×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 23

Cuvintele ceale mai de pre urmă ale lui David şi însămnarea bărbaţilor lui cei viteaji.

1 Şi aceastea sânt cuvintele lui David, ceale mai de pre urmă. Credincios e David, fiiul lui Iese, şi credincios bărbat pre carele l-au sculat Domnul preste unsul Dumnezeului lui Iacov, şi cuvioşi psalmii lui Israil.

2 „Duhul Domnului au grăit întru mine, şi cuvântul Lui pre limba mea.

3 Zice Dumnezeul lui Israil, mie au grăit Păzitoriul lui Israil: «Pildă am grăit: Întru oameni cum veţi întări frica lui Dumnezeu?»

4 Şi în lumina lui Dumnezeu dimineaţa, să răsară soarele dimineaţa, nu au ieşit din lumină, şi ca din ploaie otava din pământ.

5 Că nu e aşea casa mea, cu Cel Tare, că legătură veacinică au pus mie, gata în toată vreamea, păzită, că toată mântuirea mea şi toată voia întru Domnul, că nu va odrăsli cel fără de leage.

6 Ca un ghimp scos toţi aceştia, că nu cu mâna să vor prinde.

7 Şi omul nu să va osteni cu ochii şi mulţime de fier şi de lemn de suliţe, şi în foc cu ardere vor arde întru ruşinea lor”.

8 Aceastea sânt numele celor tari a lui David: Ievoste Hananeul, cel mai întâiu al celor trei easte; Adinon Asoneanul, acesta au scos sabiia sa asupra opt sute de răniţi odată.

9 Şi după el: Elsanan, feciorul fratelui tătâne-său, fiiul lui Dudi, unul dintru cei trei tari carii era cu David când au ocărât el pre cei de alt neam, şi cei de alt neam să adunasă acolo la războiu, şi au fugit omul lui Israil de cătră faţa lor.

10 El s-au sculat şi au bătut pre cei de alt neam, până ce s-au ostenit mâna lui şi s-au lipit mâna lui de sabie, şi au făcut Domnul mântuire mare în zioa aceaea, şi norodul s-au întors după el numai a dezbrăca.

11 Şi după acesta, Samaia, feciorul lui Asa Aruhieul, care, când s-au adunat cei de alt neam în Tiriia, unde era o parte de ţarină plină de linte, şi norodul au fugit de la faţa celor de alt neam,

12 Au stat ca un stâlp în mijlocul părţii aceiia şi o au mântuit, şi au bătut pre cei de alt neam, şi au făcut Domnul mântuire mare.

13 Şi s-au pogorât trei din cei treizeci de boiari şi s-au pogorât în Cason, la David, în peştera lui Odolam, când ceata celor de alt neam tăbărâsă în valea lui Rafaim.

14 Şi David era atunci în apărare, şi tabăra celor de alt neam era atunci în Vitleem.

15 Şi, poftind David, au zis: „Cine-mi va da din fântâna cea din Vitleem, carea easte lângă poartă?” Şi tabăra celor de alt neam atunci era în Vitleem.

16 Şi acei trei mari au rupt tabăra celor de alt neam şi au scos apă din fântâna din Vitleem, carea easte lângă poartă, şi o au luat şi s-au întors la David, şi n-au vrut să o bea, ci o au vărsat Domnului.

17 Şi au zis: „Departe de la mine să fie, Doamne, a face aceasta, au bea-voiu sângele bărbaţilor celor ce s-au dus cu sufletul lor?” Şi n-au vrut să o bea. Aceasta au făcut cei trei tari.

18 Şi Avesa, fratele lui Ioav, feciorul Saruiei, acesta era cel mai întâiu întră cei trei, şi acesta au rădicat suliţa sa asupra trei sute de răniţi şi era numit întră cei trei.

19 Într-acei trei au fost mărit şi căpetenie, şi până la cei trei n-au ajuns.

20 Şi Vaneas, feciorul lui Iodae, acesta era bărbat care făcusă multe şi mari fapte din Caveseil, şi acesta au ucis pre cei doi feciori a lui Ariil Moaviteanul, şi acesta s-au pogorât şi au ucis leul în mijlocul groapei în zioa omătului.

21 Acesta au ucis pre un bărbat eghiptean, om vederos, şi în mâna eghipteanului era suliţă ca un lemn de punte, şi s-au pogorât la el cu un toiag, şi au apucat suliţa din mâna eghipteanului şi l-au omorât pre el cu suliţa lui.

22 Aceastea au făcut Vaneas, feciorul lui Iodae, şi numele lui întră cei trei tari.

23 Întru cei trei mărit, şi la acei trei n-au ajuns şi l-au pus pre el David preste auzurile sale. Şi aceastea sânt numele celor tari ai împăratului David:

24 Asail, fratele lui Ioav, acesta e unul dintru cei treizeci. Elsanan, feciorul lui Duda, fratelui tătâne-său, din Vitleem.

25 Sema Rudeul.

26 Helis Cheloteanul, Iras, feciorul lui Isca Tecoiteanul.

27 Aviezer Anotiteanul, Mevone Asotiteanul.

28 Ehlon Ahiteanul, Noere Netofatiteanul.

29 Eli, feciorul lui Vana, numit Netofatiteanul, Eti, fiiul lui Riva din Gavaa, a lui Veniamin.

30 Vaneas Faratoniteanul, Uri de la Nalali, al Gheii.

31 Ariil, feciorul Aravoteanului, Zaor Varsamiteanul.

32 Eliasa, feciorul Lavoniteanului, Vasac, al lui Gonii, a lui Ionatan fecior.

33 Sama Aroriteanul, Ahean, feciorul lui Arata Araturiteanul.

34 Elitalat, feciorul lui Maahi, Eliav, feciorul lui Ahitofel Gheloniteanul.

35 Asare Carmileanul, a lui Ure, feciorul Azvii.

36 Igala, feciorul lui Natan, şi Voan, feciorul lui Agarin.

37 Elah Amaniteanul, Ghelore Viroteul, purtătoriul armelor lui Ioav, feciorului Saruiei.

38 Iras Etireul.

39 Şi Uriia Heteul, de toţi treizeci şi şeapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.