×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 14

Amesia, omorând pre ucigătorii tătâne-său, bate Edomul, şi cu această biruinţă făcându-să mai mare, chiiamă la războiu pre Ioas, împăratul lui Israil, care, prinzându-l pre el, pradă Ierusalimul; iară lui Ioas, împăratul lui Israil, urmează fiiul său, Ierovoam, care, strâmptorindu-să, sloboade pre Iuda, căruia îi urmează feciorul său, Zahariia. Iară jurându-să ai săi asupra lui Amesia, împăratul Iudii, l-au omorât şi au împărăţit în locul lui necredinciosul lui fiiu, Azariia.

1 În anul al doilea a lui Ioas, feciorului lui Ioahaz, împăratului lui Israil, au împărăţit Amesia, feciorul lui Ioas, împăratului Iudei.

2 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era când împărăţi, şi doaozeci şi noao de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Ioadim, din Ierusalim.

3 Şi au făcut ce e drept întru ochii Domnului, însă nu ca David, tatăl lui, după toate câte au făcut Ioas, tatăl său, au făcut.

4 Însă ceale înalte nu le-au stricat, încă norodul jertvea şi tămâia întru ceale înalte.

5 Şi după ce s-au întărit împărăţiia în mâna lui, au ucis pre slugile ceale ce au omorât pre tatăl său.

6 Iară pre fiii celor ce au omorât nu i-au omorât, precum easte scris în Cartea Legii lui Moisi, cum au poruncit Domnul, zicând: „Nu vor muri părinţii pentru fii, şi fiii nu vor muri pentru părinţi, ci fieştecarele pentru păcatele sale va muri!”

7 Acesta au bătut pre Edom în Ghemeled zeace mii şi au luat piiatra în războiul acela, şi au chemat numele ei Ietoil, până în zioa aceasta.

8 Atunci au trimis Amesia soli la Ioas, feciorul lui Ioahaz, al feciorului lui Iu, împăratului lui Israil, zicând: „Vino să ne vedem faţă cu faţă!”

9 Şi au trimis Ioas, împăratul lui Israil, la Amesia, împăratul Iudei, zicând: „Acanul cela din Livan au trimis la chedrul cel din Livan, zicând: «Dă fata ta fiiului mieu să-i fie muiare!» Şi au trecut fierile ţarinii ceale din Livan, şi au călcat acanul.

10 Bătând, ai bătut Edomea şi te-au înălţat inima ta, măreaşte-te şezind în casa ta, că pentru ce să faci războiu cu răul tău? Să cazi şi tu şi Iuda cu tine!”

11 Şi n-au ascultat Amesia, şi s-au suit Ioas, împăratul lui Israil, şi s-au văzut unul cu altul, el şi Amesia, împăratul Iudei, în Vetsamisul Iudei.

12 Şi au căzut Iuda înaintea feaţii lui Israil şi au fugit om la lăcaşul său.

13 Şi pre Amesia, feciorul lui Ioas, al feciorului lui Ohozia, împăratului Iudei, l-au prins Ioas, fiiul lui Ahaz, împăratul lui Israil, în Vetsamis, şi au venit la Ierusalim şi au surpat în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiurilor, patru sute de coţi.

14 Şi au luat aurul şi argintul şi toate unealtele ce s-au aflat în Casa Domnului şi în vistieriile casii împăratului, şi pre fiii amestecărilor, şi s-au întors în Samariia.

15 Iară cealealalte cuvinte a lui Ioas, câte au făcut în domniia lui, şi cum s-au bătut cu Amesia, împăratul Iudei, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

16 Şi au adormit Ioas cu părinţii săi şi s-au îngropat în Samaria cu părinţii lui Israil, şi au împărăţit Ierovoam, feciorul lui, în locul lui.

17 Şi au trăit Amesia, fiiul lui Ioas, împăratul Iudei, după ce au murit Ioas, feciorul lui Ioahaz, împăratul lui Israil, cincisprăzeace ani.

18 Şi cealealalte cuvinte a lui Amesia şi toate câte au făcut, au nu sânt scrise aceastea în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

19 Şi s-au sculat asupra lui cu sfat viclean în Ierusalim şi au fugit în Lahis, şi au trimis după el în Lahis şi l-au omorât pre el acolo.

20 Şi l-au pus pre el pre cal şi s-au îngropat în Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David.

21 Şi au luat tot norodul Iudei pre Azaria, şi acesta era fecior de şeasesprăzeace ani, şi l-au făcut pre el împărat în locul lui Amesia, tatălui său.

22 Acesta au zidit Elotul şi o au întors Iudei după ce au adormit împăratul cu părinţii săi.

23 În anul a cincisprăzeace a lui Amesia, feciorului lui Ioas, împăratului Iudei, au împărăţit Ierovoam, fiiul lui Ioas, preste Israil, în Samariia, patruzeci şi unul de ani.

24 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, fiiului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

25 Acesta au luat îndărăpt hotarul lui Israil, de la întrarea Ematului până la Marea Araviei, după cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israil, carele l-au grăit în mâna robului Său, Iona, fiiului lui Amati, prorocului celui din Ghethofer.

26 Că au văzut Domnul smereniia lui Israil amară foarte şi puţină ţiindu-să, şi lipsiţi şi părăsiţi, şi nu era cine să ajute lui Israil.

27 Şi nu au grăit Domnul să stângă sămânţa lui Israil de supt ceriu şi i-au mântuit pre ei prin mâna lui Ierovoam, feciorului lui Ioas.

28 Şi cealealalte cuvinte ale lui Ierovoam şi toate câte au făcut, şi tăriia lui, cu carea s-au oştit, şi cum au întors Damascul şi Ematul Iudei în Israil, au nu sânt scrise aceastea în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

29 Şi au adormit Ierovoam cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israil, şi au împărăţit Zaharia, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.