×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 6

Aducând David sicriiul legii din casa lui Aminadav, au omorât Domnul pre Oza, pentru că s-au atins de sicriiu, şi l-au lăsat în casa lui Avedara Gheteanul; iară după aceaea, ducându-l în Ierusalim şi jucând înaintea lui, Mehol, fata lui Saul, râde pre David pentru care pricină ea n-au mai născut fii.

1 Şi au adunat David pre toţi tinerii din Israil, ca la vro şeaptezeci de mii.

2 Şi s-au sculat, şi au mers David şi tot norodul carele era cu el, şi din boiarii lui Iuda s-au dus, ca să aducă de acolo sicriiul lui Dumnezeu, preste carele s-au chemat numele Domnului puterilor, Celui ce şeade preste heruvimii cei de preste el.

3 Şi au pus sicriiul Domnului într-un car nou.

4 Şi l-au luat din casa lui Aminadav, celui din deal, şi Oza şi fraţii lui, fiii lui Aminadav, trăgea carul cu sicriiul, şi fraţii lui mergea înaintea sicriiului.

5 Iară David şi toţi fiii lui Israil, jucând înaintea Domnului cu organe întocmite, cu tărie şi cu cântări şi cu canoane şi cu alăute şi cu tâmpine şi cu ţimbale şi cu fluiere.

6 Şi au venit până la ariile lui Nahor, şi au întins Oza mâna sa preste sicriiul lui Dumnezeu, ca să-l ţie pre el, şi l-au ţinut, că-l cârnea boul.

7 Şi s-au mâniiat cu iuţime Domnul pre Oza, şi l-au bătut acolo pre el Dumnezeu, pentru îndrăznire, şi au murit acolo lângă sicriiul Domnului, înaintea lui Dumnezeu.

8 Şi s-au măhnit David pentru că au tăiat Domnul pre Oza, şi s-au chemat locul acela Tăiarea lui Oza, până în zioa aceasta.

9 Şi s-au temut David de Domnul în zioa aceaea, zicând: „Cum va întra la mine sicriiul lui Dumnezeu?”

10 Şi nu au vrut David să bage la sine sicriiul legii Domnului în cetatea lui David, ci l-au băgat pre el David în casa lui Avedara Gheteanului.

11 Şi au şezut sicriiul Domnului în casa lui Avedara Gheteanului trei luni, şi au blagoslovit Domnul toată casa lui Avedara şi toate ale lui.

12 Şi s-au spus împăratului David, zicând că: „Au blagoslovit Domnul casa lui Avedara, şi toate ale lui pentru sicriiul lui Dumnezeu”. Şi mergând David, au adus sicriiul Domnului din casa lui Avedara în cetatea lui David, cu veselie.

13 Şi au fost cu el cei ce purta sicriiul Domnului şeapte ceate, şi jervă de viţei şi de miei.

14 Şi David răsuna cu organe cu tot deadinsul înaintea Domnului şi era îmbrăcat cu veşmânt luminos.

15 Şi David şi toată casa lui Israil au adus sicriiul Domnului cu strigare şi cu glas de trimbiţă.

16 Şi au fost când au sosât sicriiul Domnului la cetatea lui David, Mehol, fata lui Saul, s-au plecat pre fereastră şi au văzut pre împăratul David jucând şi zicând cu alăuta înaintea Domnului, şi l-au defăimat pre el întru inima sa.

17 Şi au adus înlăuntru sicriiul Domnului, şi l-au pus la locul lui în mijlocul cortului care-l întinseasă David lui, şi au adus David arderi de tot înaintea Domnului, şi de pace.

18 Şi după ce au săvârşit David a aduce arderile de tot şi ceale de pace, au blagoslovit pre norod în numele Domnului puterilor.

19 Şi au împărţit la tot norodul întru toată putearea lui Israil, de la Dan până la Versavee, şi de la bărbat până la muiare, la fieştecarele câte o bucată de pâine şi câte o bucată de carne friptă şi câte o scovardă din tigaie, şi s-au dus tot norodul fieştecarele la casa sa.

20 Şi s-au întors David să blagoslovească casa sa, şi ieşind Mehol, fata lui Saul, înaintea lui David, l-au blagoslovit şi au zis: „Cum s-au mărit astăzi împăratul lui Israil, cel ce s-au descoperit astăzi înaintea ochilor slujnicilor robilor lui, cum să descopere unul din cei ce joacă?”

21 Şi au zis David către Mehol: Înaintea Domnului voiu juca, şi bine e cuvântat Domnul, Cel ce m-au ales pre mine mai mult decât pre tatăl tău şi decât toată casa lui, ca să mă puie pre mine povăţuitoriu preste norodul Său, Israil.

22 Şi voiu juca şi voiu sălta înaintea Domnului, şi mă voiu descoperi încă aşea, şi voiu fi netreabnic întru ochii tăi, şi cu slujnicile de care ai zis mie cum nu mă voiu mări”.

23 Şi Meholii, featei lui Saul, nu s-au născut prunc până în zioa în carea au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.