×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 13

Ioahaz, împăratul lui Israil, foarte rău năcăjindu-să de împăratul Asiriei, pentru păcatele sale, să întoarce cătră Domnul şi să mântuiaşte. Căruia, murind, urmează feciorul său Ioas, care când era să moară, după prorociia lui Eliseiu, de trei ori învinge pre asirii; şi aruncându-să un mort în mormântul lui Eliseiu, înviiază.

1 În anul a doaozeci şi trei a lui Ioas, feciorului lui Ohozia, împăratului Iudei, au împărăţit Ioahaz, feciorul lui Iu, preste Israil, în Samaria, şeaptesprăzeace ani.

2 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului şi au umblat după păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, nu s-au abătut de la acealea.

3 Şi s-au mâniiat Domnul cu iuţime pre Israil şi i-au dat pre ei în mâna lui Azail, împăratului Siriei, şi în mâna lui Ader, feciorului lui Azail, în toate zilele.

4 Şi s-au rugat Ioahaz feaţii Domnului şi l-au ascultat pre el Domnul, că au văzut necazul lui Israil, cum i-au necăjit pre ei împăratul Siriei.

5 Şi au dat Domnul mântuire lui Israil şi au ieşit de supt mâna Siriei, şi au şezut fiii lui Israil în lăcaşurile sale, ca şi ieri şi alaltaieri.

6 Însă nu s-au ferit de păcatele casii lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, întru acealea au umblat, încă şi desişul au stătut în Samaria.

7 Că n-au rămas lui Ioahaz norod, fără numai cincizeci de călăraşi şi zeace cară şi zeace mii de pedestri, că i-au pierdut pre ei împăratul Siriei şi i-au pus pre ei ca pravul de pre cale.

8 Iară cealelalte cuvinte a lui Ioahaz, şi toate câte au făcut, şi domniile lui, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

9 Şi au adormit Ioahaz cu părinţii săi şi l-au îngropat pre el cu părinţii lui în Samaria, şi au împărăţit Ioas, feciorul lui, în locul lui.

10 În anul a treizeci şi noao a lui Ioas, împăratului Iudei, au împărăţit Ioas, feciorul lui Ioahaz, preste Israil, în Samaria, şeasesprăzeace ani.

11 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului nu s-au abătut de la toate păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, întru acealea au umblat.

12 Iară cealealalte cuvinte ale lui Ioas şi toate câte au făcut, şi domniile lui, care au făcut cu Amesia, împăratul Iudei, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

13 Şi au adormit Ioas cu părinţii săi, şi Ierovoam au şezut pre scaonul lui, şi s-au îngropat Ioas în Samaria cu împăraţii lui Israil.

14 Şi Eliseiu era bolnav de boala sa, de carea au şi murit, şi s-au pogorât la el Ioas, împăratul lui Israil, şi au plâns înaintea feaţii lui şi au zis: „Părinte, părinte, carul lui Israil şi călăreţul lui!”

15 Şi i-au zis Eliseiu lui: „Ia arc şi săgeţi!” Şi i-au adus lui arc şi săgeţi.

16 Şi au zis împăratului lui Israil: „Pune mâna ta pre arc!” Şi au pus Ioas mâna sa pre arc şi au pus şi Eliseiu mâinile sale preste mâinile împăratului.

17 Şi au zis: „Deşchide fereastra despre răsărit!” Şi o au deşchis şi au zis Eliseiu: „Săgeată!” Şi au săgetat.

18 Şi au zis Eliseiu: „Săgeata mântuirei Domnului şi săgeata mântuirei în Siria, şi vei bate Siria de la Afec până la sfârşit”. Şi au zis Eliseiu lui: „Ia arc!” Şi au luat şi au zis împăratului lui Israil: „Loveaşte în pământ!” Şi au lovit împăratul de trei ori şi au stătut.

19 Şi s-au măhnit pre el omul lui Dumnezeu şi au zis: „De ai fi lovit de cinci ori sau de şease ori, atunci ai fi bătut Siria până în sfârşit, iară acum, de trei ori vei bate Siria”.

20 Şi au murit Eliseiu şi l-au îngropat pre el. Iară tâlharii Moavului au venit în pământul acela la începutul anului aceluia.

21 Şi au fost, când îngropa unii pre un om, iată, au văzut pre tâlhari şi au aruncat pre om în groapa lui Eliseiu, şi mergând înlăuntru omul, s-au atins de oasele lui Eliseiu şi au înviiat, şi s-au sculat pre picioarele sale.

22 Iară Azail, împăratul Siriei, au necăjit pre Israil în toate zilele lui Ioahaz.

23 Şi S-au făcut milă Domnului de israilteani şi S-au îndurat spre ei, şi au căutat spre ei pentru legătura Lui cea cu Avraam şi cu Isaac şi cu Iacov, şi n-au vrut Domnul să-i piiarză pre ei şi nu i-au lăpădat pre ei de la faţa Sa până acum.

24 Şi au murit Azail, împăratul Siriei, şi au împărăţit Ader, fiiul lui, în locul lui.

25 Şi s-au întors Ioas, feciorul lui Ioahaz, şi au luat din mâna lui Ader, feciorului lui Azail, cetăţile care le-au luat cu războiu din mâna lui Ioahaz, tatălui său, de trei ori l-au bătut pre el Ioas şi au întors cetăţile lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.