×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 8

Biruinţăle lui David, care pre mulţi împăraţi cărora israilteanii până aci le da dajde au biruit, şi dătători de dajde i-au făcut. Veseliia lui Tou, împăratului Imat, pentru că au învins David pre Adraazar, împăratul lui Suva. Să numără mai-marii oştii lui David.

1 Şi au fost după aceasta, au lovit David pre cei de alt neam, şi i-au înfrânt pre ei, şi au luat David cea osebită din mâna celor de alt neam.

2 Şi au bătut David pre Moav, şi i-au împărţit pre ei cu fune culcându-i pre pământ, şi doao funituri omorea, iară doao funituri ţinea vii, şi s-au făcut Moav lui David robi, aducându-i daruri.

3 Şi au bătut David pre Adraazar, fiiul lui Raav, împăratul de la Suva, când au mers el să-şi pună mâna sa preste râul Efratului.

4 Şi au luat David de ale lui o mie de cară şi şeapte mii de călăreţi şi doaozeci de mii de bărbaţi pedestri, şi au sfărmat David toate carăle, şi şi-au lăsat şie dintr-însăle o sută de cară.

5 Şi au venit Siriia Damascului să ajute lui Adraazar, împăratului de la Suva, şi au bătut David în Sir doaozeci şi doao de mii de bărbaţi.

6 Şi au pus David straje în Siriia cea cătră Damasc, şi s-au făcut Sirul lui David robi, aducându-i daruri, şi au păzit Domnul pre David ori încătro mergea.

7 Şi au luat David lanţurile ceale de aur, care era la slugile lui Adraazar, împăratul de la Suva, şi le-au adus în Ierusalim, care le-au luat Susachim, împăratul Eghiptului, când s-au suit el în Ierusalim în zilele lui Rovoam, fiiul lui Solomon.

8 Şi din Metevan şi din cetăţile ceale alease ale lui Adraazar, au luat împăratul David aramă multă foarte, cu aceasta au făcut Solomon marea cea de aramă, şi stâlpii şi scăldătorile şi toate vasele.

9 Şi au auzit Tou, împăratul din Imat, că au frâmpt David toată putearea lui Adraazar.

10 Şi au trimis Tou pre Ieduram, fiiul său, la împăratul David, ca să-l întreabe de ceale de pace, şi să-l binecuvânteaze pre el pentru că au bătut pre Adraazar şi l-au înfrâmt, că el era împrotivnic lui Adraazar, şi în mâinile lui era vasă de argint şi vase de aur şi vase de aramă.

11 Şi aceastea împăratul David le-au sfinţit Domnului cu argintul şi cu aurul, care l-au sfinţit din toate cetăţile care le-au supus şie.

12 Din Idumeea şi din Moav, şi de la fiii lui Amon, şi de la cei de alt neam, şi de la Amalic, şi din prăzile lui Adraazar, fiiul lui Raav, împăratul de la Suva.

13 Şi şi-au făcut David nume, când s-au întors de au bătut pre idumeani în Ghevelem, ca la vro optsprăzeace mii de bărbaţi.

14 Şi au pus în Idumeea străji, întru toată Idumeea au pus tărie, şi toţi idumeanii s-au făcut robi împăratului, şi au păzit Domnul pre David oriunde au mers.

15 Şi au împărăţit David preste tot Israilul, şi făcea David judecată şi dreptate la tot norodul său.

16 Şi preste oaste mai mare Ioav, feciorul lui Saruiia, şi Iosafat, feciorul lui Ahilud, mai-mare preste ceale de adus-aminte.

17 Şi Sadoc, feciorul lui Ahitov, şi Ahimeleh, feciorul lui Aviatar, preoţi, şi Sasa, logofăt.

18 Şi Vaneas, feciorul lui Iodae, sfeatnic, şi Heleti şi Feleti, şi fiii lui David era mai-mari preste curte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.