×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 1

Ohozia, împăratul lui Israil, vrând a întreba pre Vaal despre boala sa, îl ceartă Ilie, zicând că va muri. Care, trimiţind doi căpitani cu câte cincizeci de ostaşi, îi amistuiaşte foc din ceriu. Şi trimiţindu-să a treia, nu s-au ars pentru smereniia sa, s-au pogorât Ilie cu el la Ohozia, care murind, îi urmează Ioram, fratele său.

1 Şi s-au viclenita Moav întru Israil, după ce au murit Ahaav,

2 Şi au căzut Ohozia prin cratiia cea din foişorul lui cel din Samaria şi s-au bolăvit, şi au trimis soli şi au zis cătră ei: „Meargeţi şi întrebaţi pre Vaal-Musca, dumnezeul Acaronului: «Oare mai scula-mă-voiu din boala mea aceasta?». Şi au mers să-l întreabe pre el.

3 Iară îngerul Domnului au grăit cătră Ilie Tesviteanul, zicând: „Scoală-te şi mergi înaintea solilor lui Ohozia, împăratului Samariei, şi să grăieşti cătră ei: «Au pentru că nu easte Dumnezeu în Israil meargeţi voi să întrebaţi pre Vaal-Musca, dumnezeul Acaronului?» Ci nu aşea.

4 Că aceastea zice Domnul: «Patul, pre carele te-ai suit, nu te vei pogorî de pre el, că cu moarte vei muri»” Şi au mers Ilie şi au zis cătră ei.

5 Şi s-au întors solii la el şi au zis cătră ei: „Căci v-aţi întors?” Iară ei au zis cătră el:

6 „Un om au ieşit înaintea noastră şi au zis cătră noi: «Meargeţi şi vă întoarceţi la împăratul cel ce v-au trimis pre voi şi ziceţi cătră el: ‚Aceastea zice Domnul: ‚Au pentru că nu easte Dumnezeu în Israil mergi tu a întreba pre Vaal-Musca, dumnezeul Acaronului? Nu aşea: patul, pre carele te-ai suit, nu te vei pogorî de pre el, că cu moarte vei muri’»”. Şi, întorcându-să, au spus împăratului cum au grăit Ilie.

7 Şi le-au zis lor împăratul: „Cum era forma omului carele v-au ieşit voao înainte şi au grăit cătră voi cuvintele aceastea?”

8 Iară ei au zis cătră dânsul: „Om păros era şi cu curea încins mijlocul lui”. Şi au zis: „Ilie Tesviteanul easte acela”.

9 Şi au trimis la el pre un căpitan, carele era preste cincizeci de oameni, şi pre cei cincizeci de oameni a lui, şi s-au suit şi au venit la el, şi, iată, Ilie şedea pre vârvul muntelui şi au grăit căpitanul cătră el şi au zis: „Omule a lui Dumnezeu, împăratul te-au chemat, pogoară-te!”

10 Şi au răspuns Ilie şi au zis cătră căpitan: „Şi de sânt eu omul lui Dumnezeu, să se pogoară foc din ceriu şi să te mânce pre tine şi pre cei cincizeci ai tăi”. Şi s-au pogorât foc din ceriu şi l-au mâncat pre el şi pre cei cincizeci ai lui.

11 Şi au adaos împăratul şi au trimis la el pre alt căpitan şi pre cei cincizeci a lui, şi s-au suit şi au grăit căpitanul cătră el şi au zis: „Omule a lui Dumnezeu, aceastea zice împăratul: «Curând te pogoară!»”

12 Şi au răspuns Ilie, şi au grăit cătră el şi au zis: „De sânt eu omul lui Dumnezeu, să se pogoară foc din ceriu şi să te mânce pre tine şi pre cei cincizeci ai tăi”. Şi s-au pogorât foc din ceriu, şi l-au mâncat pre el şi pre cei cincizeci ai lui.

13 Şi au adaos împăratul încă a trimite un căpitan şi cincizeci de oameni a lui, şi au venit al treilea căpitan la el, şi au îngenunchiiat înaintea lui Ilie şi s-au rugat lui, şi au grăit cătră el şi au zis: „Omule a lui Dumnezeu, cinstească-să sufletul mieu şi sufletele robilor tăi, acestor cincizeci, întru ochii tăi.

14 Iată, s-au pogorât foc din ceriu şi au mâncat pre cei doi căpitani dintâiu şi pre cei cincizeci ai lor, şi acum cinstească-să sufletele robilor tăi întru ochii tăi!”

15 Şi au grăit îngerul Domnului cătră Ilie şi au zis: „Pogoară-te cu el, nu te teame de faţa lor!” Şi s-au sculat Ilie şi s-au pogorât cu el la împăratul.

16 Şi au grăit cătră el şi au zis: „Aceastea zice Domnul: «Căci ai trimis soli să întreabe pre Vaal-Musca, dumnezeul Acaronului, ca cum n-ar fi Dumnezeu în Israil să întrebi cuvântul Lui, pentru aceaea, patul pre carele te-ai suit nu te vei pogorî de pre el, că cu moarte vei muri!»”

17 Şi au murit după cuvântul Domnului, carele au grăit Ilie, şi au împărăţit Ioram, fratele lui Ohozia, în locul lui, că Ohozia nu avea fecior, în anul al doilea a lui Ioram, feciorului lui Iosafat, împăratului Iudei.

18 Iară cealealalte cuvinte a lui Ohozia, câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

19 Şi Ioram, feciorul lui Ahaav, au împărăţit preste Israil în Samariia doisprăzeace ani, în anul optsprăzeace a împărăţiei lui Iosafat, împăratului Iudei, şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, însă nu ca fraţii lui, nici ca mumă-sa.

20 Şi au depărtat stâlpii lui Vaal, carii i-au făcut tatăl său, şi i-au zdrobit, însă de păcatele casii lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, s-au lipit, nu s-au depărtat de la eale, şi s-au mâniiat cu iuţime Domnul pre casa lui Ahaav.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.