×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 1 PARALIPOMENON

Capitolul 12

Viteajii carii au urmat pre David, când fugea de Saul, şi căpeteniile, carii au venit în Hevron să întoarcă împărăţiia la dânsul după cuvântul Domnului.

1 Şi aceştia sânt carii au venit la David în Sichelag, când încă fugea de faţa lui Saul, feciorului lui Chis, şi aceştia împreună cu acei tari l-au ajutat la războiu.

2 Şi cu arc şi cu dreapta şi cu stânga zvârlind cu pietri, săgeţi, dintră fraţii lui Saul din Veniamin.

3 Mai-marele Ahiezer şi Ioas, fiiul lui Asma Gavatineanului, şi Ioil şi Iofalit, fiii lui Asmot, şi Verhia şi Inul Anatotineanul.

4 Şi Samaias Gavaoniteanul, tare dintră cei treizeci, şi preste treizeci, Ieremia şi Ieziil şi Ioanan şi Ioazavat Gadaratineanul.

5 Azai şi Arimut şi Vaalia şi Samaraia şi Safatia Harefiileanul.

6 Elcana şi Iisuni şi Ozriil şi Iozara şi Sovocam şi coriteanii.

7 Şi Ielia şi Zavadia, fiii lui Ieroam din Ghedor.

8 Şi din Gad au trecut la David, în pustie, bărbaţi tari, putearnici, ostaşi gata de războiu, cu scuturi şi cu suliţe, şi feaţele lor ca faţa leului, şi sprinteni ca căprioarele în munţi cu iuţimea.

9 Aza, căpeteniia, Avdia, al doilea, Eliav, al treilea.

10 Masmana, al patrulea, Ieremia, al cincilea.

11 Ieti, al şeaselea, Eliav, al şeaptelea.

12 Ioanan, al optulea, Eliazar, al noolea.

13 Ieremia, al zeacelea, Melhavane, al unsprăzeacelea.

14 Aceştia au fost din fiii lui Gad căpetenie oastei, preste o sută cel mai mic, şi cel mai mare preste o mie.

15 Aceştia au fost carii au trecut Iordanul în luna cea dintâiu, când era plin preste toate ţărmurile sale, şi au gonit pre toţi cei ce lăcuia văile, de la răsărit până la apus.

16 Şi au venit din fiii lui Veniamin şi a lui Iuda întru ajutoriul lui David.

17 Şi David au ieşit întru întâmpinarea lor, şi le-au zis lor: „De aţi venit cu pace la mine, ca să mă ajutaţi, inima mea să se împreune cu voi; iară de cumva să mă daţi vrăjmaşilor miei, nu cu adevărul mâniii, vază Dumnezeul părinţilor voştri şi să aleagă”.

18 Şi duh au cuprins pre Amase, căpeteniia celor treizeci, şi au zis: „Mergi, Davide, fiiul lui Iese, şi norodul tău cu pace, pace ţie, şi pace celor ce-ţi ajută ţie, că ţ-au ajutat ţie Domnul Dumnezeul tău”. Şi i-au primit pre ei David şi i-au pus pre ei căpetenie puterilor.

19 Şi de la Manase au venit la David şi când au venit cu cei de alt neam asupra lui Saul la războiu, şi nu le-au ajutat lor David, că s-au sfătuit mai-marii celor de alt neam, zicând: „Cu capetele bărbaţilor acestora să va întoarce la domnul său, Saul”.

20 Şi mergând David în Sichelag, s-au lipit de el cei de la Manase, Edna şi Iosavat şi Rodiil şi Mihail şi Iosavet şi Elimut şi Semati, căpeteniile miilor lui Manase.

21 Şi aceştia au ajutat lui David asupra lui Ghedur, că era toţi tari, putearnici, şi povăţuia oastea cu puteare.

22 Că din zi în zi vinea la David să-i ajute, până ce s-au făcut puteare mare, ca putearea lui Dumnezeu.

23 Şi aceastea sânt numele căpeteniilor oastei, carii au venit la David în Hevron, ca să întoarcă împărăţiia lui Saul la dânsul, după cuvântul Domnului.

24 Fiii lui Iuda, carii purta scuturi şi suliţe, şease mii şi opt sute, putearnici la războiu.

25 Din fiii lui Simeon, putearnici, tari la războiu, şeapte mii şi o sută.

26 Din fiii lui Levi, patru mii şi şease sute.

27 Şi Iodas, povăţuitoriul lui Aaron, şi cu dânsul trei mii şi şeapte sute.

28 Şi Sadoc, cel tinăr, putearnic cu tăriia, şi a casii tătâne-său, căpetenii doaozeci şi doi.

29 Şi din fiii lui Veniamin, din fraţii lui Saul, trei mii, că încă mai mulţi din ei păzea paza casii lui Saul.

30 Şi din fiii lui Efraim, doaozeci de mii şi opt sute, putearnici cu tăriia, oameni numiţi după casele familiilor lor.

31 Şi din jumătate din neamul lui Manase, optsprăzeace mii, şi aceştia s-au numit anume ca să vie să facă pre David împărat.

32 Şi din fiii lui Isahar, carii cunosc cu înţeleagere vremile, ca să cunoască ce trăbuie să facă Israil, căpeteniile lor doao sute, şi toţi fraţii lor cu dânşii.

33 Şi de la Zavulon, carii au ieşit gata la războiu cu toate armele ceale de războiu, cincizeci de mii, ca să ajute lui David, nu cu mâinile deşearte.

34 Şi de la Neftalim, căpetenii o mie, şi cu ei, de cei cu scuturi şi cu suliţe, treizeci şi şeapte de mii.

35 Şi de la Dan, gata la războiu, doaozeci şi opt de mii şi opt sute.

36 Şi de la Asir, carii ieşisă să ajute la războiu, patruzeci de mii.

37 Şi de ceaea parte de Iordan, de la Ruvin, şi de la jumătate din neamul lui Manase, cu toate unealtele de războiu, la războiu, o sută şi doaozeci de mii.

38 Toţi aceştia oameni războinici, gătaţi la rânduiala ostească cu suflet de pace, şi au venit în Hevron, ca să facă pre David împărat preste tot Israilul, şi ceialalţi din Israil cu un suflet, ca să facă împărat pre David.

39 Şi au fost acolo cu David trei zile mâncând şi bind, că le-au fost gătit lor fraţii lor.

40 Şi vecinii lor, până la Isahar şi Zavulon şi Neftalim, le aducea lor cu cămile şi cu asini şi cu muşcoi şi cu boi, mâncări, făină, legături de smochine, stafide, vin şi untdelemn, şi viţei şi oi întru mulţime, că bucurie era întru Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.