×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 11

Când Ioav noroceaşte bătea pre fiii lui Amon şi şedea împrejurul Ravotului, David, şezind acasă, au preacurvit cu Virsaveea, muiarea lui Urie, carea vrând a o tăinui, adaoge a ucide pre bărbatul ei, şi luându-o muiare şi născându-i-să dintr-însa fiiu, întărâtă pre Domnul spre mănie.

1 Şi au fost după ce au trecut anul la vreamea ieşirii împăraţilor, au trimis David pre Ioav şi pre slugile sale cu el, şi pre tot Israilul, şi au bătut pre fiii lui Amon, şi au şi au şezut împregiurul Ravatului, iară David au şezut în Ierusalim.

2 Şi au fost de cătră seară, sculându-să David din aşternutul său, umbla prin foişorul căsii împărăteşti, şi au văzut din foişor pre o muiare scăldându-să, şi muiarea era la chip frumoasă foarte.

3 Şi trimiţind David, au căutat pre muiare şi au zis: „Au nu easte aceasta Virsavee, fata lui Eliav, muiarea lui Urie Heteului?”

4 Şi au trimis David soli, şi o au luat pre ea, şi întrând la ea au dormit cu ea, şi după ce s-au curăţit ea de necurăţiia ei şi s-au întors la casa sa.

5 Şi au luat în pântece muiarea, şi trimiţind au dat de ştire lui David şi au zis: „Iată, eu sânt grea”.

6 Şi au trimis David la Ioav, zicând: „Trimite la mine pre Urie Heteul”. Şi au trimis Ioav pre Urie la David.

7 Şi au venit Urie la împăratul şi l-au întrebat: „În pace easte Ioav, şi în pace easte norodul, şi în pace easte războiul?”

8 Şi au zis David cătră Urie: „Pogoară-te la casa ta şi spală picioarele tale”. Şi au ieşit Urie din casa împăratului, şi i-au trimis lui mâncare împărătească.

9 Şi au dormit Urie la uşea căsii împăratului cu toate slugile domnului său, şi nu s-au pogorât în casa sa.

10 Şi spusără lui David, zicând că: „Nu s-au pogorât Urie în casa sa”.Şi au zis David cătră Urie: „Au nu vii tu din cale? Pentru ce nu te-ai pogorât în casa ta?”

11 Şi au zis Urie cătră David: „Sicriiul şi Israil şi Iuda lăcuiesc în corturi, şi domnul mieu, Ioav, şi slugile domnului mieu pre faţa pământului tăbărăsc, şi eu să întru în casa mea să mănânc şi să beau şi să dorm cu muiarea mea? Viu e sufletul tău, de voiu face cuvântul acesta”.

12 Şi au zis David cătră Urie: „Şezi aici încă astăzi, şi mâne te voiu trimite”. Şi au şezut Urie în Ierusalim în zioa aceaea şi a doao zi.

13 Şi l-au chemat pre el David, şi au mâncat înaintea lui, şi au beut şi l-au îmbătat, şi au ieşit seara să doarmă la aşternutul său cu slugile domnului lui, şi nu s-au pogorât la casa sa.

14 Şi s-au făcut dimineaţă, şi au scris David carte la Ioav şi o au trimis prin mâna lui Urie.

15 Şi au scris în carte, zicând: „Pune pre Urie înaintea războiului celui tare, şi vă întoarceţi de cătră dânsul, ca să se rănească şi să moară”.

16 Şi au fost, când păzea Ioav cetatea, au pus pre Urie la locul unde ştiia că sânt bărbaţi mai tari.

17 Şi au ieşit bărbaţii cetăţii, şi să bătea cu Ioav, şi au căzut din norod din slugile lui David, şi au murit şi Urie Heteul.

18 Şi au trimis Ioav să înştiinţeaze pre David de toate lucrurile războiului, ca să le spuie împăratului.

19 Şi au poruncit solului, zicând: „După ce vei sfârşi toate cuvintele războiului şi le vei spune împăratului,

20 Şi va fi de să va aprinde mâniia împăratului şi va zice ţie: «Pentru ce v-aţi apropiiat să bateţi cetatea? Au nu aţi ştiut că vor săgeta de pre zid?

21 Cine au lovit pre Avimeleh, feciorul lui. Ierovaal, fiiului lui Nir? Au nu o muiare au aruncat o bucată de piiatră de moară de pre zid preste el şi au murit în Tamasi? Pentru că s-au apropiiat la zid?» Vei zice: «Şi sluga ta, Urie Heteul, au murit»”.

22 Şi au mers solul lui Ioav la împăratul în Ierusalim, şi s-au dus şi au spus lui David toate câte i-au poruncit Ioav şi toate cuvintele războiului.

23 Şi s-au mâniiat David pre Ioav, şi au zis David cătră sol: „Pentru ce v-aţi apropiiat la cetate ca să vă bateţi? Au n-aţi ştiut că vă vor bate de pre zid?

24 Cine au lovit pre Avimeleh, feciorul lui Ierovaal, au nu o muiare au aruncat de pre zid preste el o bucată de piiatră de moară şi au murit în Tamasi? Pentru ce v-aţi apropiiat la zid?”

25 Şi au zis solul cătră David: „Pentru că au fost mai tari decât noi bărbaţii, şi au ieşit asupra noastră la ţarină, şi i-am gonit pre ei până la uşea cetăţii.

26 Şi au aruncat aruncătorii asupra slugilor tale de pre zid, şi au murit din slugile împăratului, încă şi robul tău Urie Heteul au murit”.

27 Şi au zis David cătră sol: „Aceasta să spui lui Ioav: «Să nu fie rău întru ochii tăi cuvântul acesta, că uneori, întru acest chip, aşea mănâncă sabiia, întăreaşte războiul tău la cetate, şi o surpă pre ea, şi o supune pre ea»”.

28 Şi auzind muiarea lui Urie că au murit Urie, bărbatul ei, au plâns pentru bărbatul ei.

29 Şi după ce au trecut plânsul, au trimis David şi o au adus pre ea în casa sa, şi i s-au făcut muiare, şi s-au născut lui fiiu, şi rău s-au arătat cuvântul care l-au făcut David întru ochii Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.