×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 24

Ioachim trei ani slujeaşte împăratului Vavilonului şi, întorcându-să îndărăpt, multe tălhării rabdă, care murind îi urmează Ioahim, fiiul său, pre carele îl duce Navuhodonosor în Vavilon cu toată avuţiia căsii lui şi cu a besearicii, şi cu toată putearea lăcuitorilor Ierusalimului, rânduind împărat pre Vatanie, feciorul lui, pre carele l-au numit Sedechiia.

1 În zilele lui s-au suit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi s-au făcut Ioahim rob lui trei ani, şi s-au întors şi s-au scos de supt el.

2 Şi i-au trimis lui Domnul pre tălharii haldeilor şi pre tălharii Siriei şi pre tălharii lui Moav şi pre tălharii fiilor lui Amon, şi i-au trimis pre ei în pământul Iudei, ca să piiarză pre ei, după cuvântul Domnului, carele l-au grăit prin mâna robilor Săi, prorocilor.

3 Însă mâniia Domnului era supra Iudei, ca să-l lapede pre el de la faţa Sa pentru păcatele lui Manase, după taoet câte au făcut.

4 Că şi sânge nevinovat au vărsat şi au şi au umplut Ierusalimul de sânge nevinovat, şi n-au voit Domnul să Se milostivească spre el.

5 Iară cealealalte cuvinte ale lui Ioachim şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

6 Şi au adormit Ioachim cu părinţii săi, şi au împărăţit Ioahim, feciorul lui, în locul lui.

7 Şi mai mult n-au mai adaos împăratul Eghiptului a ieşi din pământul său, că au fost luat împăratul Vavilonului de la râul Eghiptului până la râul Efratului toate câte era ale împăratului Eghiptului.

8 Fecior de optsprăzeace ani era Ioahim, când împărăţi, şi trei luni au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Nesta, fata lui Eloanastam, din Ierusalim.

9 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, după toate câte au făcut tatăl lui.

10 Şi în vreamea aceaea s-au suit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, asupra Ierusalimului şi au încunjurat cetatea.

11 Şi au venit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, la cetate, şi slugile lui o bătea pre ea.

12 Şi au ieşit Ioahim, împăratul Iudei, la împăratul Vavilonului, el şi slugile lui, şi muma lui şi boiarii lui şi famenii lui, şi i-au luat pre ei împăratul Vavilonului în al opta an al împărăţiei lui.

13 Şi au scos toate vistieriile de acolo, ceale din Casa Domnului, şi vistieriile casii împăratului, şi au tăiat toate vasele ceale de aur, care le-au făcut Solomon, împăratul lui Israil, în besearica Domnului, după cuvântul Domnului.

14 Şi au dus Ierusalimul şi pre toţi boiarii, şi pre cei tari cu putearea, zeace mii de robi, şi pre tot teslariul şi faurul, şi n-au rămas fără numai săracii pământului.

15 Şi au dus pre Ioahim în Vavilon, şi pre muma împăratului şi pre muierile împăratului şi pre famenii lui; şi pre cei tari ai pământului i-au dus în străinătate, din Ierusalim în Vavilon.

16 Şi pre toţi bărbaţii puterii, şeapte mii, şi pre meşterii cei de lemn şi pre meşterii cei de fier, o mie, pre toţi cei tari, carii făcea războiu, şi i-au dus pre ei împăratul Vavilonului în străinătate, în Vavilon.

17 Şi au pus împăratul Vavilonului pre Vetania, feciorul luia, împărat în locul lui, şi i-au pus numele lui Sedechia.

18 Fecior de doaozeci şi unul de ani era Sedechia când împărăţi, şi unsprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Amita, fata lui Ieremie, din Lovna.

19 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, după toate câte au făcut Ioahim.

20 Că mâniia Domnului era preste Ierusalim şi preste Iuda, până ce i-au lăpădat pre ei de la faţa sa, şi n-au vrut să asculte Sedechia de împăratul Vavilonului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.