×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 11

Gotoliia, muma lui Ohoziia, auzind moartea fiiului său şi omorând toată sămânţa împărătească, afară de Ioas, au luat împărăţiia. Ci poruncind Iodae, preotul, să o omoară. Şi Ioas să rădică împărat preste Iuda, stricând oltarele şi chipurile lui Vaal.

1 Iară Gotolia, muma lui Ohozia, văzând că au murit fiii ei, s-au sculat şi au plecat toată sămânţa împărătească.

2 Şi au luat Iozavee, fata împăratului Ioram, sora lui Ohozia, pre Ioas, feciorul fratelui său, şi l-au furat pre el dintră fiii împăratului, pre carii îi omorea, pre el şi hrana lui, şi l-au ascuns în cămara paturilor de la faţa Gotoliei, şi nu s-au omorât.

3 Şi au fost cu ea ascuns în Casa Domnului şease ani şi Gotolia împărăţea preste pământ.

4 Şi în anul a şeaptelea au trimis Iodae, preotul, şi au luat sutaşi al horilor şi a razimilor, şi i-au băgat pre ei la sine, în Casa Domnului, şi au făcut cu ei legătură înaintea Domnului şi i-au jurat pre ei, şi le-au arătat lor Iodae pre feciorul împăratului.

5 Şi le-au poruncit lor, zicând: „Aceasta e cuvântul carele veţi face, a treia parte din voi să între sâmbăta şi păziţi paza casii împăratului la poartă.

6 Şi a treia parte la poarta căilor, şi a treia parte dinapoi, la poarta alergătorilor, şi păziţi paza casii Mesai.

7 Şi doao mâni dintră voi toţi ieşind sâmbăta să păzască Casa Domnului, la împăratul.

8 Şi încungiuraţi împregiurul împăratului fieştecarele, şi arma lui în mâna lui, şi cel ce va întra în sadirot va muri, şi fiţi cu împăratul, când va ieşi şi când va întra el”.

9 Şi au făcut sutaşii toate câte au poruncit Iodae cel înţelept, şi au luat fieştecarele pre oamenii săi şi pre cei ce întră sâmbăta, cu cei ce ies sâmbăta, şi au întrat la Iodae, preotul.

10 Şi au dat preotul sutaşilor suliţele şi armele împăratului David, ceale ce era în Casa Domnului.

11 Şi sta ostaşii fieştecarele cu arma sa în mâna sa din umărula casii cel drept, până la umărul casii cel stâng, cătră jertvenic şi cătră casă, împrejurul împăratului.

12 Şi au adus înainte pre fiiul împăratului şi i-au pus lui cunună şi mărturiia, şi l-au făcut pre el împărat şi l-au uns, şi plesniră cu mânile şi zisără: „Să trăiască împăratul!”

13 Şi au auzit Gotolia glasul norodului ce alerga şi au întrat la norod în Casa Domnului.

14 Şi au văzut şi, iată, împăratul sta spre scaonul judecăţii, şi cântăreţii şi trâmbiţele lângă împăratul, şi tot norodul pământului bucurându-să şi trâmbitând cu trâmbiţe, şi şi-au rupt Gotolia hainele sale, şi au strigat: „Legătură, legătură!”

15 Şi au poruncit Iodae, preotul, sutaşilor şi mai-marilor puterii, şi au zis cătră ei: „Scoateţi-o afară din sadirot, şi cel ce va mearge după ea cu moarte de sabie să se omoară”. Că au zis preotul: „Să nu moară în Casa Domnului!”

16 Şi pusără mâinile pre ea şi o au împins pre calea întrării cailor casii împăratului, şi au murit acolo.

17 Şi au făcut Iodae legătură întră Domnul şi întră împăratul şi întră norod, ca să fie norod Domnului.

18 Şi au întrat tot norodul pământului în casa lui Vaal, şi l-au stricat pre el şi jertvenicele lui, şi chipurile lui le-au sfârmat bine, şi pre Matan, preotul lui Vaal, l-au omorât înaintea feaţii jertvenicilor, şi au pus preotul luotori-aminte în Casa Domnului.

19 Şi au luat pre sutaşi şi pre horii şi pre rasimi, şi pre tot norodul pământului, şi au pogorât pre împăratul din Casa Domnului, şi au întrat pre calea porţii alergătorilor în casa împăratului şi l-au pus să şează pre scaonul împăraţilor.

20 Şi s-au bucurat tot norodul pământului şi cetatea s-au odihnit,b şi pre Gotoliia o au omorât cu sabie în casa împăratului.

21 Fecior de şeapte ani era Ioas, când împărăţeac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.