×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 1 PARALIPOMENON

Capitolul 14

David, luând leamne şi meşteri de la împăratul Tirului, îşi zideaşte casă, îşi mai ia şi alte muieri, şi fii mulţi naşte; şi cu sfatul Domnului de doao ori taie pre filistei.

1 Şi au trimis Hiram, împăratul Tirului, la David soli şi leamne de chedru şi zidari şi teslari de leamne, ca să-i zidească lui casă.

2 Şi au cunoscut David că l-au gătit pre el Domnul împărat preste Israil, că au crescut înalt împărăţiia lui pentru norodul său, Israil.

3 Şi şi-au mai luat David muieri în Ierusalim, şi s-au mai născut lui fii şi feate.

4 Şi aceastea sânt numele celor ce s-au născut în Ierusalim: Samaa, Sovav, Natan şi Solomon.

5 Şi Vaar şi Elisa şi Elifalit.

6 Şi Naghet şi Nafat şi Iafie.

7 Şi Elisamae şi Eliade şi Elifala.

8 Şi au auzit cei de alt neam că s-au uns David împărat preste tot Israilul şi s-au suit toţi cei de alt neam să cearce pre David, şi au auzit David şi au ieşit întru întimpinarea lor.

9 Şi au întrebat David pre Dumnezeu, zicând: „Sui-mă-voiu asupra celor de alt neam, şi da-i-vei pre ei în mâinile meale”. Şi au zis Dumnezeu lui: „Suie-te şi voiu da pre ei în mâinile tale!”

10 Şi au venit cei de alt neam şi au căzut în Valea Uriiaşilor.

11 Şi s-au suit în Vaal Farasin, şi i-au lovit pre ei acolo David şi au zis David: „Tăiat-au în doao Dumnezeu pre vrăjmaşii miei, în mâna mea, cum să taie apa”. Pentru aceaea, au chemat numele locului aceluia Tăiarea lui Vaal Farasin.

12 Şi cei de alt neam au lăsat acolo pre dumnezeii săi şi au zis David să-i ardă cu foc.

13 Şi au mai adaos încă cei de alt neam şi au mai căzut în Valea Uriiaşilor.

14 Şi au mai întrebat David pre Dumnezeu, şi i-au zis lui Dumnezeu: „Nu mearge dinapoia lor, întoarce-te de la ei şi fii lângă ei, aproape de peri.

15 Şi va fi când vei auzi tu glasul sunetului marginilor perilor, atunci să întri la războiu, că au ieşit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra celor de alt neam”.

16 Şi au făcut David în ce chip i-au poruncit Dumnezeu şi au lovit tabăra celor de alt neam de la Gavaon până la Gazira.

17 Şi s-au vestit numele lui David în tot pământul şi Domnul au dat frica lui în toate neamurile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.