×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 4

Vaana şi Rihav, mai-marii ostaşilor, dormind Evoste, i-au tăiat capul şi l-au dus la David, pre carii, în loc de a-i dărui, au poruncit de i-au omorât.

1 Şi auzind Ievoste, fiiul lui Saul, că au murit Avenir, feciorul lui Nir, în Hevron, au slăbit mâinile lui, şi toţi bărbaţii din Israil au încremenit.

2 Şi era la Ievoste, fiiul lui Saul, doi bărbaţi mai-mari preste turme, numele unuia Vaana, şi numele celuialalt, Rihav, feciorii lui Remon Viroteanului, din fiii lui Veniamin, că Virotul să socotea al fiilor lui Veniamin.

3 Şi au fugit viroteanii în Ghetem, şi au nemernicit acolo până în zioa aceasta.

4 Şi de la Ionatan, fiiul lui Saul, au fost rămas un fecior rănit la picioare, fecior de cinci ani, pre acesta, când au venit veastea lui Saul şi a lui Ionatan, fiiului lui din Israil, l-au râdicat doica lui şi au fugit, şi grăbindu-să ea să fugă, au căzut s-au făcut şchiop, şi numele lui era Memfivoste.

5 Şi au mers fiii lui Remon Viroteanului, Rihav şi Vaana, şi pentru căldura zilii au întrat în casa lui Ievoste şi el dormea în pat la amiiazăzi.

6 Şi portăriţa casii curăţea grâu, şi făcându-i-să somn, au adormit, şi Rihav şi Vaana, fraţii, au trecut.

7 Şi au întrat în casă, şi Ievoste dormea în patul său, în cămara sa, şi lovindu-l pre el, l-au omorât, şi i-au tăiat capul lui, şi luând capul lui, s-au dus pre calea cea despre apus toată noaptea.

8 Şi au adus capul lui Ievoste la David, în Hevron, şi au zis cătră împăratul: „Iată, capul lui Ievoste, fiiului lui Saul, vrăjmaşului tău, carele căuta sufletul tău, şi au dat Domnul domnului nostru, împăratului, izbândă asupra vrăjmaşilor săi, precum în zioa aceasta asupra lui Saul, vrăjmaşul său, şi asupra săminţii lui.

9 Şi răspunzind David lui Rihav şi lui Vaana, fratelui lui, fiilor lui Remon Veriteanului, le-au zis lor: „Viu e Domnul, Cel ce au izbăvit sufletul mieu din toată primejdiia.

10 Că cel ce mi-au spus mie zicând că au murit Saul şi Ionatan, şi el era ca un bun vestitoriu înaintea mea, şi l-am prins pre el, şi l-am omorât în Sichelag, căruia să cădea să-i dau dar pentru veaste bună.

11 Şi acum, oameni răi au omorât pre om drept în casa lui, pre patul lui, şi acum voiu căuta sângele lui din mâinile voastre, şi voiu piiarde pre voi de pre pământ”.

12 Şi au poruncit David slugilor sale, şi i-au omorât pre ei, şi le-au tăiat mâinile şi picioarele lor, şi i-au spânzurat deasupra şipotului, în Hevron. Iară capul lui Ievoste l-au îngropat în mormântul lui Avenir, feciorului lui Nir, în Hevron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.