×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 6

Forma şi zidirea besearicii, despre părţile ceale mai alease dinlăuntru şi din afară.

1 Şi s-au făcut în anul patru sute şi patruzeci de la ieşirea fiilor lui Israil din Eghipt, în anul al patrulea, în luna a doao a împărăţiei împăratului Solomon preste Israil, şi au zidit casă Domnului.

2 Şi casa care au zidit împăratul Solomon Domnului avea patruzeci de coţi în lungimea sa şi doaozeci de coţi lărgimea sa şi doaozeci şi cinci de coţi înălţimea sa.

3 Şi pridvorul dinaintea besearicii, de doaozeci de coţi lungimea sa, spre lăţimea căsii, şi zeace coţi lărgimea despre faţa căsii, şi au zidit casa şi o au săvârşit pre ea.

4 Şi au făcut fereşti căsii îngujbite ascunse.

5 Şi au făcut preste zidul casii polemari împregiurul besearicii şi al oltarului, şi au făcut coaste împregiur.

6 Coasta cea dedesupt avea de cinci coţi lărgimea sa, şi cea din mijloc de şeasă coţi lărgimea, şi al treilea de şeapte coţi lărgimea sa, că osibire au făcut casii primpregiur din afara casii, ca să nu să lipească de zidurile casii.

7 Şi casa când să zidea, cu pietri în colţuri cioplite întregi s-au zidit, şi ciocan, săcure şi toată unealta de fier nu s-au auzit în casă, când s-au zidit ea.

8 Şi uşea coastei ceii dedesupt era supt umărul casii cel drept, şi pre treapte strâmbe să suia cea din mijloc, şi din cea din mijloc la cea de a treia straşină.

9 Şi au zidit casa şi o au săvârşit, şi au coperit casa cu leaţuri şi cu poditură de chedri.

10 Şi au zidit blăniş prin toată casa de cinci coţi înălţimea ei, şi au încleştat închietura cu leamne de chedru.

11 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Solomon, zicând:

12 „Casa aceasta, carea tu zideşti, de vei umbla întru poruncile Meale şi vei face judecăţile Meale şi vei păzi toate poruncile Meale, să te afli întru eale, voiu întări cu tine cuvântul Mieu, carele am grăit cătră David, tatăl tău.

13 Şi voiu lăcui în mijlocul fiilor lui Israil, şi nu voiu părăsi pre norodul mieu, Israil”.

14 Şi au zidit Solomon casa şi o au săvârşit pre ea.

15 Şi au zidit păreţii căsii dinlăuntru cu leamne de chedru de la pardosala casii, şi până la păreţi şi până la căpriori o au cuptuşit, cuptuşindu-o cu leamne dinlăuntru, şi au cuptuşit înlăuntru casii cu scânduri de pin.

16 Şi au zidit cei doaozeci de coţi din marginea zidului, o coastă de la pardoseală până la căpriori, şi au făcut dinlăuntru, de la oltariu, zid spre Sfânta Sfintelor.

17 Şi de patruzeci de coţi era besearica despre faţa oltariului.

18 Şi cu chedru au cuptuşit casa dinlăuntru, şi au săpat săpături şi frunze întinse tot de chedru, şi piiatra nu să vedea.

19 Şi oltariu în mijlocul casii înlăuntru, ca să pună acolo sicriiul legii Domnului.

20 Doaozeci de coţi lungimea şi doaozeci de coţi lărgimea şi doaozeci de coţi înălţimea, şi l-au acoperit cu aur închiiat, şi au făcut jertvenic de chedru în preajma feaţii oltariului şi l-au cuptuşit cu aur.

21 Şi toată casa o au cuptuşit cu aur până la sfârşitul a toată casa.

22 Şi au făcut în oltariu doi heruvimi de lemn de chiparos de zeace coţi de mari măsuraţi.

23 Şi de cinci coţi aripa unui heruvim, şi de cinci coţi a doao aripă a lui, zeace coţi era de la vârvul unei aripi a lui până la vârvul ceiialalte aripi a lui.

24 Aşea era şi al doilea heruvim, o măsură şi o săvârşire la amândoi.

25 Şi înălţimea unui heruvim, de zeace coţi, aşea era şi al celui de al doilea heruvim.

26 Şi au pus pre amândoi heruvimii în mijlocul casii ceii mai dinlăuntru şi au întins aripile lor, şi să atingea o aripă de zidul casii, şi aripa celuialalt heruvim să atingea de celalalt păreate, şi aripile lor ceale cătră mijlocul casii să atingea aripă de aripă.

27 Şi au cuptuşit heruvimii cu aur.

28 Şi pre toţi păreţii casii împregiur săpaţi au scris cu condeiul heruvimi şi finici şi frunză întinse pre dinlăuntru şi pre din afară.

29 Şi pardosala casii o au cuptuşit cu aur pre dinlăuntru şi pre din afară.

30 Şi la uşea oltariului au făcut uşi de lemn de aresiet şi stâlpii uşilor în cinci muchi.

31 Şi doao uşi de lemn de pin, şi săpate preste eale heruvim şi finicuri şi frunză întinse, şi le-au cuptuşit cu aur, şi să pogorea aurul pre heruvim şi pre finicuri.

32 Şi aşea au făcut porţii besearicii stâlpi de lemn de archiet în patru dungi.

33 Şi doao uşi de leamne de pin, doao dăraburi, o uşe şi ţiţinile lor, şi doao dăraburi, uşea a doao carea să învârte.

34 Săpate cu heruvim şi finicuri şi frunze întinse şi poliite cu aur preste săpătură.

35 Şi au zidit pridvorul cel mai dinlăuntru cu trei rânduri de cioplite, şi rânduri de chedru cioplite primpregiur.

36 Întru al patrulea an s-au pus temeiul Căsii Domnului în luna lui ziu.

37 Şi în anul al unsprăzeacelea, în luna lui vul, aceasta e luna a opta, au săvârşit casa cu toate lucrurile ei şi cu toate socotealele ei, şi o au zidit pre ea în şeapte ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.