×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 10

Împărăteasa Sava au venit la împăratul Solomon, carea mirându-să de înţelepciunea lui, de mărire şi de stăpânire, dând şi primind mari daruri, s-au dus; multă dajde şi aur ia Solomon de airea: suliţe, platoşe şi scaon mare face; mari şi scumpe unealte are în case, în căruţe şi în cai, în prisosirea argintului şi a chedrilor.

1 Şi împărăteasa Sava au auzit numele lui Solomon şi numele Domnului, şi au venit să ispitească pre Solomon cu cuvinte ascunse.

2 Şi au venit în Ierusalim cu puteare grea foarte şi cu cămile care purta aromate şi aur mult foarte şi piiatră scumpă, şi au întrat la Solomon şi i-au grăit lui toate câte era în inima sa.

3 Şi i-au spus ei Solomon toate cuvintele ei, n-au fost ascuns cuvânt de cătră împăratul, carele să nu-l fie spus ei.

4 Şi au văzut împărăteasa Sava toată înţălepciunea lui Solomon şi casa carea o au zidit.

5 Şi mâncările lui Solomon şi şedearea slugilor lui şi rânduiala slujitorilor lui şi îmbrăcămintea lui şi păharnicii lui şi arderea cea de tot a lui, care o aducea în Casa Domnului, şi s-au făcut afară de sâne.

6 Şi au zis cătră împăratul Solomon: „Adevărat easte cuvântul care l-am auzit în pământul mieu de cuvântul tău şi de înţălepciunea ta.

7 Şi n-am crezut celor ce-mi grăia mie până când am venit şi au văzut ochii miei, şi, iată, nici jumătate nu mi s-au povestit mie, întreci cu înţălepciunea şi cu bunătatea veastea carea o am auzit în pământul mieu.

8 Fericite muierile tale, fericite slugile tale, carii stau înaintea ta pururea, cei ce aud toată înţălepciunea ta.

9 Fie Domnul Dumnezeul tău binecuvântat, Cel ce bine au voit întru tine, ca să te dea pre tine pre scaonul lui Israil, căci au iubit Domnul pre Israil să-l întărească în veaci şi te-au pus pre tine împărat preste ei, ca să faci judecată dreaptă întru judecăţile lor”.

10 Şi au dat lui Solomon o sută şi doao zeci de talanţi de aur şi aromate multe foarte şi piiatră scumpă, n-au mai venit după aromatele acealea atâta mulţime cât au dat împărăteasa Sava împăratului Solomon.

11 Şi corabiia lui Hiram, carea aducea aurul din Sofira, au adus leamne cioplite multe foarte şi piiatră scumpă.

12 Şi au făcut împăratul leamnele ceale cioplite propteale Casii Domnului şi casii împăratului, şi alăută cântăreţilor şi copze, n-au fost venit leamne cioplite ca acealea pre pământ, nici s-au mai văzut undeva până în zioa de astăzi.

13 Şi împăratul Solomon au dat împărăteasei Savei toate câte ea au vrut şi câte au cerut, afară de toate care i-au dat ei prin mâna împăratului Solomon.

14 Şi s-au întors şi au venit în pământul său ea şi toate slugile ei.

15 Şi era cumpănitura aurului ce vinea lui Solomon într-un an şease sute şeasezeci şi şease de talanţi de aur.

16 Afară din birul celor supuşi şi al neguţătorilor ce neguţetorea, şi al tuturor împăraţilor celor dincoloa şi al domnilor pământului.

17 Şi au făcut împăratul Solomon trei sute de suliţe de aur bătute, trei sute de auri era pre o suliţă.

18 Şi trei sute de platoşe de aur bătute, trei taleri de aur era la o platoşe, şi le-au dat împăratul la casa cea de lemn din Livan.

19 Şi au făcut împăratul Silon scaon de elefant mare şi l-au ferecat cu aur lămurit.

20 Şease treapte era la scaon şi săpătură de viţei dindărăptul scaonului, şi mâni de o parte şi de alta la scaonul şederii, şi doi lei stând lângă mâni.

21 Şi doisprăzeace lei stând acolo la ceale şeasă treapte de o parte şi de alta, şi nu s-au făcut aşea la toată împărăţiia.

22 Şi toate vasele ceale de Solomon făcute era de aur, şi vasăle din care să spăla era de aur, şi toate vasele casii de lemn din Livan era cu aur închiiate, nu era argint, că argintul nu era băgat în samă în zilele lui Solomon.

23 Că corabie de Tarsis avea împăratul Solomon pre mare cu fiii lui Hiram, în trei ani vinea împăratului de la Tarsis o corabie cu aur şi cu argint şi cu dinţi de elevant şi cu măiemuţe şi cu pietri cioplite şi necioplite.

24 Şi s-au mărit Solomon mai mult decât toţi împăraţii pământului cu avuţie şi cu înţălepciune.

25 Şi toţi împăraţii pământului căuta faţa lui Solomon, ca să audă înţălepciunea lui, carea i-au dat Domnul în inima lui.

26 Şi îi aducea fieştecarele darurile sale, vase de aur şi de argint şi haine, mirodenii şi aromate şi cai şi muşcoi din an în an.

27 (Şi au adunat Solomon cară şi călăreţi). Şi avea Solomon patru mii de iape la cară şi doaosprăzeace mii de călăreţi, şi i-au pus în cetăţile carălor, şi cu împăratul în Ierusalim.

28 Şi au făcut împăratul de era aurul şi argintul ca pietrile de mult, şi chedrii ca sicomorii cei de pre şes de mulţi.

29 Şi să aducea cai lui Solomon din Eghipt şi din Tecue, că neguţătorii împăratului luoa din Tecue în schimb.

30 Şi să suia ieşitul din Eghipt carul pentru o sută de arginţi, şi calul pentru o sută şi cincizeci de arginţi, şi aşea tuturor împăraţilor Hetemului şi împăraţilor Siriei, prin mâna celor ce ieşea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.