×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 1 PARALIPOMENON

Capitolul 15

Gătindu-să loc, David cu tot Israilul duce sicriiul legii Domnului cu mare cinste în Ierusalim, slujind preoţii şi leviţii după chemările sale, şi când au venit sicriiul legii la Cetatea lui David, văzând Melhol pre David săltând şi jucând, l-au defăimat pre el întru sufletul său.

1 Şi şi-au făcut şie casă în Cetatea lui David, şi au gătit loc sicriiului lui Dumnezeu, şi i-au făcut lui cort.

2 Atunci au zis David: „Nu să cade să râdice sicriiul lui Dumezeu, fără numai leviţii, că pre ei i-au ales Dumnezeu, ca să râdice sicriiul Domnului şi să slujească Lui până în veac”.

3 Şi au adunat David pre tot Israilul în Ierusalim, ca să ducă sicriiul Domnului în locul care l-au gătit lui.

4 Şi au adunat David pre fiii lui Aaron şi pre leviţi.

5 Din fiii lui Caat, Uriil, căpeteniia, şi fraţii lui, o sută şi doaozeci.

6 Din fiii lui Merari, Asea, căpeteniia, şi fraţii lui, doao sute şi doaozeci.

7 Din fiii lui Gherson, Ioil, căpeteniia, şi fraţii lui, o sută şi treizeci.

8 Din fiii lui Elisafat, Semea, căpeteniia, şi fraţii lui, doao sute.

9 Din fiii lui Hevron, Eliil, căpeteniia, şi fraţii lui, optzeci.

10 Din fiii lui Oziil, Aminadav, căpeteniia, şi fraţii lui, o sută şi doisprăzeace.

11 Şi au chemat David pre Sadoc şi pre Aviatar, preoţii şi leviţii, şi pre Ioil, pre Uriil, pre Asea şi pre Semea şi pre Eliil şi pre Aminadav.

12 Şi le-au zis lor: „Voi sânteţi căpeteniile familiilor leviţilor, curăţiţi-vă voi şi fraţii voştri, şi veţi aduce sicriiul Dumnezeului lui Israil unde i-am gătit loc lui.

13 Că pentru că mai înainte, nefiind voi gata, ne-au tăiat în doao Domnul Dumnezeul nostru, pentru că n-am cercat cu judecată”.

14 Şi s-au curăţit preoţii şi leviţii, ca să suie sicriiul Dumnezeului lui Israil.

15 Şi au luat fiii leviţilor sicriiul lui Dumnezeu, precum le-au poruncit Moisi, cu cuvântul lui Dumnezeu, după scriptură, cu rude preste dânşii.

16 Şi au zis David căpeteniilor leviţilor: „Puneţi pre fraţii voştri, cântăreţii cu organe, cu copze şi cu alăute şi cu ţimbale, ca să strige întru înălţime cu glas de bucurie!”

17 Şi au pus leviţii pre Eman, fiiul lui Ioil, şi dintru fraţii lui Asaaf, feciorul lui Varahia, şi din fiii lui Merari, fraţilor lui, Etan, feciorul lui Chiseu.

18 Şi cu ei, fraţii lor cei de al doilea, Zaharie şi Oziil şi Semiramot şi Ieil şi Elioil şi Eliav şi Vanea şi Maasia şi Matatia şi Elifena şi Machelia şi Avdedom şi Ieil şi Ozia, portarii.

19 Şi cântăreţii Eman, Asaf şi Etan, cu chimvale de aramă ca să facă să să auză.

20 Zaharia şi Oziil, Semiramot, Ieiil, Oni, Eliav, Maasea, Vanea, cu copze preste alimot.

21 Şi Matatia şi Elifalu şi Machenia şi Avdedom şi Ieil şi Ozia, cu alăute, amasenit, ca să întărească.

22 Şi Honenia, mai-marele leviţilor, că bine pricepea.

23 Şi Varahia şi Elcana, portarii sicriiului.

24 Şi Somnia şi Iosafat şi Natanail şi Amasai şi Zaharia şi Vanaia şi Eliezer, preoţii trâmbiţa cu trâmbiţele înaintea sicriiului lui Dumnezeu, şi Avdedom şi Ieia, portarii sicriiului lui Dumnezeu.

25 Şi era David şi bătrânii lui Israil, şi cei mai-mari preste mii, mergea să ducă sicriiul legii din casa lui Avdedom cu bucurie.

26 Şi au fost deaca au întărit Dumnezeu pre leviţi a râdica sicriiul legii Domnului, au junghiiat şeapte viţei şi şeapte berbeci.

27 Şi David era îmbrăcat cu haine de visin, şi toţi leviţii, carii râdica sicriiul legii Domnului, şi cântăreţii şi Honenia, mai-marele cântăreţilor celor ce cânta, şi preste David era haină de visin.

28 Şi tot Israilul ducea sicriiul Domnului cu strigare şi cu glas de bucurie şi cu trâmbiţe şi cu ţimbale, răsunând cu alăute şi cu copuze.

29 Şi au fost când au venit sicriiul legii Domnului până la cetatea lui David, Melhol, fata lui Saul, s-au plecat pre fereastră şi au văzut pre împăratul David săltând şi jucând, şi l-au defăimat pre el întru sufletul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.