×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 15

Lui Azarie, leprosului, îi urmează Ioatan, feciorul său, preste Iuda. Iară în Israil, lui Zaharia urmează Selum, şi acestuia Manaim, care au dat dajde împăratului asirilor. Şi acestuia îi urmează Fachee, feciorul său, într-a căruia vreame, venind Tacgatelasar, împăratul Asiriei, au cuprins tot pământul Neftalim, şi pre ei i-au mutat în Asiriia. Acestuia au urmat Osie. Iară în Iuda, murind Ioatam, au urmat feciorul său, Ahaz.

1 În anul a doaozeci şi şeapte a lui Ierovoam, împăratului lui Israil, au împărăţit Azaria, feciorul lui Amesie, împăratului Iudei.

2 Fecior de şeasesprăzeace ani era când împărăţea el şi cincizeci şi doi de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Iehelia, din Ierusalim.

3 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului după toate câte au făcut Amesia, tatăl lui.

4 Însă ceale înalte nu le-au stricat, că norodul încă jertvea şi tămâia întru ceale înalte.

5 Şi S-au atins Domnul de împăratul, şi au fost lepros până în zioa morţii sale şi au împărăţit în casă deosebi, iară Ioatam, fiiul împăratului, şedea în casă şi judeca norodul pământului.

6 Iară cealealalte cuvinte ale Azariei şi toate câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea zilelor cuvintelor împăraţilor Iudei?

7 Şi au adormit Azaria cu părinţii săi, şi l-au îngropat pre el cu părinţii lui în cetatea lui David, şi au împărăţit Ioatam, fiiul lui, în locul lui.

8 În anul a treizeci şi opt a lui Azarie, împăratului Iuda, au împărăţit Zaharie, fiiul lui Ierovoam, preste Israil, în Samaria, şease luni.

9 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, după cum au făcut părinţii lui, nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, cel ce au făcut pre Israil a păcătui.

10 Şi asupra lui s-au sculat Selum, feciorul lui Iavis, şi Chievdaam şi Selum, tatăl lui, şi l-au bătut pre el şi l-au omorât, şi au împărăţit Selum în locul lui.

11 Iară cealealalte cuvinte a lui Azaria, iată, sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil.

12 Acesta e cuvântul Domnului, carele au grăit cătră Iu, zicând: „Fiii tăi până la a patra sămânţă vor şedea după tine pre scaonul lui Israil!” Şi s-au făcut aşea.

13 Şi Selum, feciorul lui Iavis, au împărăţit întru Israil în anul a treizeci şi noao a lui Azaria, împăratului Iudei, şi au împărăţit Selum o lună de zile în Samaria.

14 Şi s-au suit Manaim, feciorul lui Gadi din Tarsila, şi au venit în Samaria şi au bătut pre Selum, feciorul lui Iavis, în Samaria, şi l-au omorât pre el şi au împărăţit în locul lui.

15 Iară cealealalte cuvinte a lui Selum şi râdicarea lui, cu carea s-au râdicat, iată, sânt scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil.

16 Atunci au bătut Manaim Tersa şi toate câte era într-însa, şi hotarăle ei de la Tersa, pentru că nu i-au deşchis, şi o au bătut pre ea şi pre toţi cei din ea, şi pre ceale îngrecate le-au spintecat.

17 În anul al treizeci şi noao a lui Azaria, împăratului Iudei, au împărăţit Manaim, feciorul lui Gad, preste Israil, în Samaria, zeace ani.

18 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

19 În zilele acestuia s-au suit Fua, împăratul asiriilor, asupra pământului, şi Manaim au dat lui Fua o mie de talanţi de argint ca să fie mâna lui cu el, ca să se întărească împărăţiia în mâna lui.

20 Şi au scos Manaim argintul de pre Israil, de pre tot cel putearnic cu avuţiia, să dea împăratului asiriilor cincizeci de sicli de pre un om. Şi s-au întors împăratul asiriilor şi n-au stătut acolo în pământ.

21 Şi cealealalte cuvinte a lui Manaim şi toate câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

22 Şi au adormit Manaim cu părinţii săi şi au împărăţit Fachesiia, fiiul lui, în locul lui.

23 În anul al cincizecilea a lui Azaria, împăratului Iudei, au împărăţit Fachesiia, feciorul lui Manaim, preste Israil, în Samaria, doi ani.

24 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

25 Iară Fachee, feciorul lui Romelie, cel al treilea după el, cu Argov şi cu Aria, şi cincizeci de oameni cu el din galaaditeani, s-au sculat asupra lui şi l-au bătut pre el în Samariia înaintea casii împăratului, şi l-au omorât acolo şi au împărăţit el în locul lui.

26 Iară cealealalte cuvinte a lui Fachesiia şi toate câte au făcut, iată, sânt scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil.

27 În anul a cincizeci şi doi a lui Azariia, împăratului Iudei, au împărăţit Fachee, feciorul lui Romelie, preste Israil, în Samaria, doaozeci de ani.

28 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

29 În zilele lui Fachee, împăratului lui Israil, au venit Telgat-Felasar, împăratul asirilor, şi au luat pre Aia şi Avel, şi Tamaaha şi Anioh, şi Chenez şi Asor, şi Galaad şi Galilea, tot pământul Neftalimului, şi i-au mutat pre ei în Siria.

30 Şi s-au sculat sculare Osie, feciorul lui Ila, asupra lui Fachee, feciorului lui Romelie, şi l-au bătut pre el şi l-au omorât, şi au împărăţit în locul lui în anul al doaozeci a lui Ioatam, feciorului lui Ozie.

31 Iară cealealalte cuvinte a lui Fachee şi toate câte au făcut el, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil.

32 În anul al doilea a lui Fachee, feciorului lui Romelie, împăratului lui Israil, au împărăţit Ioatam, feciorul lui Ozie, împăratului Iudei.

33 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era când împărăţi el şi şeasesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Ierusa, fata lui Sadoc.

34 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, după toate câte au făcut Ozie, tatăl său.

35 Însă ceale înalte nu le-au stricat, însă norodul jertvea şi tămâia întru ceale înalte. Acesta au zidit poarta Casii Domnului, cea din sus.

36 Iară cealealalte cuvinte a lui Ioatam şi toate câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

37 În zilele acealea, au început Domnul a slobozi asupra Iudei pre Raason, împăratul Siriei, şi pre Fachee, fiiul lui Romelie.

38 Şi au adormit Ioatan cu părinţii săi şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, tătâne-său, şi au împărăţit Ahaz, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.