×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 9

Dragostea carea au arătat David cătră Memfivoste, fiiul lui Ionatan, căruia i-au înturnat toate ţarinile lui Saul, care le stăpânea Siva, şi i-au rânduit mâncare pururea la masa sa.

1 Şi au zis David: „De au rămas cineva din casa lui Saul, şi voiu face milă cu el pentru Ionatan”.

2 Şi din casa lui Saul era un prunc, şi numele lui Siva, şi-l chemară pre el la David, şi au zis împăratul cătră el: „Tu eşti Siva?” Iară el au zis: „Eu, robul tău”.

3 Şi au zis împăratul: „A u mai rămas-au vreun om din casa lui Saul, şi voiu face cu el mila lui Dumnezeu?” Şi au zis Siva cătră împăratul: „Mai easte un fiiu a lui Ionatan vătămat la picioare”.

4 Şi au zis împăratul cătră el: „Unde easte acela?” Şi au zis Siva cătră împăratul: „Iată, easte în casa lui Mahir, feciorul lui Amiil din Lodavar”.

5 Şi au trimis împăratul David, şi l-au luat pre el din casa lui Mahir, feciorul lui Amiil din Lodavar.

6 Şi au venit Memfivoste, fiiul lui Ionatan, feciorului lui Saul, la împăratul David, şi căzind pre faţa sa s-au închinat lui, şi au zis David lui: „Memfivoste?” Iară el au zis: „Iată, robul tău!”

7 Şi au zis David lui: „Nu te teame, că făcând voiu face cu tine milă pentru Ionatan, tatăl tău, şi voiu da ţie toată ţarina lui Saul, tatălui tătâne-tău, şi tu vei mânca pâne la masa mea pururea”.

8 Şi închinându-să Memfivoste, au zis: „Cine sânt eu, robul tău, că ai căutat spre un câne mort ca mine?”

9 Şi chemând împăratul pre Siva, sluga lui Saul, au zis cătră el: „Toate câte sânt ale lui Saul şi toată casa lui am dat fiiului domnului tău.

10 Şi vei lucra lui pământul tu şi fiii tăi şi robii tăi, şi vei aduce fiiului domnului tău pâni, ca să mănânce, iară Memfivoste, fiiul domnului tău, va mânca pâne pururea la masa mea”. Şi Siva avea cincisprăzeace feciori şi doaozeci de robi.

11 Şi au zis Siva cătră împăratul: „După toate câte au poruncit domnul mieu, împăratul, robului său, aşea va face robul tău”. Şi Memfivoste mânca la masa lui David, ca unul dintră fiii împăratului.

12 Şi Memfivoste avea un fiiu mic, şi numele lui, Miha. Şi toţi cei ce lăcuia în casa lui Siva au fost slugi lui Memfivoste.

13 Şi Memfivoste lăcuia în Ierusalim, că el totdeauna mânca la masa împăratului, şi el era şchiop de amândoao picioarele sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.