi!»”

10 Şi au grăit lui pruncii cei ce au crescut cu el, zicând: „Aşea să zici norodui celui ce au grăit cătră tine, zicând: «Tatăl tău au îngreoiat jugul nostru, iară tu uşurează-l de pre noi», aşea să zici cătră dânşii: «Deagetul mieu cel mic mai gros easte decât coapsele tătâne-mieu.

11 Şi acum v-au pedepsit pre voi cu jug greu, şi eu voiu adaoge preste jugul vostru, tatăl mieu v-au bătut pre voi cu bice, iară eu vă voiu bate cu scorpii»”.

12 Şi au venit Ierovoam şi tot norodul cătră Rovoam în zioa a treia, precum le-au grăit împăratul, zicând: „Întoarceţi-vă la mine în zioa a treia”.

13 Şi au răspuns împăratul greale şi au lăsat împăratul Rovoam sfatul bătrânilor.

14 Şi au grăit cătră ei după sfatul tinerilor, zicând: „Tatăl mieu au îngreoiat jugul vostru, şi eu voiu adaoge preste el, tatăl mieu v-au bătut pre voi cu bice, şi eu voiu bate pre voi cu scorpii”.

15 Şi n-au ascultat împăratul de norod, că de la Dumnezeu era întoarcerea, zicând: „Râdicat-au Domnul cuvântul Său, carele l-au grăit prin mâna lui Ahia Siloniteanul, de Ierovoam, feciorul lui Navat,

16 Şi a tot Israilul, că n-au ascultat împăratul de ei”. Şi au răspuns norodul cătră împăratul, zicând: „Ce parte easte noao întru David şi moştenire întru fiiul lui Iese? Aleargă la lăcaşurile tale, Israile, acum caută casa ta, Davide!” Şi s-au dus tot Israilul la lăcaşurile sale.

17 Şi oamenii lui Israil, cei ce lăcuia în cetăţile Iudei, au făcut pre Rovoam împărat preste ei.

18 Şi au trimis la ei Rovoam, împăratul, pre Adoniram, carele era mai mare preste bir, şi l-au ucis pre el fiii lui Israil cu pietri şi au murit, şi au auzit împăratul Rovoam şi au grăbit a să sui în car şi a fugi în Ierusalim.

19 Şi s-au lăpădat Israil de casa lui David până în zioa aceasta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.