×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 12

Ioas cheltuiaşte toţi banii vistieriei spre întemeiarea besearicii; iară lui Azail, împăratul Siriei, care să sculasă cu războiu asupra lui Israil, trimite toate odoarăle besearicii şi a polăţii, mai pre urmă îl ucid slugile sale, căruia îi urmează Amasiia, feciorul său.

1 În anul a şeaptelea a lui Iu, împărăţi Ioas, şi patruzeci de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Saviia, din Versava.

2 Şi au făcut Ioas ce e drept înaintea Domnului, în toate zilele în care l-au luminat pre el Iodae, preotul.

3 Iară ceale înalte nu le-au depărtat, că acolo încă jertvea norodul şi tămâia întru ceale înalte.

4 Şi au zis Ioas cătră preoţi: „Tot argintul celor sfinte, care să aduce în Casa Domnului, argintul de preţuiri, argintul care-l aduce omul preţuire, tot argintul carele din inimă îl aduce omul în Casa Dommnului.

5 Să-şi ia şie preoţii, fieştecarele de la vinderea sa, şi ei să întărească vedecul casii, preste toate, oriunde s-ar afla acolo vedec!”

6 Şi au fost în doaozeci şi trei de ani a împăratului Ioas, n-au întărit preoţii vedecul casii.

7 Şi au chemat împăratul Ioas pre Iodae, preotul, şi pre preoţi şi au zis cătră ei: „Pentru ce nu întăriţi vedecul casii? Şi acum nu luaţi argint de la vânzările voastre, ci la vedecul casii îl daţi pre el”.

8 Şi să tocmiră preoţii ca să nu ia argint de la norod şi ca să nu întărească vedecul casii.

9 Şi au luat Iodae, preotul, o ladă şi au făcut gaură prin scândura ei, şi o au dat pre ea în casa omului la amazivi, Casii Domnului, şi au dat preoţii, cei ce păzea pragul, tot argintul carele s-au aflat în Casa Domnului.

10 Şi au fost deaca au văzut că e mult argint în sicriiu, s-au suit logofătul împăratului şi preotul cel mare, şi zlătarii, şi au strâns şi au numărat argintul, care s-au aflat în Casa Domnului.

11 Şi au dat argintul ce s-au găsit în mâinile celor mai-mari preste cei ce fac unealtele Casii Domnului, şi au dat teslarilor de leamne şi clăditorilor, celor ce lucră în Casa Domnului.

12 Şi zidarilor şi meşterilor şi cioplitorilor de pietri, ca să cumpere leamne şi pietri cioplite, ca să întărească vedecul Casii Domnului, la toate câte s-au cheltuit la casă, ca să se întărească.

13 Însă nu să vor face Casii Domnului uşi de argint, cuie, păhară şi trâmbiţe, tot vasul de aur şi tot vasul de argint din argintul carele s-au băgat în Casa Domnului.

14 Că celor ce făcea lucrurile îl da, ca să întărească cu el Casa Domnului.

15 Şi nu luoa samă de la oamenii, cărora da argintul pre mâinile lor, ca să dea celor ce făcea lucrurile, că întru credinţa lor făcea.

16 Argint pentru păcat şi argint pentru greşeală nu să băga în Casa Domnului, ci preoţilor să da.

17 Atunci, s-au suit Azail, împăratul Siriei, şi au dat războiu asupra Ghetii, şi o au luat, şi o au bătut pre ea, şi şi-au întors Azail faţa sa, ca să se suie asupra Ierusalimului.

18 Şi au luat Ioas, împăratul Iudei, toate ceale sfinţite care le-au sfinţit Iosafat şi Ioram şi Ohozia, părinţii lui şi împăraţii Iudei, şi ceale ce le sfinţisă el, şi tot aurul carele s-au aflat în vistieriile Casii Domnului şi a casii împăratului, şi l-au trimis lui Azail, împăratului Siriei, şi aşea s-au dus de la Ierusalim.

19 Iară cealealalte cuvinte a lui Ioas şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

20 Şi s-au sculat slugile lui şi au făcut toată legătura, şi au ucis pre Ioas în casa lui Malon, cea de la Sela.

21 Şi Iezehar, feciorul lui Iemuat, şi Iezevut, feciorul lui Somir, slugile lui l-au ucis pre el şi au murit, şi l-au îngropat pre el cu părinţii lui în cetatea lui David, şi au împărăţit Amasias, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.