×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 14

Prin o muiare înţeleaptă tecoiteană, chiiamă Ioav pre Avesalom din Ghedsur în Ierusalim, care n-au văzut faţa împăratului doi ani, până n-au poruncit să arză holda lui Ioav.

1 Şi cunoască Ioav, fiiul lui Saruie, că inima împăratului s-au întors spre Avesalom.

2 Au trimis în Tecoe, şi au luat de acolo pre o muiare înţăleaptă, şi ua zis cătră ea: „Plânge şi te îmbracă cu haine de jeale, şi nu te unge cu untdelemn, şi fii ca şi o muiare carea jeleaşte pre mort în multe zile.

3 Şi să mergi la împăratul, şi să grăieşti cătră dânsul după cuvântul aceasta”. Şi au pus Ioav cuvintele în gura ei.

4 Şi venind muiarea tecoiteană la împăratul, au căzut pre faţa sa la pământ, şi s-au închinat lui, şi au zis: „Mântuiaşte, împărate, mântuiaşte”.

5 Şi au zis cătră ea împăratul: „Ce easte ţie?” Iară ea au zis: „Muiare văduvă sânt eu, şi au murit bărbatul mieu.

6 Şi avea roaba ta doi feciori şi s-au sfădit amândoi în ţarină, şi nu au fost cine să-i despartă, şi au lovit unul pre celalalt frate al său şi l-au omorât.

7 Şi, iată, s-au sculat toată familiia asupra roabei tale, şi au zis: «Dă pre cel ce au lovit pre fratele său, şi-l vom omorî pre el pentru sufletul fratelui său, pre carele l-au omorât, şi vom piiarde şi pre moşteanul vostru». Şi vor stânge cărbunele mieu, carele au rămas, ca să nu puie bărbatului mieu rămăşiţă şi nume pre faţa pământului”.

8 Şi au zis împăratul cătră muiare: „Mergi sănătoasă la casa ta, şi eu voiu porunci pentru tine”.

9 Şi au zis muiarea tecoiteană cătră împăratul: „Preste mine, doamne, împărate al mieu, să fie fărădeleagea, şi preste casa tătâne-mieu, iară împăratul şi scaonul lui să fie nevinovat”.

10 Şi au zis împăratul: „Cine easte cel ce grăiaşte împrotiva ta, şi-l vei aduce la mine, şi mai mult nu va adoage a să atinge de el”.

11 Şi au zis muiarea: „Aducă-şi aminte, dară, împăratul de Domnul Dumnezeul său, când să va aduna rudeniia sângelui să strige, şi să nu piiarză pre fiiul mieu”. Şi au zis: „Viu e Domnul, de va cădea din părul fiiului tău pre pământ!”

12 Şi au zis muiarea: „Să grăiască, dară, roaba ta cătră domnul mieu, împăratul, cuvânt”. Şi au zis: „Grăiaşte!”

13 Şi au zis muiarea: „Pentru ce ai socotit aceasta asupra norodului lui Dumnezeu, şi pentru ce au grăit împăratul cuvântul acesta, ca cel ce greşeaşte, ca să nu întoarcă împăratul pre cel gonit al său?

14 Că cu moarte vom muri, şi ca apa ce să pogoară pre pământ, carea nu să va aduna, şi nu va luoa Dumnezeu suflet, şi va socoti, ca să scoaţă de la El pre cel gonit.

15 Şi acum, ce am venit a grăi cătră împăratul, domnul mieu, cuvântul acesta, că mă va vedea norodul, şi va zice roaba ta: «Grăiască, dară, cătră domnul mieu, împăratul, că doară cumva va face împăratul cuvântul roabei sale”.

16 Că va asculta împăratul, mântuiască pre roaba sa din mâna omului celui ce caută să mă piiarză pre mine şi pre fiiul mieu din moştenirea lui Dumnezeu,

17 Şi va grăi roaba ta: «Să fie cuvântul domnului mieu, împăratului, întru jertvă, că ca îngerul lui Dumnezeu, aşea e domnul mieu, împăratul, a auzi binele şi răul, şi Domnul Dumnezeul tău va fi cu tine»”.

