×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 20

Ioav, cu fratele său Avesai, gonind pre Savee, fiiul lui Vohori, care scornea vrajbă asupra lui David în Israil, ucide în drum pre Amesai. Mai pre urmă, trimiţindu-să preste zid, de la norodul cetăţii Evel, capul lui Savee, să departă de la cetate.

1 Şi au fost acolo un fiiu fără de leage, şi numele lui Savee, feciorul lui Vohori, bărbat iemeneu, şi au trâmbiţat cu cornul şi au zis: „Nu easte noao parte în David, nici moştenire noao întru fiiul lui Iese, om la lăcaşurile tale, Israile”.

2 Şi s-au suit tot omul lui Israil de după David după Savee, feciorul lui Vohori, iară bărbaţii lui Iuda s-au lipit de împăratul lor, de la Iordan şi până la Ierusalim.

3 Şi au întrat David în casa lui Ierusalim, şi au luat împăratul ceale zeace muieri, ţiitoarele sale, pre care le-au fost lăsat să păzască casa, şi le-au dat pre acealea în casă de pază, şi le-au hrănit, şi la eale n-au întrat, şi au fost închisă până la zioa morţii lor, văduve trăind.

4 Şi au zis împăratul cătră Amesai: „Chiiamă-mi pre bărbatul lui Iuda pe a treia zi, să fii şi tu aici”.

5 Şi au mers Amesai să chiiame pre Iuda, şi au întârziiat din vreamea care i-au rânduit lui David.

6 Şi au zis David cătră Amesai: „Acum mai rău ne va face Savee, feciorul lui Vohori, decât Avesalom, şi acum tu ia cu tine slugile domnului tău şi aleargă după dânsul, ca nu cumva să-şi afle cetăţi tari şi să scape dinaintea ochilor noştri.

7 Şi au ieşit după dânsul Avesai şi bărbaţii Ioav şi Hereti şi Feleti, şi toţi cei tari, şi au ieşit din Ierusalim să alearge după Savee, feciorul lui Vohori.

8 Şi ei lângă piiatra cea mare, cea din Gavaon, şi Amesai au întrat înaintea lor, şi Ioav era încins cu haina îmbrăcămintei sale, şi preste ea încinsă sabie care spânzura preste coapsa lui în teaca ei, şi sabiia au ieşit şi au căzut.

9 Şi au zis Ioav lui Amesai: „Sănătos eşti tu, fratele mieu?” Şi mâna cea dreaptă a lui Ioav au prins de barba lui Amesai ca să-l sărute.

10 Şi Amesai n-au păzit sabiia cea din mâna lui Ioav şi l-au lovit pre el Ioav cu ea în flămânzare, şi s-au vărsat maţăle lui pre pământ, şi a doao oară nu l-au lovit şi au murit, iară Ioav şi Avesai, fratele lui, au alergat după Savee, feciorul lui Vohori.

11 Şi un bărbat din slugile lui Ioav au stătut lângă dânsul şi au zis: „Cine e cel ce pofteaşte pre Ioav? Şi cine e a lui David după Ioav?”

12 Iară Amesai, mort tăvălit în sânge în mijlocul călii, şi văzind un om că sta tot norodul, au mutat pre Amesai din cale în ţarină şi au pus preste el haină, că au văzut cum că tot cel ce vinea pre lângă el sta.

13 Şi au fost după ce l-au mutat din cale, au mers tot bărbatul lui Israil după Ioav ca să alearge după Savee, feciorul lui Vohori.

14 Şi au trecut întru toate neamurile lui Israil, la Evel şi la Vetmaha, şi toţi cei din Hari; şi din toate cetăţile s-au adunat şi au mers după el.

15 Şi s-au dus şi l-au încungiurat pre el în Evel şi în Fermaha, şi au făcut şanţ asupra cetăţii şi au stătut în zidul cel dinainte, şi tot norodul carele era cu Ioav socotea să surpe zidul.

16 Iară o muiare înţăleaptă au strigat de pre zid şi au zis: „Auziţi, auziţi, spuneţi lui Ioav să se apropie până aici şi voiu grăi cătră el”.

17 Şi s-au apropiiat Ioav cătră ea, şi au zis muiarea: „De eşti tu, Ioav?” Iară el au zis: „Eu”. Şi i-au zis lui: „Auzi cuvintele roabei tale”. Şi au zis Ioav: „Auz, eu sânt”.

18 Şi au grăit, zicând: „Cuvânt au grăit dintâiu, zicând: «Întrebând să întreabe în Evel şi în Dan». De au lipsit ceale ce au pus credincioşii lui Israil: «Întrebând, întreabă în Evel!» Şi: «Aşea au zis!»

19 De au lipsit, şi eu sânt dintră cei ce ţân pacea întră putearnicii lui Israil, iară tu cerci a omorî cetatea şi maica cetăţilor întru Israil, pentru ce prăpădeşti moştenirea Domnului?”

20 Şi au răspuns Ioav şi au zis: „Departe de la mine, departe de la mine să fie să o prinz şi să o stric.

21 Nu easte aşea cuvântul, ci un om din muntele lui Efraim, Savee, feciorul lui Vohori, numele lui, au râdicat mâna sa asupra împăratului David, daţi-mi pre acela sângur, şi mă voiu duce deasupra cetăţii”. Şi au zis muiarea cătră Ioav: „Iată, capul lui să va arunca la tine preste zid”.

22 Şi au întrat muiarea la tot norodul şi au grăit cătră toată cetatea cu înţălepciunea ei, ca să taie capul lui Savee, feciorul lui Vohori, şi l-au tăiat şi l-au aruncat la Ioav, şi au trâmbiţat cu cornul şi s-au răsipit de la cetate tot omul la lăcaşurile sale, şi Ioav s-au întors în Ierusalim, la împăratul.

23 Şi Ioav era mai-mare preste toată putearea lui Israil, iară Vaneas, feciorul lui Iodae, preste hereti şi preste feleti.

24 Şi Adoneram preste bir, iară Iosafat, feciorul lui Ahilut, pomenitoriu.

25 Şi Susa, logofăt, şi Sadoc şi Aviatar, preoţi.

26 Şi încă şi Iras a lui Iari era preot lui David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.