×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 2

Elseiu, nedespărţindu-să de Ilie, treace Iordanul. Şi răpindu-să Ilie la ceriu cu car de foc, a aceluiaşi duh îndoit, îl ia Eliseiu şi, cu cojocul lui Ilie iarăşi despărţind apa Iordanului, treace pre uscat. Ilie, cercându-să, nu să află. Eliseiu, puind sare, să vindecă sterpiciunea apelor şi a pământului Ierihonului. Doao ursoi sparg patruzeci şi doi de prunci, carii hulea pre Elisei.

1 Şi au fost, când au vrut Domnul, să înalţă pre Ilie cu vifor mare, ca spre ceriu au mers Ilie şi Eliseiu la Galgala.

2 Şi au zis Ilie cătră Eliseiu: „Şezi aici, că Domnul m-au trimis până la Vetil”. Şi au zis Eliseiu: „Viu e Domnul şi viu e sufletul tău, de te voiu lăsa pre tine”.

3 Şi au venit la Vetil, şi au venit fiii prorocilor cei din Vetil la Eliseiu şi au zis cătră el: „Ştii că ia astăzi Domnul pre domnul tău deasupra capului tău?” Şi au zis: „Şi eu am cunoscut, tăceţi!”

4 Şi au zis Ilie lui Eliseiu: „Şezi aici, că Domnul m-au trimis la Ierihon”. Şi au zis Eliseiu: „Viu e Domnul şi viu e sufletul tău, de te voiu lăsa!”

5 Şi au venit la Ierihon şi s-au apropiiat fiii prorocilor cei din Ierihon la Eliseiu, şi au zis cătră el: „Ştii că ia astăzi Domnul pre domnul tău deasupra capului tău?” Şi au zis: „Şi eu am cunoscut, tăceţi!”

6 Şi au zis Ilie lui: „Şezi aici, că Domnul m-au trimis până la Iordan!” Şi au zis Eliseiu: „Viu e Domnul şi viu e sufletul tău, de te voiu lăsa”. Şi au mers amândoi.

7 Şi cincizeci de oameni din feciorii prorocilor au venit şi au stătut în preajmă de departe, iară ei amândoi au stătut lângă Iordan.

8 Şi au luat Ilie cojocul său şi l-au învârtit, şi au lovit cu dânsul apa, şi s-au împărţit apa încoace şi încolea, şi au trecut amândoi în pustie.

9 Şi au fost deaca au trecut ei, au zis Ilie lui Eliseiu: „Ceare ce vei să-ţi fac mai înainte de ce mă voiu lua de la tine”. Şi au zis Eliseiu: „Să fie duhul carele easte în tine îndoit întru mine”.

10 Şi au zis Ilie: „Greu lucru ceruşi, însă de mă vei vedea, când mă voiu lua de la tine, va fi ţie aşea, iară de nu mă vei vedea, nu va fi”.

11 Şi au fost când mergea ei şi vorbea, iată, un car de foc şi cai de foc au despărţit preamândoi, şi s-au luat Ilie cu vifor mare, ca spre ceriu.

12 Şi Eliseiu privea şi striga: „Părinte, părinte, carul lui Israil şi călăraşul lui!” Şi mai mult nu l-au văzut pre el, şi s-au apucat Eliseiu de hainele sale şi le-au rupt în doao.

13 Şi au luat cojocul lui Ilie, carele căzusă deasupra lui Eliseiu.

14 Şi s-au întors Eliseiu şi au stătut pre ţărmurile Iordanului, şi au luat cojocul lui Ilie, carele căzusă deasupra lui, şi au lovit apa, şi nu s-au despărţit şi au zis: „Unde easte Dumnezeul lui Ilie, încă şi acum?” Şi au lovit apa a doao oară, şi s-au împărţit apele încoace şi încolea, şi au trecut Eliseiu pre uscat.

15 Şi l-au văzut pre el feciorii prorocilor cei din Ierihon, din preajmă, şi au zis: „Odihnit-au duhul lui Ilie preste Eliseiu. Şi au venit înaintea lui Eliseiu şi s-au închinat lui până la pământ.

16 Şi au zis cătră el: „Iată, cu slugile tale sânt cincizeci de bărbaţi, fiii puterii, să meargă să caute pre domnul tău, ca nu cumva să-l fie râdicat Duhul Domnului şi să-l fie aruncat în Iordan, sau într-un munte, sau într-un deal”. Şi au zis Eliseiu: „Nu trimiteţi!”

17 Şi l-au silit pre el, până ce să ruşina, şi au zis: „Trimiteţi!” Şi au trimis cincizeci de oameni, şi l-au căutat trei zile şi nu l-au aflat.

18 Şi s-au întors la el şi el şedea în Ierihon, şi au zis Eliseiu: „Au nu v-am zis voao să nu trimiteţi?”

19 Şi au zis oamenii cetăţii cătră Eliseiu: „Iată, lăcuinţa cetăţii easte bună, precum tu, doamne, vezi, dară, apele sânt reale şi pământul sterp!”

20 Şi au zis Eliseiu: „Aduceţi-mi o vadră noao şi puneţi într-însa sare!”

21 Şi au luat şi i-au adus lui, şi au ieşit Eliseiu la izvoarăle apelor, şi au aruncat acolo sarea şi au zis: „Aşea grăiaşte Domnul: «Vindecat-am apele aceastea, şi nu va mai fi de acum înainte moarte aici, nici sterpiciune»”.

22 Şi s-au vindecat apele până în zioa aceasta, după cuvântul carele au grăit Eliseiu.

23 Şi s-au suit de acolo în Vetil, iară când să suia pre cale, nişte prunci mici au ieşit din cetate şi-l batjocorea pre el, zicând: „Suie-te, pleşugule, suie-te, pleşugule!”

24 Şi uitându-să îndărăpt, i-au văzut pre ei şi i-au blăstămat în numele Domnului, şi, iată, ieşiră doao ursoaie din pădure şi sparseră dintru ei patruzeci şi doi de prunci.

25 Şi au mers de acolo în Muntele Carmilului, şi de acolo s-au întors în Samariia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.