×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 13

Prorocul cel trimis din Iudeea proroceaşte despre răsipirea oltariului şi naşterea lui Iosie. Care rugându-să, să însânătoşază mâna lui Ierovoam ceaea ce săcasă, iară întorcându-să prorocul, îl omoară leul, pentru că nu ascultasă de cuvântul Domnului, şi Ierovoam sporeaşte întru nelegiuirea sa.

1 Şi, iată, omul lui Dumnezeu au venit din Iuda cu cuvântul Domnului în Vetil, când sta Ierovoam pre jertvenic ca să jertvească.

2 Şi au strigat asupra jertvenicului cu cuvântul Domnului şi au zis: „Jertvenicule, jertvenicule, aceastea zice Domnul: «Iată, fiiu să va naşte casii lui David, anume Iosiia, şi va junghiia preste tine pre preoţii celor înalte carii jertvesc preste tine, şi oasă de oameni va arde preste tine»”.

3 Şi au dat în zioa aceaea sămn, zicând: „Acesta e cuvântul carele l-au grăit Domnul, zicând: «Iată, jertvenicul să va sparge şi să va vărsa grăsimea cea de preste el”.

4 Şi au fost deaca au auzit împăratul Ierovoam cuvântul omului lui Dumnezeu, celui ce strigasă asupra jertvenicului din Vetil, şi au întins mâna sa împăratul de pre jertvenic, zicând: „Prindeţi-l pre el!” Şi, iată, i-au săcat mâna lui, carea o au întins asupra lui, şi n-au putut să o întoarcă la sine.

5 Şi jertvenicul s-au spart, şi s-au vărsat grăsimea de pre jertvenic după sămnul carele l-au dat omul lui Dumnezeu cu cuvântul Domnului.

6 Şi au zis împăratul Ierovoam cătră omul lui Dumnezeu: „Roagă-te feaţii Domnului Dumnezeului tău şi să se întoarcă mâna mea la mine”. Şi s-au rugat omul lui Dumnezeu feaţii Domnului şi s-au întors mâna împăratului la el, şi s-au făcut ca şi mai înainte.

7 Şi au grăit împăratul cătră omul lui Dumnezeu: „Întră cu mine în casă şi prânzeaşte, şi voiu da ţie daruri”.

8 Şi au zis omul lui Dumnezeu cătră împăratul: „De mi-ai da jumătate din casa ta, nu voiu întra cu tine, nici voiu mânca pâne, nici voiu bea apă în locul acesta.

9 Că aşea mi-au poruncit mie Domnul cu cuvântul, zicând: «Să nu mănânci pâine, şi să nu beai apă, şi să nu te întorci pre calea carea ai mers!»”

10 Şi s-au dus pre altă cale, şi nu s-au întors pre calea pre carea au venit în Vetil.

11 Şi un proroc bătrân lăcuia în Vetil şi, venind feciorii lui, i-au povestit toate lucrurile câte au făcut omul lui Dumnezeu în zioa aceaea în Vetil, şi cuvintele care au grăit împăratului, şi s-au mutat faţa tatălui lor.

12 Şi au grăit cătră ei tatăl lor, zicând: „Prea carea cale s-au dus?” Şi i-au arătat lui fiii lui calea pre carea s-au dus omul lui Dumnezeu, cel ce ieşisă din Iuda.

13 Şi au zis fiilor săi: „Puneţi-mi şeaoa pre asină”. Şi au pus şeaoa pre asină şi au încălecat pre ea.

14 Şi au mers după omul lui Dumnezeu, şi l-au aflat şezind supt un stejeariu, şi zisă lui: „Au tu eşti omul lui Dumnezeu, cel ce ai ieşit din Iuda?” Şi el au zis: „Eu!”

15 Şi i-au zis lui: „Vino cu mine şi mănâncă pâine!”

16 Şi au zis cătră el: „Nu voiu putea să mă întorc cu tine, nici voiu mânca pâine, nici voiu bea apă în locul acesta.

17 Că aşea mi-au poruncit mie cu cuvântul Domnul, zicând: «Să nu mănânci pâine acolo, nici să beai apă acolo, şi să nu te întorci pre calea pre care ai mers!»”

18 Şi au zis cătră el: „Şi eu sânt proroc, ca şi tine, şi îngerul au grăit cătră mine cu cuvântul Domnului, zicând: «Întoarce-l pre el la tine în casa ta, şi să mănânce pâine şi să bea apă!»” Şi i-au minţit lui.

19 Şi l-au întors pre el, şi au mâncat pâine şi au băut apă în casa lui.

20 Şi au fost când şedea el la masă, s-au făcut cuvântul Domnului cătră prorocul cel ce l-au întors pre el.

21 Şi au zis cătră omul lui Dumnezeu, cel ce venisă din Iuda, zicând: „Aceastea zice Domnul: «Pentru că ai întărâtat cuvântul Domnului, şi n-ai păzit porunca, carea ţ-au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău,

22 Şi te-ai întors şi ai mâncat pâne, şi ai beut apă în locul acesta, de care au grăit cătră tine zicând: ‚Să nu mănânci pâine, nici să beai apă!’, nu va întra trupul tău în groapa părinţilor tăi!»”

23 Şi au fost după aceaea, au mâncat el pâine şi au beut apă, şi i-au înşelat lui asinul prorocului, şi s-au întors şi s-au dus.

24 Şi l-au aflat pre el un leu în cale, şi l-au omorât, şi era trupul lui lăpădat în cale, şi asinul sta lângă el, şi leul sta lângă trup.

25 Şi, iată, oamenii, mergând pre acolo, au văzut mortăciunea aruncată în cale, şi leul stând lângă mortăciune, şi au întrat şi au spus în cetatea, în care lăcuia prorocul cel bătrân.

26 Şi au auzit cel ce l-au întors pre el de pre cale şi au zis: „Omul lui Dumnezeu easte acesta, carele au întărâtat cuvântul Domnului, şi l-au dat pre el Domnul leului şi l-au zdrobit pre el, şi l-au omorât după cuvântul Domnului care i-au grăit lui”.

27 Şi au grăit cătră fiii săi, zicând: „Înşelaţi-mi asinul!” Şi l-au înşelat.

28 Şi s-au dus, şi i-au aflat lui trupul lăpădat în cale şi asinul, şi leul sta lângă trup, şi n-au mâncat leul trupul omului lui Dumnezeu şi n-au frâmpt pre asin.

29 Şi au luat prorocul trupul omului lui Dumnezeu şi l-au pus pre asin, şi l-au întors pre el prorocul în cetate ca să-l îngroape.

30 Şi au pus trupul lui în groapa sa şi l-au plâns pre el: „Vai, frate!”

31 Şi au fost după ce l-au plâns pre el, şi au grăit fiilor săi, zicând: „De voiu muri, îngropaţi-mă în groapa aceasta, în carea s-au îngropat omul lui Dumnezeu, lângă oasele lui puneţi-mă, ca să se mântuiască oasele meale cu oasele lui.

32 Că fiind va fi cuvântul carele l-au grăit cu cuvântul Domnului asupra jertvenicului celui din Vetil şi asupra caselor celor înalte din Samariia”.

33 Şi după cuvântul acesta nu s-au întors Ierovoam de la răutatea sa, şi iarăşi au făcut dintr-o parte din norod preoţi celor înalte, cel ce vrea umplea mâna lui şi să făcea preot la ceale înalte.

34 Şi au fost cuvântul acesta spre păcat casii lui Ierovoam, şi spre perire şi stângere de pre faţa pământului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.