×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 16

Ahaz, împăratul Iudei, au trecut pre fiiul său prin foc şi, încungiurând Ierusalimul Israil şi împăratul Siriei, dobândeaşte ajutoriu de la împăratul Asiriei pentru darurile care au trimis, pentru a căruia plăceare, depărtându-să de cinstirea lui Dumnezeu, jertveaşte dumnezeilor asirilor; căruia urmează credinciosul fiiu Iezechiia.

1 În anul al şeaptesprăzeace a lui Fachee, feciorul lui Romelie, au împărăţit Ahaz, feciorul lui Ioatam, împăratului Iudei.

2 Fecior de doaozeci de ani era Ahaz când împărăţea, şi şeasesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi nu au făcut ce e drept întru ochii Domnului Dumnezeului lui cu credinţă, ca David, tatăl său.

3 Şi au umblat pre calea împăraţilor lui Israil, încă şi pre fiiul său l-au trecut prin foc, după urâciunile neamurilor, pre care le-au scos Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

4 Şi jertvea şi tămâia întru ceale înalte, şi pre dealuri şi supt tot lemnul tufos.

5 Atunci s-au suit Raason, împăratul Siriei, şi Fachee, feciorul lui Romelie, împăratul lui Israil, la Ierusalim să dea războiu, şi bătea cetatea asupra lui Ahaz şi nu o au putut bate.

6 În vreamea aceaea, au întors Raason, împăratul Siriei, Elatul la Siriia, şi au scos pre jidovi din Elat şi idumei au venit în Elat şi au lăcuit acolo până în zioa aceasta.

7 Şi au trimis Ahaz soli la Talgat-Felasar, împăratul asiriianilor, zicând: „Robul tău şi fiiul tău sânt eu, suie-te şi mă mântuiaşte din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israil, carii s-au sculat asupra mea”.

8 Şi au luat Ahaz argintul şi aurul care s-au aflat în vistieriile Casii Domnului şi în vistieriile casii împăratului, şi l-au trimis împăratului asiriianilor dar.

9 Şi l-au ascultat pre el împăratul asiriianilor şi s-au suit împăratul asiriianilor la Damasc, şi l-au luat şi l-au mutat pre el, iară pre Raason, împăratul, l-au omorât.

10 Şi au mers împăratul Ahaz întru întimpinarea lui Talgat-Felasar, împăratului siriianilor, la Damasc, şi au văzut jertvenicul din Damasc, şi au trimis împăratul Ahaz la Uriia, preotul, asemănarea jertvenicului, şi tocmeala lui şi toată făptura lui.

11 Şi au clădit Uriia, preotul, jertvenicul după toate câte au trimis împăratul Azah din Damasc, aşea au făcut Uriia, preotul, până au venit împăratul de la Damasc.

12 Şi au venit împăratul Ahaz din Damasc şi au văzut împăratul jertvenicul, şi s-au apropiiat la jertvenic împăratul şi s-au suit preste el.

13 Şi au tămâiat arderea sa şi jertva sa, şi au turnat turnarea sa şi au vărsat preste jertvenic sângele celor de pace ale sale.

14 Iară jertvenicul cel de aramă, carele era înaintea Domnului, l-au mutat dinaintea feaţii Casii Domnului şi din mijlocul oltariului şi din mijlocul Casii Domnului, şi l-au pus la coapsa oltariului despre miiazănoapte.

15 Şi au poruncit Ahaz, împăratul, lui Uriia, preotului, zicând: „Pre jertvenicul cel mare vei aduce arderea de tot cea de dimineaţa şi jertva cea de sara, şi arderea cea de tot a împăratului şi jertva lui, şi arderea cea de tot a tot norodului şi jertva lor şi turnarea lor, şi tot sângele arderii de tot şi tot sângele jertvei vei turna preste el, iară jertvenicul cel de aramă va fi mie pre dimineaţă”.

16 Şi au făcut Uriia, preotul, după toate câte i-au poruncit Ahaz, împăratul.

17 Şi au tăiat împăratul Ahaz închiderile temeiurilor şi au mutat de la eale scăldătoarea, şi marea o au stricat de pre boii cei de aramă, carii era dedesuptul ei, şi o au pus pre temeiu de piiatră.

18 Şi temeliia şederii au zidit în Casa Domnului şi întrarea împăratului cea din afară o au întors în Casa Domnului de la faţa împăratului asiriianilor.

19 Iară cealealalte cuvinte a lui Ahaz câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

20 Şi au adormit Ahaz cu părinţii săi şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, şi au împărăţit Iezechia, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.