×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 8

După foametea de şeapte ani, carea mai înainte o vestisă Eliseiu, venind somaniteanca, ceaea ce nemernicisă cu sfatul lui Eliseiu, i să întorc ţarinile.

1 Şi au grăit Eliseiu cătră muiarea, a căriia fecior l-au înviiat, zicând: „Scoală-te şi te du tu şi casa ta şi lăcuiaşte unde vei lăcui, că au chemat Domnul foamete pre pământ şi va veni pre pământ şeapte ani”.

2 Şi s-au sculat muiarea şi au făcut după cuvântul lui Eliseiu, şi s-au dus ea şi casa ei, şi au lăcuit în pământul celor de alt neam şeapte ani.

3 Şi au fost după sfârşitul acelor şeapte ani, s-au întors muiarea din pământul celor de alt neam în cetate, şi au venit la împăratul să strâge pentru casa sa şi pentru ţarinile sale.

4 Iară împăratul grăia cătră Ghiezi, sluga lui Eliseiu, omului lui Dumnezeu, zicând: „Spune mie toate ceale mari, care le-au făcut Eliseiu”.

5 Şi au fost când spunea el împăratului cum au înviiat pre feciorul cel mort, iată, muiarea a căriia fecior l-au înviiat Eliseiu striga cătră împăratul pentru casa sa şi pentru ţarinile sale, şi au zis Ghiezi: „Doamne, împărate, aceasta e muiarea şi acesta e feciorul ei, pre carele l-au înviiat Eliseiu”.

6 Şi au întrebat împăratul pre muiare şi i-au povestit lui, şi i-au dat ei împăratul un famen, zicând: „Întoarce toate ale ei şi toate roadele ţarinei ei, din zioa în carea au lăsat ea pământul, pănă astăzi!”

7 Şi au venit Eliseiu în Damasc, şi feciorul lui Ader, împăratul Siriei, era bolnav şi i-au spus lui, zicând: „Au venit omul lui Dumnezeu până aici”.

8 Şi au zis împăratul cătră Azail: „Ia în mâna ta manaa şi mergi înaintea omului lui Dumnezeu, şi întreabă pre Domnul printr-însul, zicând: «Oare mai scula-mă-voiu din boala mea aceasta?»”

9 Şi au mers Azail înaintea lui şi au luat manaa în mâna sa şi toate bunătăţile Damascului povară de patruzeci de cămile, şi au venit şi au stătut înaintea lui, şi au zis cătră Eliseiu: „Fiiul tău, feciorul lui Ader, împăratul Siriei, m-au trimis la tine, zicând: «Oare scula-mă-voiu din boala mea aceasta?»”

10 Şi au zis cătră el Eliseiu: „Mergi şi zi lui: «Cu viiaţă vei trăi!» şi mi-au arătat mie Domnul că cu moarte va muri”.

11 Şi au stătut Azail înaintea feaţii lui şi au pus înaintea lui darurile, până la ruşinarea lui, şi au plâns omul lui Dumnezeu.

12 Şi au zis Azail: „Pentru ce plânge domnul mieu?” Şi au zis: „Pentru că ştiu câte reale vei face fiilor lui Israil, cetăţile lor vei arde cu foc, şi pre cei aleşi a lor cu sabie vei ucide, şi pre pruncii lor îi vei trânti, şi pre ceale ce au în pântece le vei spinteca”.

13 Şi au zis Azail: „Cine easte robul tău, câne mort, ca să facă acest cuvânt mare?” Şi au zis Eliseiu: „Arătatu-mi-au Domnul că tu vei împărăţi preste Siriia”.

14 Şi s-au dus de la Eliseiu şi au întrat la domnul său, şi el i-au zis lui: „Ce au zis ţie Eliseiu?” Şi au zis: „Mi-au zis Eliseiu că: «Cu viiaţă vei trăi»”.

15 Şi au fost a doao zi, au luat o cârpă şi o au muiat în apă, şi o au pus preste faţa lui şi au murit, şi au împărăţit Azail în locul lui.

16 În anul a cincilea a lui Ioram, feciorului lui Ahaav, împăratului lui Israil, şi a lui Iosafat, împăratul Iudei, au împărăţit Ioram, feciorul lui Iosafat, împăratul Iudei.

17 Fecior de treizeci şi doi de ani era, când au început a împărăţi, şi opt ani au împărăţit în Ierusalim.

18 Şi au umblat pre calea împăraţilor lui Israil, în ce chip au făcut casa lui Ahaav, că fata lui Ahaav era lui muiare, şi au făcut ce e rău înaintea Domnului.

19 Şi n-au vrut Domnul să strice pre Iuda, pentru David, robul Său, precum au fost zis, că-i va da lui luminătoriu şi fiilor lui în toate zilele.

20 În zilele lui s-au scos Edom de supt mâna Iudei şi şi-au pus preste sine împărat.

21 Şi s-au suit Ioram în Sior şi toate carăle cu el, şi au fost noaptea s-au sculat şi au lovit pre Edom, care-l încungiurasă pre el, şi pre mai-marii carălor, şi au fugit norodul la sălaşurile sale.

22 Şi s-au scos Edom de supt mâna Iudei, până în zioa aceasta. Atunci s-au scos şi Lovna, în vreamea aceaea.

23 Şi cealealalte cuvinte a lui Ioram şi toate câte au făcut, au nu, iată, s-au scris în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

24 Şi au adormit Ioram cu părinţii săi şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, tătâne-său, şi au împărăţit Ohozia, feciorul lui, în locul lui.

25 În anul a doisprăzeace a lui Ioram, feciorului lui Ahaav, împăratului lui Israil, au împărăţit Ohozia, feciorul lui Ioram, împăratului Iudei.

26 Fecior de doaozeci şi doi de ani era Ohozia, când au început a împărăţi, şi un an au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Gotolia, fata lui Amvri, împăratului lui Israil.

27 Şi au umblat pre calea casii lui Ahaav şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, ca şi casa lui Ahaav, pentru că au fost ginere casii lui Ahaav.

28 Şi au mers cu Ioram, feciorul lui Ahaav, să facă războiu cu Azail, împăratul celor de alt neam, în Ramotul Galaadului, şi au bătut sirii pre Ioram.

29 Şi s-au întors împăratul Ioram în Iezrael, ca să se vindece de ranele cu care l-au bătut pre el sirii în Ramot, când s-au bătut el cu Azail, împăratul Siriei, şi Ohozia, feciorul lui Ioram, împăratul Iudei, s-au pogorât să vază pre Ioram, feciorul lui Ahaav, în Iezrael, că acolo era bolnav.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.