×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 3

Pentru că împăratul lui Moav au rupt legătura carea avea cu împăraţii lui Israil, să suie asupra lui, împăratul lui Israil, împăratul Iudei şi împăratul Edomului, cărora, mai murind de seate, prin Eliseiu le făgăduiaşte Domnul apă fără vânt şi făr’ de ploaie, şi biruinţă asupra lui Moav, care jârtvind pre zid pre fiiul său cel întâiu născut, conteneaşte răsipirea cetăţii.

1 Şi Ioram, feciorul lui Ahaav, au împărăţit preste Israil în Samariia în anul a optsprăzeace a lui Iosafat, împăratului Iudei, şi au împărăţit doisprăzeace ani.

2 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, însă nu ca tatăl său, nici ca mumă-sa, şi au depărtat stâlpii lui Vaal, carii i-au făcut tatăl său.

3 Însă de păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, s-au lipit, nu s-au depărtat de la eale.

4 Iară Mosa, împăratul Moavului, era Nochid, şi întorceaa împăratului lui Israil cu râdicata o sută de mii de miei şi o sută de mii de berbeci cu lână.

5 Şi au fost după ce au murit Ahaav, s-au viclenit împăratul Moavului întru împăratul lui Israil.

6 Şi au ieşit împăratul Ioram în zioa aceaea din Samariia şi au numărat pre Israil.

7 Şi au mers şi au trimis la Iosafat, împăratul Iudei, zicând: „Împăratul Moavului au viclenit întru mine, au mearge-vei cu mine asupra Moavului la războiu?” Şi au zis: „Sui-mă-voiu, cum sânt eu, aşea eşti şi tu, cum e norodul mieu, aşea şi norodul tău, cum sânt caii miei, aşea şi caii tăi”.

8 Şi au zis: „Pre carea cale mă voiu sui?” Şi au zis: „Pre calea pustiei Edomului”.

9 Şi au mers împăratul lui Israil şi împăratul Iudei şi împăratul Edomului, şi au încungiurat cale de şeapte zile, şi nu era apă pentru tabără, nici pentru dobitoacele ceale ce era cu ei.

10 Şi au zis slugilor sale împăratul lui Israil: „O, căci au chemat Dumnezeu pre tustrei împăraţii aceştia, să-i dea pre ei în mâna lui Moav!”

11 Şi au zis Iosafat cătră el: „Au nu easte aici vreun proroc de al Domnului? Şi vom întreba pre Domnul prin el?” Şi au răspuns unul din slugile împăratului lui Israil şi au zis: „Aici e Eliseiu, feciorul lui Safat, carele turna apă pre mâinile lui Ilie”.

12 Şi au zis Iosafat: „Easte la el cuvântul Domnului?” Şi s-au pogorât la el împăratul lui Israil şi Iosafat, împăratul Iudei, şi împăratul Edomului.

13 Şi au zis Eliseiu cătră împăratul lui Israil: „Ce e mie şi ţie? Mergi la prorocii tătâne-tău şi la prorocii mâne-ta!” Şi i-au zis lui împăratul lui Israil: „Au, doară, au chemat Domnul pre tustrei împăraţii aceştia, ca să-i dea pre ei în mâinile lui Moav?”

14 Şi au zis Eliseiu: „Viu e Domnul puterilor, Căruia stau înainte, că de nu aş lua eu faţa lui Iosafat, împăratului Iudei, nu aş fi căutat spre tine şi nu te-aş fi văzut.

15 Iară acum aduceţi-mi un cântăreţ!” Şi au fost când cânta cântăreţul, s-au făcut preste el mâna Domnului.

16 Şi au zis: „Aceastea zice Domnul: «Faceţi în valea aceasta gropi, gropi!»

17 Că aceastea zice Domnul: «Nu veţi vedea vânt, nici veţi vedea ploaie, şi valea aceasta să va umplea de apă, şi veţi bea voi şi taberile voastre şi dobitoacele voastre».

18 Şi uşor e aceasta întru ochii Domnului, şi va da pre Moav în mâinile voastre.

19 Şi veţi bate toată cetatea tare şi toată cetatea aleasă, şi tot lemnul bun veţi oborî şi toate izvoarăle apei le veţi astupa, şi toată partea bună o veţi strica cu pietri”.

20 Şi au fost dimineaţă când să suia jertva, şi, iată, ape vinea de pre calea Edomului şi s-au umplut pământul de apă.

21 Şi tot Moavul au auzit că s-au suit acei trei împăraţi, ca să-i bată pre ei, şi s-au strâns de pretutindinea încinşi cu brâu, şi în sus, şi au stătut la hotar.

22 Şi au mânecat de dimineaţă, şi au răsărit soarele preste ape şi au văzut Moav din preajmă apele roşii ca sângele.

23 Şi au zis: „Sânge de sabie e acesta, bătutu-s-au împăraţii şi au lovit om pre deaproapele său, şi acum la prăzi lui Moav!”

24 Şi au întrat în tabăra lui Israil, şi Israil s-au sculat şi au bătut pre Moav, şi au fugit de la faţa lor, şi au întrat, mergând şi bătând pre Moav.

25 Şi cetăţile le-au stricat, şi preste toată partea bună au aruncat fieştecarele om piiatra sa şi o au umplut, şi tot izvorul apei au astupat, şi tot lemnul bun au oborât, pănă ce au lăsat pietrile zidului surpate şi au încungiurat prăştiiaşii şi o au bătut pre ea.

26 Şi au văzut împăratul Moavului că s-au întărit preste el război şi au luat cu sine şeapte sute de oameni cu sabiile scoase, ca să taie asupra împăratului Edomului, şi n-au putut.

27 Şi au luat pre feciorul său, cel întâiu născut, pre carele-l puseasă împărat în locul său, şi l-au adus pre el ardere de tot pre zid şi au părut foarte rău lui Israil, şi râdicându-să de la dânsul, s-au întors în pământul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.