18 Şi răspunzind împăratul, au zis cătră muiare: „Să nu ascunzi de cătră mine cuvântul de care eu te voiu întreba”. Şi au zis muiarea: „Grăiască domnul mieu, împăratul!”

19 Şi au zis împăratul: „Au nu mâna lui Ioav întru toate aceastea cu tine?” Şi au zis muiarea cătră împăratul: „Viu e sufletul tău, doamne al mieu, împărate, de easte de-a dreapta sau de-a stânga dintru toate câte au grăit domnul mieu, împăratul, că robul tău, Ioav, el mi-au poruncit mie, şi el au pus în gura roabei tale toate cuvintele aceastea.

20 Pentru ca să învălesc faţa cuvântului acestuia au făcut robul tău, Ioav, cuvântul acesta, şi domnul mieu, împăratul, easte înţălept, ca înţălepciunea îngerului lui Dumnezeu, a cunoaşte toate ceale de pre pământ”.

21 Şi au zis împăratul cătră Ioav: „Iată, am făcut ţie după cuvântul tău acesta, mergi, întoarce pre pruncul Avesalom”.

22 Şi căzind Ioav cu faţa sa pre pământ, s-au închinat şi au binecuvântat pre împăratul, şi au zis Ioav: „Astăzi au cunoscut robul tău că am aflat har întru ochii tăi, doamne al mieu, împărate, că au făcut domnul mieu, împăratul, cuvântul robului său”.

23 Şi sculându-să Ioav, s-au dus în Ghedsur şi au adus pre Avesalom în Ierusalim.

24 Şi au zis împăratul: „Să se întoarcă în casa sa şi faţa mea să nu o vază”. Şi s-au întors Avesalom în casa sa şi faţa împăratului nu o au văzut.

25 Şi ca Avesalom nu era om frumos în tot Israilul lăudat foarte, din talpele picioarelor lui şi până în creaştetul lui, nu era întru el prihană.

26 Şi când tundea el capul său, şi era din începutul zilelor, întru zile să tundea, că să îngreioa preste el, şi tunzindu-să ela, cumpănea părul capului lui doao sute de sicli, cu siclul cel împărătesc.

27 Şi s-au născut lui Avesalom trei feciori şi o fată, şi numele ei era Tamarb, aceasta era muiare frumoasă foarte, şi au fost muiare lui Rovoam, feciorului lui Solomon, şi au născut lui pre Avie.

28 Şi au şezut Avesalom în Ierusalim doi ani de zile, şi faţa împăratului nu o au văzut.

29 Şi au trimis Avesalom la Ioav, să-l trimită pre el la împăratul, şi nu au vrut să vie la el, şi au trimis a doao oară la el, şi nu au vrut să vie.

30 Şi au zis Avesalom cătră slugile sale: „Vedeţi în ţarină partea lui Ioav, cea lipită de a mea, unde are el orz, meargeţi şi o aprindeţi cu foc!” Şi au ars slugile lui Avesalom holda lui Ioav cu foc.

31 Şi au mers robii lui Ioav la el rumpându-şi hainele sale şi au zis: „Ars-au robii lui Avesalom holda cu foc”. Şi sculându-să Ioav au venit la Avesalom acasă şi au zis cătră el: „Pentru ce au ars slugile tale holda mea cu foc?”

32 Şi au zis Avesalom cătră Ioav: „Iată, am trimis la tine, zicând: «Vino aici, şi te voiu trimite la împăratul, zicând: ‚Pentru ce am venit din Tedsur? Bine era mie să fiu acolo, şi acum, iată, faţa împăratului nu am văzut, iară de easte întru mine nedreptate, omoară-mă’»”.

33 Şi au întrat Ioav la împăratul şi i-au spus lui, şi au chemat pre Avesalom, şi au întrat la împăratul şi s-au închinat lui, şi au căzut cu faţa sa pre pământ înaintea feaţii împăratului, şi au sărutat împăratul pre Avesalom.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.